Kto może płacić podatek w formie karty podatkowej?

Aneta Socha-Jaworska

Karta podatkowa jest jedną z formą opodatkowanie działalności gospodarczych. Jest ona przeznaczona dla wybranych grup przedsiębiorców. W tym opracowaniu powiem o tym, kto może płacić podatek w formie karty podatkowej i jakie są zalety tej formy opodatkowania.

Karta podatkowa – wady i zalety

Karta podatkowa to najprostsza z form opodatkowania działalności gospodarczej. Przedsiębiorca rozliczający się w ten sposób ma najmniej formalności. Podatnik rozliczający się na karcie podatkowej, w zależności od rodzaju usług może korzystać ze zwolnienia z VAT lub będzie rozliczał VAT. Oznacza przy karcie podatkowej możemy mieć dwie opcje:

Przechodząc teraz do zalet karty podatkowej, to przy tym rozwiązaniu podatnicy prowadzący działalność gospodarczą są:

 • są zwolnieni od obowiązku prowadzenia ksiąg (takich jak KPIR, czy ewidencja przychodów),
 • składania zeznań podatkowych,
 • oraz wpłacania zaliczek na podatek dochodowy (wpłacany jest podatek ustalony ).

Co do wad karty podatkowej, to:

 • nie ma opcji rozliczania kosztów,
 • opcja tego rozliczenia jest dla wybranych branż,
 • mimo, że nie muszą składać zeznań rocznych, to są zobowiązani do przechowywania dokumentów sprzedaży przez 5 lat licząc od końca roku, w którym został wystawiony,
 • do momentu otrzymania decyzji naczelnika US w sprawie stawki podatku, muszą opłacać zaliczki na zasadach ogólnych,
 •  podatek uzależniony  od wielu kwestii np.
  • liczby mieszkańców w miejscu prowadzenia działalności np. przy usługach ślusarskich, kowalskich, grawerskich, zegarmistrzowskich, krawieckich, kosmetycznych,
  • liczby stanowisk przy usługach parkingowych,
  • liczby urządzeń (samochodów) przy usługach rozrywkowych,
  • liczby godzin przeznaczonych na wykonywanie zawodu miesięcznie w przypadku lekarzy, dentystów, fleczerów, techników dentystycznych, pielęgniarek, położnych, weterynarzy, opiekunek, korepetytorów.

Kto może płacić podatek w formie karty podatkowej

Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym w art. 23 ust. 1 określa jacy przedsiębiorcy mogą opłacać podatek w formie karty podatkowej. Mamy podany katalog zamknięty zawodów, które mogą być tak rozliczane i są to osoby zajmujące się działalnością:

 • usługową lub wytwórczo-usługową – czyli usługi ślusarskie, wyrób i naprawa naczyń blaszanych, rusznikarskie, złotnictwo – jubilerstwo, grawerskie, wyrób pieczątek, pobielania kotłów i naczyń, kowalskie, elektromechanika chłodnicza, kotlarstwo, mechanika maszyn, mechanika maszyn i urządzeń rolniczych, elektromechanika sprzętu medycznego i laboratoryjnego, mechanika precyzyjna, mechanika maszyn biurowych, wyrób i naprawa wag, zegarmistrzowstwo, antykorozyjne zabezpieczenia pojazdów, mycie oraz smarowanie samochodów i motocykli oraz inne usługi niezwiązane z ich naprawą, elektromechanika, z wyjątkiem dźwigowej, chłodniczej i pojazdowej, naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych, telemechanika i radiomechaniki, bieżnikowanie opon, wulkanizatorstwo, szklarstwo, witrażownictwo, stolarstwo, z wyjątkiem wyrobu trumien, kołodziejstwo, pozłotnictwo, tapicerstwo, bednarstwo, koszykarstwo, wytwarzanie mioteł, wyrobów z gałęzi i słomy, gręplarstwo, kilimiarstwo, koronkarstwo, z wyjątkiem maszynowego, hafciarstwo, dziewiarstwo na drutach i szydełkach, repasacja pończoch, bieliźniarstwo, gorseciarstwo, czapnictwo i kapelusznictwo męskie, modniarstwo, krawiectwo, cerowanie i naprawa odzieży, obciąganie guzików, okrętkowanie, mereżkowanie, plisowanie, kożuszkarstwo, cholewkarstwo, szewstwo miarowe, szewstwo ortopedyczne, szewstwo naprawkowe, odświeżanie i renowacja wyrobów skórzanych i futrzarskich, z wyjątkiem mechanicznego czyszczenia i farbowania wyrobów futrzarskich, mechaniczne czyszczenia i farbowania wyrobów futrzarskich, kuśnierstwo, rymarstwo, z wyjątkiem produkcji plandek, rękawicznictwo, młynarstwo, przemiał i przerób zbóż w wiatrakach oraz śrutowanie zboża, wytwarzanie waty z cukru, prażenie kukurydzy, introligatorstwo, lutnictwo, organmistrzostwo, wyrób i naprawa instrumentów dętych, wyrób i naprawa instrumentów perkusyjnych, wyrób i naprawa instrumentów harmoniowych i fortepianowych, wyrób i naprawa instrumentów muzycznych elektrycznych i elektronicznych, ortopedyka, lakiernictwo, wytwarzanie szyldów, konserwacja i naprawa przedmiotów zabytkowych i artystycznych, roboty budowlane: murarskie, ciesielskie, dekarskie, posadzkarskie, malarskie, wykładanie i tapetowaniem ścian, izolatorstwo, wznoszenie i montaż konstrukcji stalowych, sztukatorstwo, odgrzybiania budynków, cyklinowanie, zduństwo, roboty budowlane instalacyjne związanych z zakładaniem instalacji: grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, wodnokanalizacyjnych, gazowych, elektrycznych i osprzętu elektrycznego, studniarstwo, z wyjątkiem wiercenia studni o głębokości ponad 30 m, obsługa maszynowa produkcji rolniczej i ogrodniczej, zwalczania szkodników roślin i zwierząt, utrzymanie i pielęgnacja zwierząt, prania, prasowania i prężenia firanek, maglowanie, chemiczne czyszczenie i farbowanie, pranie pierza i puchu, kominiarstwo, odkażanie i tępienie owadów i odszczurzanie, fryzjerstwo dla kobiet i dziewcząt, fryzjerstwo dla mężczyzn i chłopców, kosmetyka, manicure, pedicure, fotografia świadczona z wykorzystaniem urządzeń do samoczynnego automatycznego naświetlania odbitek (samoczynnych printerów), wyświetlanie rysunków, planów i tekstów techniką kserografii i diazotypii, sprzątanie wnętrz, ważenie osób, radiostezja, usługi świadczone w gospodarstwach domowych,
 • usługową w zakresie handlu detalicznego żywnością (w tym owocami i warzywami), napojami, wyrobami tytoniowymi oraz kwiatami, z wyjątkiem napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%,
 • usługową w zakresie handlu detalicznego artykułami nieżywnościowymi – z wyjątkiem handlu paliwami silnikowymi, środkami transportu samochodowego, częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych, ciągnikami rolniczymi i motocyklami oraz z wyjątkiem handlu artykułami nieżywnościowymi objętego koncesjonowaniem,
 • gastronomiczną – w zakresie sprzedaży lodów z automatów oraz pozostałej działalności gastronomicznej, jeżeli nie jest prowadzona sprzedaż napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%,
 • w zakresie usług transportowych wykonywanych przy użyciu jednego pojazdu – taksówki osobowe i w zakresie przewozu ładunków, usługi transportu wodnego śródlądowego pasażerskiego i towarowego, z wyjątkiem przewozu jednostkami o napędzie mechanicznym,
 • w zakresie usług rozrywkowych – automaty zręcznościowe, na których nie są prowadzone gry o wygrane pieniężne lub rzeczowe, zabawki bujane, szafy grające, karuzele o obrocie prostym i złożonym dla dzieci, imprezy samochodowe, strzelnice, imprezy zręcznościowe, huśtawki, kolejki torowe, zjeżdżalnie, pozostałe imprezy takie, jak: pałac strachów, labirynt, ściana emocji, ściana lalkowa, głowa medium, pokazy gadów, gabinet złudzeń, pokazy iluzjonistyczne, gabinet luster, hipodrom – kuce,
 • w zakresie sprzedaży posiłków domowych (sprzedaż śniadań, obiadów i kolacji lub sprzedaż jednodaniowych posiłków i napojów bezalkoholowych na podstawie umowy zawartej z jednostką właściwą do prowadzenia działalności gastronomicznej lub turystycznej ) w mieszkaniach, jeżeli nie jest prowadzona sprzedaż napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%,
 •  w zakresie wolnych zawodów, polegającą na świadczeniu usług w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego – lekarz, lekarz stomatolog, fleczer, technik dentystyczny, pielęgniarka, położna,
 • w zakresie wolnych zawodów, polegającą na świadczeniu przez lekarzy weterynarii usług weterynaryjnych, w tym również sprzedaż preparatów weterynaryjnych,
 • w zakresie opieki domowej nad dziećmi i osobami chorymi,
 • w zakresie usług edukacyjnych, polegającą na udzielaniu lekcji na godziny.

Jak widać w przypadku karty podatkowej, mamy określone dokładnie zawody i przypisane stawki podatku, jakie będą opłacane. Gdzie temu można zweryfikować, czy rozliczenie danej działalności na karcie jest możliwe i korzystne.