PIT-16A dla rozliczających się na karcie podatkowej

Aneta Socha-Jaworska

Kto składa PIT-16A? W jakim terminie składa się PIT-16A? Jakie dane należy wykazać na PIT-16A? Jaka obowiązuje wersja formularza do rozliczenia za 2023 rok?

Wersja formularza PIT-16A

W rozliczeniu za 2023 obowiązuje PIT-16A w wersji 13.

Kto składa PIT-16A?

PIT-16A to deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego. Formularz składa osoba fizyczna osiągająca przychody objęte zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie karty podatkowej.

Przypominamy, że od 1 stycznia 2022 roku przedsiębiorcy nie mogą wybrać ani zmienić formy opodatkowania na kartę podatkową. Możliwość opodatkowania w formie karty mają aktualnie tylko przedsiębiorcy, którzy przed 2022 rokiem (na dzień 31 grudnia 2021) stosowali tą formę opodatkowania i nie dokonali zmiany.

PIT-16A

Właściwy US

Deklarację składa się w urzędzie, o którym mowa w art. 29 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, tj.:

  1. według miejsca położenia zorganizowanego zakładu, wskazanego w zgłoszeniu do ewidencji działalności gospodarczej,
  2. jeżeli podatnik nie dopełnił obowiązku zgłoszenia działalności do ewidencji lub gdy działalność jest wykonywana bez posiadania zorganizowanego zakładu, deklarację składa się w urzędzie według miejsca zamieszkania podatnika lub siedziby spółki, a jeżeli nie można ustalić siedziby spółki – w urzędzie według miejsca zamieszkania jednego ze wspólników,
  3. jeżeli działalność jest prowadzona w kilku zorganizowanych zakładach na terenie objętym właściwością miejscową kilku urzędów, właściwość ustala się według miejsca wskazanego przez podatnika jako siedziba działalności.

Termin i forma złożenia deklaracji

Przedsiębiorcy, którzy w 2023 roku opodatkowali swoje dochody na zasadzie karty podatkowej muszą rozliczyć się na druku PIT-16A nie później niż do końca lutego roku następującego po roku podatkowym. W 2024 roku termin przypadnie więc w czwartek 29 lutego. PIT-16A można złożyć zarówno papierowo, jak i elektronicznie.

Najważniejsze informacje

Deklaracja PIT-16A:

  • w rozliczeniu za 2023 rok obowiązuje w wersji 13,
  • składana jest do ostatniego lutego (w 2024 r., który jest przestępny, termin jest do 29 lutego),
  • zawiera informacje wyłącznie o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej,
  • nie zawiera danych o wysokości przychodów uzyskanych przez podatnika w danym roku.

W związku z rozliczeniem PIT stworzyliśmy eBooka, który w prosty sposób tłumaczy wszystkie ulgi oraz jak je zastosować. Znajdziesz w nim wiele porad i odpowiedzi: