W jakim terminie możliwa jest zmiana formy opodatkowania działalności w 2019 roku?

Aneta Socha-Jaworska

Rok 2019 przyniósł wiele zmian. Jedna z nich dotyczy terminu zmiany formy opodatkowania działalności gospodarczej. W jakim terminie możliwa jest zmiana formy opodatkowania działalności w 2019 roku?

Streszczenie:

  • Do 20. stycznia zmiany formy opodatkowania musi dokonać przedsiębiorca, którego dotyczy karta podatkowa.
  • W terminie do 20. dnia kolejnego miesiąca, po miesiącu w którym w danym roku był pierwszy przychód zmiany dokonuje podatnik, gdy chodzi o zmianę w zakresie zasad ogólnych, podatku liniowego lub ryczałtu. Wyjątek dotyczy grudnia, gdzie zmiana musi być zgłoszona do końca tego miesiąca.

Zmiana formy opodatkowania działalności w 2019 r.

Każdy przedsiębiorca w momencie zakładania firmy wybiera formę opodatkowania działalności. Osoba wykonująca jednoosobową działalność ma do dyspozycji 4 formy opodatkowania działalności gospodarczej (z uwzględnieniem wykluczeń). Są to:

Należy pamiętać, że raz wybrana – na początku – forma opodatkowania jednoosobowej działalności nie musi obowiązywać przez cały okres prowadzenia firmy. Zmiana formy opodatkowania jednoosobowe działalności jest możliwa raz w roku kalendarzowym. Zgodnie z nowymi wytycznymi od 2019 r. można jej dokonać w terminie do:

  • 20. stycznia, gdy zmiana dotyczy karty podatkowej – gdy przedsiębiorca chce ją wybrać już z niej zrezygnować,
  • 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został osiągnięty pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód został osiągnięty w grudniu tego roku podatkowego – gdy zmiana dotyczy 3 pozostałych form opodatkowania.

Przykład 1 – zasady ogólne → karta podatkowa

Pani Jadwiga w 2018 r. prowadziła działalność opodatkowaną na zasadach ogólnych. W 2019 r. chce przejść na kartę podatkową, co oznacza że zmiany musi dokonać w terminie nieprzekraczalnym do 21. stycznia 2019 r. (20.01. jest to niedziela).

Przykład 2 – karta podatkowa  → ryczałt

Pan Dariusz w 2018 r. prowadził działalność gospodarczą opodatkowaną według karty podatkowej. W 2019 r. chce przejść na ryczałt, co oznacza że zmiany musi dokonać w terminie nieprzekraczalnym do 21. stycznia 2019 r. włącznie (20.01. jest to niedziela).

Przy zmianach dotyczących karty podatkowej, nie ma znaczenia kiedy będzie osiągnięty pierwszy przychód z działalności w danym roku. Zmiana formy opodatkowania musi być zawsze zgłoszona do 20. stycznia.

Przykład 3 – zasady ogólne → podatek liniowy

Pani Edyta w 2018 r. prowadziła działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych. W 2019 r. chce przejść na podatek liniowy. Pierwszy przychód w 2019 r. osiągnie w styczniu 2019 r., co oznacza że zmiany musi dokonać w terminie nieprzekraczalnym do 20. lutego 2019 r.

Dla osób które od stycznia 2019 r. będą osiągać przychody z działalności, termin na zmianę formy opodatkowania działalności zostanie wydłużony o miesiąc w stosunku do lat poprzednich.

Przykład 4 – podatek liniowy → ryczałt

Pan Mateusz w 2018 r. prowadził działalność gospodarczą opodatkowaną według podatku liniowego. W 2019 r. chce przejść na ryczałt. Pierwszy przychód w 2019 r. osiągnie w maju 2019 r., co oznacza że zmiany musi dokonać w terminie nieprzekraczalnym do 20. czerwca 2019 r.

Przykład 5 – podatek liniowy → ryczałt

Pan Jakub w 2018 r. prowadził działalność gospodarczą opodatkowaną według podatku liniowego. W 2019 r. chce przejść na ryczałt. Pierwszy przychód w 2019 r. osiągnie w grudniu 2019 r., co oznacza że zmiany musi dokonać w terminie nieprzekraczalnym do 31. grudnia 2019 r.

zmiana formy opodatkowania działalności

Zawieszenie działalności, a zmiana formy opodatkowania

Jeśli przedsiębiorca w trakcie roku zawiesza działalność gospodarczą, to termin na zmianę formy opodatkowania zależy od daty uzyskania pierwszego przychodu w danym roku. Wyjątek stanowi karta podatkowa, przy której mimo zawieszenia formy – zmianę trzeba zgłosić do 20. stycznia.

Przykład 6 – zawieszenie od początku 2019 r.

Pani Joanna od stycznia 2017 r. prowadzi działalność opodatkowaną na zasadach ogólnych. Firma została zawieszona na okres od września 2018 r. do lipca 2019 r. Pierwszy przychód z działalności w 2019 r. będzie w sierpniu. Pani Joanna w 2019 r. chce rozliczać się wg ryczałtu. Oznacza to, że na zmianę formy opodatkowania ma czas do 20. września.

Przykład 7 – zawieszenie w trakcie 2019 r.

Pan Maciej prowadzi jednoosobową działalność od 2015 r. rozliczaną wg podatku liniowego. W 2019 r. chce rozliczać się na zasadach ogólnych. Planuje zawiesić działalność na okres od 1 marca do 31 sierpnia 2019 r.

Przedsiębiorca pierwszy przychód w 2019 r. osiągnie:

  • w lutym – czyli zmiany formy opodatkowania na 2019 r. może dokonać do 20. marca,
  • we wrześniu – czyli zmiany formy opodatkowania na 2019 r. może dokonać do 21. października (20.10 to niedziela).

Ogólnie w każdym przypadku, zmiana formy opodatkowania w trakcie zawieszenia działalności jest możliwa. W niektórych sytuacjach (przykładzie 7 – wrzesień),  zmiana formy opodatkowania po wznowieniu działalności też jest właściwa.

Jak dokonać zmiany formy opodatkowania?

Zmiana formy opodatkowania odbywa się na wniosek przedsiębiorcy, czyli tak jak do tej pory. Oświadczenie o zmianie formy opodatkowania działalności gospodarczej musi być przekazane naczelnikowi urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania przedsiębiorcy. Można do urzędu wysłać pismo lub można zmianę zgłosić na druku aktualizującym CEIDG-1, który może być złożony online.