Składki ZUS są tej samej wysokości bez względu na formę opodatkowania. Kwota netto zależy przede wszystkim od podatku

Aneta Socha-Jaworska

Coraz więcej osób decyduje się na prowadzenie działalności gospodarczej. Pojawia się wiele pytań. Ile faktycznie zarobię? Jak obliczyć kwotę na rękę z faktury? Po dokładnie wyjaśnienia zapraszam do wpisu.

Czy forma opodatkowania ma znaczenie?

Tak, forma opodatkowania działalności ma znaczenie. Ogólnie przy jednoosobowej działalności mamy 4 opcje wyboru:

Przy karcie podatkowej podatek ustalany jest w formie decyzji naczelnika US. Na ryczałcie wyliczany podatek od przychodu, bez pomniejszania o koszty. Natomiast przy zasadach ogólnych i podatku liniowym koszty związane z prowadzoną działalnością mają ogromne znaczenie, bo podatek liczony jest od dochodu, który jest obliczany jako różnica między przychodami, a kosztami.

Odliczenie składek ZUS

Niezależnie od formy opodatkowania działalności, większość przedsiębiorców opłaca składki ZUS. Jeśli chodzi o odliczenie, to składki społeczne:

 • księgowane są do kosztów lub odliczane są od dochodu – przy zasadach ogólnych i podatku liniowym,
 • składki społeczne odliczane są od przychodu – przy ryczałcie,
 • nie są ujmowane, gdy podatnik opłaca podatek w formie karty podatkowej.

Przy składkach zdrowotnych są one opłacane w wysokości 9% podstawy, ale odliczane od podatku w wysokości 7,75% podstawy wymiaru – przy każdej z form opodatkowania działalności.

Nieodliczone w ramach działalności składki społeczne lub zdrowotne, mogą zostać ujęte z innych źródeł przychodu podatnika lub w innym zeznaniu tej osoby.

Na koniec zostaje FP (fundusz pracy). Można go zaksięgować do kosztów na KPIR (zasady ogólne, podatek liniowy), natomiast przy karcie podatkowej i ryczałcie przedsiębiorca nie odliczy tego kosztu.

Jak obliczyć kwotę na rękę z faktury?

Jak obliczyć kwotę na rękę z faktury?

Wielu przedsiębiorców zastanawia się – ile faktycznie zostanie im na rękę po odliczeniu kosztów, ZUS-ów i podatków. Sposób wyliczenia przedstawimy na przykładach.

Przedsiębiorców ogólnie można podzielić na dwie grupy – VAT-owców i zwolnionych z VAT. Jeśli chcemy wyliczyć kwoty na rękę, to dla podatnika zwolnionego liczymy kwoty przychodów i kosztów brutto, a dla VAT-owca zazwyczaj netto lub netto powiększone o nieodliczony VAT (np. przy pojazdach).

Przykład 1 – podatek liniowy

Pan Tomasz jest czynnym podatnikiem VAT, wystawia miesięczne faktury na kwotę 12.000 zł netto. Ponosi stałe koszty w wysokości 1.000 zł i płaci składki na dużym ZUS z chorobowym. Ile faktycznie zostanie mu na rękę po uwzględnieniu wszystkich wydatków?

 • 12.000 – przychód netto
 • 1.000 – koszty
 • 904,60 – składki społeczne
 • 70,05 – FP
 • 342,32 – składka zdrowotna podlegająca wpłacie do ZUS
 • 1.316,97 → kwota e-składki do wpłaty do ZUS
 • 294,78 – składka zdrowotna podlegająca odliczeniu od podatku
 • 12.000 – 1.000 – 70,05 – 904,60 = 10.025,35 → dochód
 • 10.025 → dochód do opodatkowania (zaokrąglony do pełnych złotych)
 • 10.025 *19% – 294,78 = 1 609,97
 • 1610 → zaliczka na podatek do wpłaty do US (zaokrąglony do pełnych złotych)
 • 12.000 – 1.000 – 1.316,97 – 1610 = 8.073,03 → kwota na rękę dla przedsiębiorcy

Przykład 2 – ryczałt

Pan Jan prowadzi działalność opodatkowaną w sposób zryczałtowany i opłaca podatek wg stawki 8,5%, dodatkowo korzysta ze zwolnienia z VAT. Osiąga przychody w kwocie 10.000 zł i koszty stałe 2.000 zł. Przedsiębiorca obecnie opłaca mały ZUS bez składki chorobowej. Przedsiębiorca zastanawia się, ile faktycznie zostaje mu na rękę po uregulowaniu wszystkich wpłat.

 • 10.000 – przychód netto
 • 2.000 – koszty
 • 197,03 – składki społeczne
 • 342,32 – składka zdrowotna podlegająca wpłacie do ZUS
 • 539,35 → kwota e-składki do wpłaty do ZUS
 • 294,78 – składka zdrowotna podlegająca odliczeniu od podatku
 • 10.000 * 8,5% – 294,78 = 555,22 →
 • 555 → zaliczka na podatek do wpłaty do US (zaokrąglony do pełnych złotych)
 • 10.000 – 2.000 – 539,35 – 555 = 6.905,65 → kwota na rękę dla przedsiębiorcy

Jeśli dla podatnika dana forma opodatkowania okażę się mało opłacalna, to można ja oczywiście zmienić. Należy jednak pamietać o terminach i wykluczeniach.