Jaką formę opodatkowania wybrać w momencie zakładania działalności? Jakie rozwiązanie jest dla mnie dostępne i dobre? Na co zwrócić uwagę wybierając opodatkowanie na start? Po dokładne wyjaśnienia zapraszam do wpisu.

Forma opodatkowania działalności – możliwości

Przy jednoosobowej działalność gospodarczą mamy możliwe 4 formy opodatkowania:

Przy zasadach ogólnych i podatku liniowym możemy rozliczać koszty, natomiast przy ryczałcie i karcie podatkowej nie. Podatek liniowy opłacalny jest zazwyczaj, gdy dochód (przychód – koszty) roczny jest w skali 100 000 zł.

Wybierając ryczałt opłacamy zaliczki na podatek od przychodu według odpowiedniej stawki, natomiast przy karcie podatkowej kwoty podatku są ustalane decyzją naczelnika US.

Co do zasad ogólnych, to mają one jeszcze jedną charakterystyczną cechę. Rozliczając się w ten sposób można składać zeznanie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dzieci.

Wykluczenia i nie tylko

Zasady ogólne, to rozwiązanie dostępne dla wszystkich, nie ma przy nim żadnych wykluczeń. Przy karcie podatkowej też nie ma wykluczeń, bo mamy wprost powiedziane jacy przedsiębiorcy mogą się tak rozliczać. Zatem wykluczenia są określone tylko przy podatku liniowym i ryczałcie.

Podatek liniowy

Rozliczenie według podatku liniowego nie jest możliwe, gdy przedsiębiorca wykonuje usługi na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadające czynnościom, które podatnik wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym w ramach stosunku pracy.

Przykład 1

Pan Nowak w 2017 roku pracował jako programista dla firmy X. W trakcie 2017 roku zdecydował się na założenie działalności i wykonywanie usług programistycznych między innymi dla firmy X. Oznacza to, że w 2017 roku nie może opodatkować działalności według podatku liniowego.

Przykład 2

Pan Nowak w 2017 roku pracował jako programista dla firmy X. Od 1.01.2018 roku zdecydował się na założenie działalności i wykonywanie usług programistycznych między innymi dla firmy X. Oznacza to, że w 2018 roku może opodatkować działalności według podatku liniowego.

Jaką formę opodatkowania wybrać w momencie zakładania działalności?

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Rozliczenia według ryczałtu nie mogą wybrać podatnicy:

 1. opłacający podatek w formie karty podatkowej,
 2. korzystający z okresowego zwolnienia od podatku dochodowego,
 3. osiągający w całości lub części przychody z tytułu:
  • prowadzenia aptek,
  • działalności w zakresie udzielania pożyczek pod zastaw (prowadzenie lombardów),
  • działalność w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych,
  • prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w zakresie wolnych zawodów innych niż lekarz, technik dentystyczny, felczera, położnej, pielęgniarki, tłumacza oraz nauczyciela w zakresie świadczenia usług edukacyjnych, polegających na udzielaniu lekcji na godziny,
  • działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych.
 4. wytwarzający wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym, z wyjątkiem wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii,
 5. podejmujący wykonywanie działalności w roku podatkowym po zmianie działalności wykonywanej:
  • samodzielnie na działalność prowadzoną w formie spółki z małżonkiem,
  • w formie spółki z małżonkiem na działalność prowadzoną samodzielnie przez jednego lub każdego z małżonków,
  • samodzielnie przez małżonka na działalność prowadzoną samodzielnie przez drugiego małżonka
   -jeżeli małżonek lub małżonkowie przed zmianą opłacali z tytułu prowadzenia tej działalności podatek dochodowy na ogólnych zasadach,
 6. rozpoczynający działalność samodzielnie lub w formie spółki, jeżeli podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników, przed rozpoczęciem działalności w roku podatkowym lub w roku poprzedzającym rok podatkowy, wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres działalności podatnika lub spółki.

Jaką formę opodatkowania wybrać w momencie zakładania działalności?

Nie ma jednej uniwersalnej odpowiedzi dla wszystkich podatników. Trzeba zastanowić się nad tym:

 • ile zarobi się w ramach działalności,
 • czy ponoszone koszty będą duże bo wówczas ich rozliczenie będzie opłacalne,
 • czy rodzaj wykonywanej działalności nie jest w wykluczeniach, bo wówczas katalog dostępnych rozwiązań się zawęża.

Na podstawie tych informacji i szacowanych kalkulacji należy dokonać odpowiedniego wyboru. Poniżej przedstawię dwa najczęstsze porównania, z którymi ja się stykam.

Przykład 3 – zasady ogólne kontra podatek liniowy

Pani Jolanta chce założyć działalność gospodarczą i zastanawia się nad wyborem formy opodatkowania. Miesięczne zarobki netto wyniosą 11 000, natomiast szacowane koszty to około 2 000 zł. Dokonajmy przeliczeń rocznych i zobaczmy, które rozwiązanie będzie korzystniejsze.

 • 11 000 * 12 = 132 000 → przychód
 • 2 000 * 5 = 10 000 → koszty
 • 132 000 – 10 000 = 122 000 → dochód
 • 85 528 * 18% + (122 000 – 85 528) * 32% = 27 066 → podatek wyliczony według zasad ogólnych
 • 122 000 * 19% = 23 180 → podatek wyliczony w sposób liniowy
 • korzystniejszym dla podatniczki rozwiązaniem jest podatek liniowy

Przykład 4 – zasady ogólne kontra ryczałt

Pan Tomasz chce założyć działalność gospodarczą i zastanawia się nad wyborem formy opodatkowania. Miesięczne zarobki netto wyniosą 8 000 zł, koszty miesięczne to około 1 000 zł. Przyszły przedsiębiorca rozważa opodatkowanie wg zasad ogólnych lub ryczałtu 5,5%. Dokładne roczne wyliczenia przedstawię poniżej.

 • 8 000 * 12  = 96 000 → przychód
 • 1 000 * 12 =  12 000 → koszty
 • 96 000 – 12 000 = 84 000  → dochód
 • 84 000 * 18% – 556,02 = 14 564 → podatek wyliczony według zasad ogólnych
 • 96 000 * 5,5% = 5 280 → podatek wyliczony w sposób zryczałtowany,
 • korzystniejszym dla podatnika rozwiązaniem jest ryczałt

Wybrana na początku działalności forma opodatkowania obowiązuje w danym roku podatkowym i obecnie można ją zmienić na rok kolejny do 20. stycznia tego roku, od którego ma być zmiana.

Matematyk, który zajmuje się księgowością i kadrami. Obecnie rozwiewa wątpliwości księgowych i przedsiębiorców na szkoleniach, webinarach i artykułach na blogach inFakt. W przystępny sposób opisuje trudne przypadki, które zna z własnej praktyki.