Podatek ryczałtowy – jakie stawki obowiązują dla poszczególnych usług? Przykłady i kalkulator ryczałtu.

Aneta Socha-Jaworska

Jak wyliczyć podatek na ryczałcie? Czy mogę rozliczyć koszty lub składki ZUS? Od jakiej kwoty liczyć podatek? Co zrobić gdy muszę zastosować dwie stawki podatku? Po dokładne wyjaśnienia zapraszamy do opracowania.

 • Zryczałtowany podatek liczymy od przychodu.
 • Przychód do opodatkowania można pomniejszych o składki społeczne.
 • Przy ryczałcie koszty nie mają znaczenia.
 • Jeśli stosujemy kilka stawek ryczałtu, to składki ZUS odliczamy proporcjonalnie.

Co jest charakterystyczne dla ryczałtu?

Ryczałt jest jedną z czterech form opodatkowania jednoosobowej działalności gospodarczej. Rozliczając podatek w sposób zryczałtowany nie uwzględniamy kosztów. Oznacza to, że podatek płacimy od przychodu, nie od dochodu (przychód – koszty).

Jedynym odliczeniem, jakie możemy zrobić są składki ZUS. Składki społeczne obniżają dochód do opodatkowania, a składka zdrowotna obniża podatek. Osoby rozliczające się na ryczałcie nie uwzględnią składek na fundusz pracy.

Ciekawą rzeczą przy ryczałcie są stawki, których jest 8. Można płacić ryczałt w wysokości:

 • 17% – wolne zawody,
 • 15% – np. programista lub fotograf
 • 8,5% – m. in. przy najmie prywatnym do kwoty 100.000 zł,
 • 12,5% – stawka opodatkowania najmu, gdy przychód przekroczy 100.000 zł,
 • 5,5% – np. roboty budowlane lub w zakresie przewozów ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton,
 • 3% – m.in. usługi w zakresie handlu, gstronominczne
 • 2% – przychody ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych,
 • 10% – sprzedaż ŚT i wyposażenia.

Ważne w kontekście rozliczania się na ryczałcie są wykluczenia. Zatem nie każdy przedsiębiorca może rozliczać się w ten sposób.

Jak już wyżej zaznaczyłam, składki odliczane są proporcjonalnie. Ale pojawia się pytanie – jak wyliczyć tą proporcję? Dokładne informacje można znaleźć tutaj. Proporcja ta jest wyliczana co miesiąc na nowo, gdyż zależy od miesięcznego przychodu. Warto też zapoznać się z informacjami na temat tego, jak wykazać tą sytuację w PIT-28.

Kalkulator ZUS +


dniPrzeciętny miesięczny dochód 
6 612,33
Podstawa wymiaru składek społecznych3 306,17
Suma składek ZUS na 2024 rok1 046,06
Składka emerytalna645,36
Składka rentowa264,49
Składka chorobowa (dobrowolna)81,00
Składka wypadkowa55,21
Fundusz pracy 0,00
Składka zdrowotna
Aplikacja + księgowy

Zleć księgowość

Ty dodajesz faktury, Twój księgowy prowadzi księgowość

Zleć księgowość swojej firmy

Jak wyliczyć podatek na ryczałcie?

Przykład 1

Pani Anna prowadzi działalność opodatkowaną wg ryczałtu – stawka 5,5%. W lutym 2019 r. zapłaciła składki ZUS uzależnione od przychodu. Społeczne wyniosły 800 zł, a zdrowotna 342,32 zł (do odliczenia 294,78 zł). Pani Anna osiągnęła przychód w wysokości 10000 zł. Jak wyliczyć podatek, który ma do zapłaty do 20. marca?

 • 10.000 → przychód
 • 10.000 – 800 = 9.200 → przychód do opodatkowania
 • 9.200 * 5,5% = 506
 • 506 – 294,78 = 211,22
 • 211 – zaliczka na podatek, podlegająca wpłacie do US

Przykład 2

Pani Hanna prowadzi działalność opodatkowaną wg ryczałtu – stawka 5,5% oraz 3%. W lutym 2019 r. zapłaciła składki ZUS uzależnione od przychodu. Społeczne wyniosły 600 zł, a zdrowotna 342,32 zł (do odliczenia 294,78 zł). Pani Hanna osiągnęła przychód w wysokości 6.000 zł (3%) oraz 4.000 zł (5,5%). Jak wyliczyć podatek, który ma do zapłaty do 20. marca?

 • 10.000 → przychód
 • 4.000/10.000 * 100% = 40%
 • 6.000/10.000 * 100% = 60%
 • 40% * 600 = 240 zł
 • 60% * 600 = 360 zł
 • 40% * 294,78 = 117,91 zł
 • 60% * 294,78 = 176,87 zł
 • (6.000 – 360) * 3% = 169,20 zł
 • 169 → podatek dla stawki 3%
 • (4.000 – 240) * 5,5% = 206,80 zł
 • 207 → podatek dla stawki 5,5%
 • 169 + 207 – 294,78 ≈ 81 → podatek podlegający wpłacie do US

Wystawiaj faktury za darmo

Hasło musi zawierać:
 • 8 znaków lub więcej
 • Małe i wielkie litery
 • Przynajmniej jedną cyfrę
Dla bezpieczeństwa stwórz mocne hasło, którego nie używasz na innych stronach.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

 • Bez papieru
 • Bez dojazdów do księgowego
 • Bez marnowania Twojego czasu