Jakie są aktualne stawki VAT w Polsce? VAT 0% a zw na fakturze – czym to się różni?

Rejestracja do VAT niesie za sobą szereg obowiązków dla czynnego podatnika VAT. VATowiec musi pamiętać o tym, że do wartości netto na fakturze musi doliczyć kwotę podatku VAT wg odpowiedniej stawki. Stawka VAT na fakturze powinna być ustalona w sposób prawidłowy zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.

Podatek VAT – definicja

Podatek od towarów i usług (VAT) nazywany jest też podatkiem od wartości dodanej i pobierany jest na każdym etapie obrotu towarami lub usługami. Jego wartość doliczana jest do wartości netto na każdym etapie transakcji kupna-sprzedaży.

Podatnicy rozliczający podatek VAT zobowiązani są do składania deklaracji VAT w terminie:

  • do 25-tego dnia m-ca za miesiąc poprzedni w przypadku rozliczenia miesięcznego – deklaracja VAT-7
  • do 25-tego dnia miesiąca następującego po zakończonym kwartale w przypadku rozliczenia kwartalnego – deklaracja VAT-7K

Każdy czynny podatnik VAT w terminie do 25-tego dnia m-ca za miesiąc poprzedni zobowiązany jest również do złożenia jednolitego pliku kontrolnego JPK_VAT.

Obowiązek wystawienia faktury – kogo dotyczy?

Jakie stawki VAT są dostępne?

Ustalenia właściwej stawki VAT dla sprzedawanego towaru/usługi należy dokonać w oparciu o ustawę o podatku VAT oraz Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych. W przypadku problemów z ustalenie właściwej stawki VAT przedsiębiorca może zgłosić się do urzędu skarbowego.

W Polsce można wyróżnić następujące stawki VAT:

  • 23% – podstawowa stawka podatku VAT;
  • 8% – obniżona stawka podatku VAT stosowana m.in. przy sprzedaży: gazet, czasopism, leków, wybranych usług gastronomicznych oraz usług budowlanych;
  • 5% – obniżona stawka podatku VAT stosowana m.in. przy sprzedaży: książek, produktów spożywczych i rolnych;
  • 0% – stawka dedykowana dla eksportu towarów i Wewnątrzwspólnotowej Dostawy Towarów;
  • „zw” – stawka „zwolnienie z VAT” stosowana jest przez przedsiębiorców zwolnionych z VAT na podstawie kwoty limitu, jak również rodzaju świadczonych usług, np. usługi lekarza;
  • „np” – stawka „nie podlega opodatkowaniu” stosowana jest w przypadku sprzedaży usług dla podatników z UE, jak również spoza UE.

Co to jest e-faktura?

Stawka VAT na fakturze - jak ustalić?

Stawka VAT 0%, a „zw” – częste pomyłki

Częstym błędem stosowanym przez przedsiębiorców jest wystawienie faktury ze stawką 0%, zamiast stawki „zw”. Nie dla wszystkich jest to oczywiste, ale stawki te mają zupełnie różne znaczenie.

W obu przypadkach na fakturze nie pojawia nam się kwota VAT. Przy sprzedaży ze stawką 0% przedsiębiorca ma możliwość odliczenia podatku VAT od kosztów, które dotyczą tej sprzedaży. W przypadku sprzedaży zwolnionej i faktury ze stawką „zw” podatnik nie ma możliwości odliczenia podatku VAT od wydatków, które dotyczą sprzedaży zwolnionej.

Jak ustalić kwotę netto na fakturze, aby zostało mi tyle ile zakładam?

Zastosowanie błędnej stawki VAT na fakturze – konsekwencje

Często przedsiębiorcy zdarza się wystawić fakturę z błędną stawką podatku VAT. Czasami jest to kwestia zwykłej pomyłki, ale też niewiedzy na temat zastosowania właściwe, stawki VAT. W takiej sytuacji najlepiej jest się skontaktować z urzędem skarbowym.

W sytuacji, gdy na fakturze stawka VAT została zawyżona, przedsiębiorca sprzedaje towar lub usługę po większej cenie, do urzędu skarbowego wpłaca podatek również w większej wysokości. Sprzedawca w takiej sytuacji może (ale nie musi) skorygować fakturę w celu odzyskania nadpłaconej kwoty podatku VAT. Wiąże się to również ze złożeniem korekty deklaracji VAT oraz pliku JPK_VAT za dany okres rozliczeniowy.

Inaczej sytuacja wygląda, gdy stawka VAT  została zaniżona (np. zastosowano stawkę 8% zamiast 23%). W takiej sytuacji konieczne będzie wystawienie faktury korygującej oraz skorygowanie deklaracji i pliku JPK_VAT za dany okres rozliczeniowy. Dodatkowo  konieczne będzie uregulowanie podatku VAT wraz z należnymi odsetkami.

Jak obliczyć kwotę na rękę z faktury?