Jak wypełnić PIT, jeśli przedsiębiorcę obowiązuje kilka stawek ryczałtu? Wzór z wyjaśnieniem


9 stycznia 2018 3 min. czytania

Jak wypełnić PIT-28, gdy stosujemy trzy stawki podatku? Jak podzielić składki społeczne i zdrowotną? Informacje na temat tego, jak rozliczyć różne stawki ryczałtu w PIT-28 zamieszczam w artykule.

Weźmy pod uwagę sytuację Pana Jacka Nowaka. Osoba ta prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą opodatkowaną w sposób zryczałtowany. Za rok 2017 przedsiębiorca osiągnął przychody w wysokości :

 • 50 000 opodatkowane według stawki 8,5%
 • 20 000 opodatkowane według stawki 5,5,%
 • 30 000 opodatkowane według stawki 3%.

Z tytułu prowadzone działalności opłacane są za przedsiębiorcę minimalne składki na małym ZUS-ie.

Miesiąc Zaliczka – wyliczona do zapłaty Faktycznie zapłacona zaliczka
Styczeń 245 245
Luty 140 140
Marzec 147 147
Kwiecień 165 165
Maj 152 152
Czerwiec 150 150
Lipiec 191 191
Sierpień 299 299
Wrzesień 175 175
Październik 191 191
Listopad 448 448
Razem 2303 2303

Proporcja i wyliczenia z nią związane

Jeśli chodzi o ulgi i odliczenia, w tym składki społeczne  i zdrowotne , to należy je odliczać proporcjonalnie do uzyskanego przychodu. Poniżej przedstawiam kolejne kroki.

 1. Ustalenie procentowego udział danego przychodu do całości:
  • 50 000/(50 000 + 20 000 + 30 000) * 100% = 50% – dla stawki 8,5%
  • 20 000/(50 000 + 20 000 + 30 000) * 100% = 20% – dla stawki 5,5%
  • 30 000/(50 000 + 20 000 + 30 000) * 100% = 30% – dla stawki 3%
 2. Wielkość odliczeń od przychodu przypadające na poszczególne stawki podatku. Pełna kwota składek społecznych wynosi 832,57 + 11 * 875,28 = 10 460,65.
  • 50% * 10 460,65 = 5 230,32
  • 20% * 10 460,65 = 2 092,13
  • 30% * 10 460,65 = 3 138,20
 3. Przychód do opodatkowania:
  • według stawki 8,5% – 50 000 – 5 230,32 = 44 769,68 ≈ 44 770
  • według stawki 5,5% – 20 000 –  2 092,13 = 17 907,87 ≈ 17 908
  • według stawki 3% – 30 000 – 3 138,20 = 26 861,80 ≈ 26 862
 4. Wielkość odliczenia składki zdrowotnej. Pełna kwota składki zdrowotnej podlegającej odliczeniu od podatku 248,82 + 11 * 255,99 = 3 064,71.
  • 50% * 3 064,71 = 1 532,36
  • 20% * 3 064,71 = 612,94
  • 30% * 3 064,71 = 919,41
 5. Wyliczenie podatku
  • 8,5% * 44 770 = 3 805,45
  • 5,5% * 17 908 = 984,94
  • 3% * 26 862 = 805,86

Różne stawki ryczałtu w PIT-28

Różne stawki ryczałtu w PIT-28

Teraz odpowiem na pytanie – jak wypełnić PIT-28, gdy stosujemy trzy stawki podatku? Zaczynam od wypełnienia załącznika PIT-28/A dla danego podatnika.

Zrzut ekranu 2018-01-04 o 08.43.16

Kolejny krok to przeniesienie danych do PIT-28.

Zrzut ekranu 2018-01-04 o 08.42.37

W następnej części wpisuję sumaryczną kwotę składek i przychód po odliczeniach.

Zrzut ekranu 2018-01-04 o 08.56.58

Kolejna część zawiera informacje o odliczeniach składek z podziałem na stawki ryczałtu.

Zrzut ekranu 2018-01-04 o 08.58.31

Potem wpisuję dochód po zaokrągleniu do pełnych złotych, sumarycznie i  z uwzględnieniem stawek podatku.

Zrzut ekranu 2018-01-04 o 09.01.14

 Następnie uzupełniam zryczałtowany podatek z uwzględnieniem stawek, a następnie go sumuję.

Zrzut ekranu 2018-01-04 o 09.05.10

W opisanej wyżej sytuacji jedynym odliczeniem od ryczałtu są składki zdrowotne, zatem je wpisuję.

Zrzut ekranu 2018-01-04 o 09.06.53

Kolejny krok to wyliczenie należnego podatku, zatem dokonujemy następującego odliczenia 5 596,25 – 3 064,71 = 2 531,54 ≈ 2 532.

Zrzut ekranu 2018-01-04 o 10.09.11

Kolejne liczby do wpisania, to kwota wpłaconego ryczałtu za miesiące od stycznia do listopada lub I-III kwartał roku podatkowego.

 Zrzut ekranu 2018-01-04 o 10.07.39

Z powyższego wyliczenia wynika, że podatnik ma do zapłaty 229 zł. Termin na opłacenie podatku to do 31 stycznia.

Kolejny etap wypełniania zeznania rocznego, to wpisanie kwot zaliczek na podatek.

Zrzut ekranu 2018-01-04 o 10.19.24

W końcowej części nasz podatnik wpisuje 1. w polu 142, gdyż składa jeden załącznik PIT-28/A oraz składa podpis w polu 148.

Zrzut ekranu 2018-01-04 o 10.27.07

Jak widać różne stawki ryczałtu w PIT-28 nie stanowią większego problemu. Jedyne o czym pamiętać, to o zasadzie proporcjonalność.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

 • Bez papieru
 • Bez dojazdów do księgowego
 • Bez marnowania Twojego czasu