Największa podwyżka ZUS w historii. Ile zapłacisz w 2023 roku?

Piotr Juszczyk

Przedsiębiorców czeka największa podwyżka ZUS w historii. Zgodnie z przyjętym 30 sierpnia 2022 r. projektem ustawy budżetowej na rok 2023, prognozowane przeciętne wynagrodzenie w nadchodzącym roku ma wynieść aż 6935 zł. Oznacza to wzrost aż o 17,1%. Jeśli tak się stanie, to ZUS dla firm w przyszłym roku również znacznie wzrośnie.

Ile wyniesie podwyżka ZUS w 2023 roku?

Podstawę wymiaru składek ZUS dla przedsiębiorców stanowi 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia. Dla prognozowanego na przyszły rok przeciętnego wynagrodzenia będzie to kwota 4161 zł.

W konsekwencji składki ZUS na rok 2023 (bez składki zdrowotnej, która jest to naliczana odrębnie w zależności od wybranej formy opodatkowania) wyniosą 1418,48 zł. W bieżącym roku wynoszą natomiast 1211,28 zł. Oznacza to wzrost o 207,20 zł miesięcznie w stosunku do roku obecnego. Będzie to najwyższy w historii wzrost składki.

Dwukrotna podwyżka ZUS dla nowych firm w 2023 roku

Przedsiębiorcy rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej mogą skorzystać z preferencyjnego opłacania składek ZUS. Preferencyjny ZUS liczony jest od minimalnego wynagrodzenia, które obecnie wynosi 3010 zł. Jednak w roku 2023 wg rozporządzenia minimalne wynagrodzenie ma wzrosnąć aż dwa razy. Pierwszy raz od 1 stycznia 2023 r. do kwoty 3490 zł. Drugi raz od 1 lipca 2023 roku do kwoty 3600 zł. 

Dwie podwyżki płacy minimalnej oznaczają dwie zmiany w wysokości składek ZUS w 2023 roku. W przypadku ZUS preferencyjnego podstawę składek (bez składki zdrowotnej) stanowi 30% wynagrodzenia minimalnego. Obecnie podstawa ta wynosi 903 zł. Składki liczone od tej podstawy wynoszą 285,71 zł miesięcznie.

Od stycznia 2023 r. podstawa wymiaru składek wzrośnie do kwoty 1047 zł. Składki ZUS (bez składki zdrowotnej) za okres od stycznia do czerwca wyniosą 331,26 zł. Zatem przedsiębiorcy odczują miesięczny wzrost składki na poziomie 45,55 zł.

Z kolei po drugiej , która wejdzie w życie od lipca 2023 roku, podstawa wymiaru ulgowych składek ZUS wzrośnie do kwoty 1080 zł. W związku z tym składki ZUS za okres od lipca do grudnia 2023 wzrosną do kwoty 341,72 zł. Ostateczny wzrost względem bieżącego roku wyniesie miesięcznie 56,01 zł.

Składki zdrowotne

Należy pamiętać, że oprócz samych podwyżek składek ZUS, przedsiębiorcy muszą również zapłacić składkę zdrowotną. W związku ze wzrostem przeciętnego wynagrodzenia należy się spodziewać także większych składek na ubezpieczenie zdrowotne na przyszły rok.

Wysokość składki zdrowotnej dla podatników rozliczających się ryczałtem jest określana na podstawie przeciętnego wynagrodzenia z IV kwartału poprzedniego roku. Zatem wysokość składki na 2023 rok poznamy dopiero po zakończeniu 2022 roku. Podatnicy rozliczający się na skali podatkowej oraz metodą liniową co prawda płacą składkę zdrowotną od swojego dochodu, jednak jej wartość uzależniona jest od płacy minimalnej. Minimalne wynagrodzenie na pierwszy dzień roku składkowego wyniesie 3490 zł, w konsekwencji minimalna składka zdrowotna na rok składkowy 2023 r. będzie wynosić 314,10 zł:

Oznacza to wzrost wysokości składek minimalnie o 43,20 zł miesięcznie. O tyle też wzrośnie składka zdrowotna dla podatników rozliczających się kartą podatkową.

Dodatkowo dla podatników rozliczający się metodą podatku liniowego wzrośnie kwota do odliczenia/zaliczenia w koszty uzyskania przychodu zapłaconej składki zdrowotnej w 2023 r. z 8700 zł do 10200 zł.

2023 rok będzie wyzwaniem dla firm nie tylko ze względu na historyczną podwyżkę składek ZUS, ale również wzrost kosztów utrzymania firmy. Do nich należy zaliczyć także podwyżki cen energii elektrycznej, gazu czy innych mediów.