Kiedy prowadząc działalność można uniknąć składki zdrowotnej?

Aneta Socha-Jaworska

Osoba prowadząca działalność gospodarczą co do zasady, musi opłacać składki społeczne i zdrowotna. W tym artykule przedstawię sytuacje – kiedy prowadząc działalność można uniknąć składki zdrowotnej? 

Większość z nas wie, że w pewnych sytuacjach można uniknąć opłacania składek społecznych. Ma to miejsce np. w sytuacji gdy przedsiębiorca zawiesi działalność gospodarczą, uzyska prawo do zasiłku chorobowego, czy macierzyńskiego.

Zasady opłacania składki zdrowotnej z tytułu działalności gospodarczej

Zgodnie z art. 66 ust. 1 pkt 1 lit.c ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, osoby prowadzące działalność gospodarczą, które podlegają ubezpieczeniom społecznym w ZUS lub KRUS podlegają także ubezpieczeniu zdrowotnemu. Są jednak pewne sytuacje, w których przedsiębiorca nie będzie tej składki opłacał.

Kiedy prowadząc działalność można uniknąć składki zdrowotnej

Kiedy prowadząc działalność można uniknąć składki zdrowotnej?

Sytuacje, w których przedsiębiorca nie musi się martwić o opłatę składki zdrowotnej, a tym samym składek społecznych, czy funduszu pracy zamieszczam poniżej. Zwolnienie z opłacania składki zdrowotnej, implikuje zwolnienie z pozostałych składek, czyli społecznych i FP.  

Przykład 1 – Zawieszenie działalności gospodarczej

Składka zdrowotna, w przeciwieństwie do składek społecznych i FP jest niepodzielna. Natomiast za pełne miesiące zawieszenia działalności gospodarczej przedsiębiorca jej nie opłaca.

Przykładowo osoba, która zawiesi działalność gospodarczą 2 maja 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r. zapłaci pełne składkę za maj, natomiast już za czerwiec, lipiec i sierpień jej nie będzie opłacać.

Przykład 2 – Zasiłek macierzyński

Przedsiębiorca przebywający na zasiłku macierzyński nie opłaca składki zdrowotnej, jeśli zasiłek macierzyński nie przekracza miesięcznie kwoty świadczenia rodzicielskiego która obecnie wynosi 1000 zł. Zostało to określone w art. 82 ust. 9a ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Przy okazji tego przykładu, przypomnę że reguła ta nie ma zastosowania do innych świadczeń np. zasiłku chorobowego.

Przykład 3 – Rencista/emeryt

Emeryt lub rencista otrzymuje świadczenie i równocześnie prowadzi działalność gospodarczą. Dana osoba nie opłaca składki zdrowotnej z tytułu prowadzonej działalności, jeśli świadczenie emerytalne lub rentowe nie przekracza miesięcznie kwoty minimalnego wynagrodzenia oraz z działalności gospodarczej :

  1. uzyskuje dodatkowe przychody w wysokości nieprzekraczającej miesięcznie 50% kwoty najniższej emerytury lub
  2. opłaca podatek dochodowy w formie karty podatkowej.

Z powyższego wynika, że mamy dwie sytuacje kiedy rencista/emeryt nie będzie musiał opłacać składki zdrowotnej:

  1. renta/emerytura jest mniejsza niż minimalne wynagrodzenie za pracę i przychód z działalności gospodarczej w miesiącu jest nie większy niż 50% minimalnej emerytury,
  2. renta/emerytura jest mniejsza niż minimalne wynagrodzenie za pracę i opłaca podatek z działalności w formie karty podatkowej.

Przypomnę, że w minimalne wynagrodzenie za pracę w 2018 wynosi 2100 zł brutto. Ponadto od 1 marca 2018, zgodnie z komunikatem prezesa ZUS kwota najniższej emerytury wynosi 1029,80 zł miesięcznie. 

Przykład 4 – Osoba niepełnosprawna

W tym przykładzie mamy do czynienia z osobą niepełnosprawną prowadzącą działalność gospodarczą. Nie opłaca ona składki zdrowotnej, jeśli posiada umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności oraz z tytułu prowadzenia działalności:

  1. uzyskuje przychody w wysokości nieprzekraczającej miesięcznie 50% kwoty najniższej emerytury lub
  2. opłaca podatek dochodowy w formie karty podatkowej.