Zmiana formy opodatkowania i sposobu opłacania zaliczek w trakcie roku – czy są możliwe?

Polski system podatkowy rozróżnia cztery formy opodatkowania dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Oznacza to, że każdy przedsiębiorca w momencie założenia firmy musi zdecydować, którą z nich chce wybrać. Jeśli jednak tego nie zrobi, będzie miał przypisane automatycznie domyślną skalę podatkową.

Z różnych powodów może dojść do chęci zmiany sposobu rozliczenia, co może wynikać m.in. z racji zmiany sposobu prowadzenia działalności. Inną przyczyną może być również wzrost przychodów firmy. W każdej z tych sytuacji chcemy postawić na rozliczenie, które będzie dla nas najkorzystniejsze. Czy jednak mamy możliwość zmiany formy opodatkowania w trakcie trwania roku podatkowego?

Do kiedy można zmienić formę opodatkowania?

Co do zasady, zmiana formy opodatkowania firmy jest dopuszczalna dla każdego przedsiębiorcy. Zrealizowanie tego już po założeniu działalności oznacza jednak spełnienie określonych warunków dodatkowych, w tym dostosowanie się do terminów wskazanych w ustawie o PIT. Te zaś są różne i zależą od sposobu rozliczenia, na jaki się zdecydujemy. Jeśli przedsiębiorca chce się rozliczać w formie karty podatkowej, musi zachować termin do 20 stycznia.

Jak wygląda zmiana formy opodatkowania w trakcie trwania roku?

Nieco inaczej wygląda sytuacja, gdy zamierzamy przejść na podatek liniowy lub na wybraną formę ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Wówczas możemy dokonać zmiany opodatkowania do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyskaliśmy pierwszy przychód. Jeśli jednak jest on odnotowywany w grudniu, zmiana może zostać dokonana tylko do końca roku podatkowego.

Przykładowo, gdy przedsiębiorca założył firmę w sierpniu, ale swoje pierwsze przychody odnotował w październiku, zmianę opodatkowania np. na ryczałt ewidencjonowany może przeprowadzić: do 20 listopada bieżącego roku.

Analogicznie dla innych form opodatkowania musimy to zrobić do 20. dnia miesiąca, po miesiącu, w którym uzyskaliśmy pierwszy przychód.

Dostępne formy opodatkowania

Chcąc zmienić sposób rozliczenia, warto zapoznać się z tym, jakie formy opodatkowania obowiązują aktualnie.

Są to:

  • Skala podatkowa czyli zasady ogólne: w ramach ich opłacania dotyczy nas 17-procentowe opodatkowanie dochodów, których kwota netto w skali roku wynosi nie mniej niż 120 tys. złotych. Jeśli firma osiągnie wyższy przychód, od nadwyżki z tej kwoty trzeba będzie odciągnąć podatek w wysokości 32%.
  • Podatek liniowy – to zawsze jest to 19% podatku, niezależnie od wysokości przychodu.
  • Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – wyróżnia się różne stawki ryczałtowe od 2% do 17 %. Tu nie uwzględnia się poniesionych kosztów prowadzenia działalności i nie każdy może skorzystać ze wszystkich stawek. trzeba dobrać odpowiednią.
  • Karta podatkowa – Najprostsza forma rozliczenia dla przedsiębiorców. Wysokość podatku jest określona na podstawie rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej i liczebności zatrudnienia.

Jak zmienić formę opodatkowania?

Tu wiele zależy od tego, na jaki podatek planujemy przejść. Jeśli chcemy rozliczać się na zasadach ogólnych, ryczałcie lub w podatku liniowym, to jedyne, czego musimy dopilnować, to zaktualizować dane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Są jednak sytuacje, w których musimy złożyć oświadczenie o zmianie formy opodatkowania. Dotyczy to karty podatkowej, a takie oświadczenie składamy naczelnikowi właściwego urzędu skarbowego. W tym celu koniecznie trzeba wypełnić i złożyć wniosek o PIT-16/PIT-16S, czyli wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej.

Niezależnie od tego, czy zdecydujemy się na złożenie wniosku osobiście, czy też drogą elektroniczną, wciąż obowiązują te same terminy, czyli do 20. dnia po miesiącu, w którym firma przedsiębiorcy odnotowała swój pierwszy przychód.

https://www.youtube.com/watch?v=eh_SWbEkD4w

Czy w trakcie roku można zmienić sposób opłacania zaliczek na PIT?

A jak wygląda kwestia opłacania zaliczek, czyli zmiany okresu opodatkowania w bieżącym roku? W tej sytuacji nie możemy dokonywać zmiany wpłacania zaliczek na podatek dochodowy. Jeśli np. za pierwsze miesiące roku dokonujemy wpłaty zaliczek w formie miesięcznej, koniecznie musimy kontynuować to do końca roku podatkowego. Nie możemy bowiem w trakcie bieżącego roku zmienić sposobu wpłaty zaliczki np. na opłaty kwartalne. W związku z tym dokonanie zmiany jest możliwe dopiero w kolejnym roku rozliczeniowym. Dzięki temu unika się nieścisłości i problemów w zapisie dokonanych opłat. 

Warto przy tym pamiętać, że w przypadku zmiany okresu wpłaty:

  • zaliczek miesięcznych – nie mamy obowiązku zawiadamiania o tym urzędu skarbowego;
  • zaliczek kwartalnych – zachodzi obowiązek zawiadomienia urzędu skarbowego; dokonuje się tego w zeznaniu składanym za rok podatkowy, w którym przedsiębiorca stosował kwartalny okres opodatkowania.