Jak wypełnić wniosek o indywidualną interpretację podatkową?

Może się zdarzyć, że podatnik nie wie, jak zastosować nowe prawo: stoi przed wyborem odpowiedniej stawki ryczałtu lub ulgi podatkowej. Jeśli nie masz pewności, jak zastosować prawo w Polskim Ładzie, złóż wniosek o wydanie Indywidualnej interpretacji podatkowej, który rozwieje Twoje wątpliwości i w razie kontroli skarbowej będzie dokumentem potwierdzającym, że działasz zgodnie z prawem.

Jakie wnioski warto złożyć?

Wniosek o wydanie Indywidualnej interpretacji podatkowej (pobierz) – w tym wniosku możesz zapytać o to, jak stosować prawo podatkowe w Twoim przypadku. Dotyczy on zarówno określania różnych stawek podatkowych, jak i stosowania właściwych ulg. Jeśli Twoje stanowisko zostanie uwzględnione po fakcie (gdy np. zostałeś obciążony niewłaściwym podatkiem), możesz liczyć na zwrot z US. WAŻNE: Jeśli nie dostaniesz interpretacji indywidualnej w ciągu 3 miesięcy, twoje stanowisko  które przedstawisz we wniosku – zostanie uznane za prawidłowe.

Wniosek o wydanie Wiążącej informacji stawkowej (pobierz) – choć jest to droga do określenia stawki VAT, to może również pomóc w ustaleniu PKWiU, z którą jest powiązany. Dlatego właśnie to jeden z pierwszych wniosków, jaki powinien złożyć podatnik na ryczałcie, który chce poznać właściwą stawkę opodatkowania.

Jak i gdzie złożyć wniosek o interpretacje oraz WIS?

Oba wnioski kierujesz bezpośrednio do Krajowej Informacji Skarbowej (KIS). Wniosek można złożyć pisemnie, drukując formularz inFaktu i wysyłając go pocztą na adres KIS lub elektronicznie za pośrednictwem portalu ePUAP i Profilu Zaufanego.

Jak wypełnić wnioski?

Każdy wniosek składa się z części głównej i załącznika (oba dostępne w jednym pliku PDF inFaktu). Wypełnij je zgodnie z instrukcją.

Opisując swoją sytuację, zrób to możliwie najbardziej szczegółowo, aby nie było żadnych wątpliwości, co do stanu faktycznego. Zalecamy, aby we wniosku nie powoływać się na określone przez nas PKWiU, jeśli wnosimy o rozstrzygnięcie stawek ryczałtu. Może się zdarzyć, że KIS odniesie się wyłącznie do tego, jaka stawka obowiązuje na wskazanym przez nas PKWiU, a nie do meritum sprawy czyli pomocy określenia właściwej stawki w oparciu o stan faktyczny, a co za tym idzie w drugiej kolejności dopasowania do tego odpowiedniego kodu.

Należy zadbać, by taki dokument zawierał:

  • wyczerpujący i konkretny opis zdarzenia, w związku z którym chce się uzyskać wyjaśnienie;
  • konkretne pytanie;
  • własne i jednoznaczne stanowisko wnioskującego w konkretnej sprawie;
  • oświadczenie, że opisany przypadek nie jest przedmiotem postępowania podatkowego, kontroli podatkowej lub skarbowej;
  • podpis wnioskującego bądź osoby uprawnionej do występowania w jego imieniu;
  • dokument pełnomocnictwa (jeśli wniosek składany jest w imieniu innej osoby).

Indywidualna interpretacja podatkowa jest wydawana dla konkretnego podatnika w konkretnej sprawie, co oznacza, że nie można jej zastosować w innych sprawach i powoływać się na nią w przypadku kontroli. Informacja wydana dla kogoś innego może nam jedynie pomóc zrozumieć, czy nasza sytuacja i stawka jest podobna. Decyzję za ustalenie stawki ponosi jednak osobiście przedsiębiorca.

Ile kosztuje złożenie jednego wniosku?

Opłata skarbowa wynosi 40 zł za każdą jednorazową sprawę (informację skarbową). Oznacza to, że jeśli we wniosku prosisz o wyznaczenie kilku powiązanych ze sobą stawek, powinieneś zapłać wielokrotność tej kwoty. Należy ją opłacić z góry. W przypadku wysyłki listownej dowód zapłaty dołącz do wniosku. Jeśli wniosek składasz w ePUAP, system umożliwi Ci automatyczną płatność lub dodanie potwierdzenia zapłaty w załączniku.

Ile dni będziesz czekać na odpowiedź?

KIS ma 3 miesiące, aby odpowiedzieć na Twój wniosek i wydać interpretację. Jeśli więc zbliża się termin, do którego musisz określić odpowiednie stawki VAT lub ryczałtu, zrób to ja najszybciej, żebyś mógł zgodnie z prawem zacząć stosować właściwe stawki.

Formularze do pobrania – inFakt

Jeśli szukasz gotowych wniosków i oświadczeń, skorzystaj z darmowych formularzy do pobrania inFakt. Kliknij w przycisk poniżej: