Jaką formę opodatkowania wybrać w momencie zakładania działalności? Jakie rozwiązanie jest dla mnie dostępne i dobre? Na co zwrócić uwagę wybierając opodatkowanie na start? 

Rodzaje form opodatkowania. Jaką wybrać dla swojej działalności?

Przy jednoosobowej działalność gospodarczą mamy możliwe 4 formy opodatkowania:

Przy podatku na zasadach ogólnych i podatku liniowym możemy rozliczać koszty, natomiast przy ryczałcie i karcie podatkowej nie. Kwota dochodu po przekroczeniu której warto rozważyć zmianę na podatek liniowy to ok. 96 385 zł. Trzeba pamiętać, że przy skali podatkowej mamy ulgi, których nie ma przy podatku liniowym, np. kwota wolna od podatku, czy ulga na dzieci.

https://www.youtube.com/watch?v=eh_SWbEkD4w

Wybierając ryczałt opłacamy zaliczki na podatek od przychodu według odpowiedniej stawki, natomiast przy karcie podatkowej kwoty podatku są ustalane decyzją naczelnika US.

Co do zasad ogólnych, to mają one jeszcze jedną charakterystyczną cechę. Rozliczając się w ten sposób można składać zeznanie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dzieci.

Z których form nie skorzystasz? Wykluczenia i dyskwalifikacje

Zasady ogólne to rozwiązanie dostępne dla wszystkich, nie ma przy nim żadnych wykluczeń. Przy karcie podatkowej też nie ma wykluczeń, bo mamy wprost powiedziane jacy przedsiębiorcy mogą się tak rozliczać. Zatem wykluczenia są określone tylko przy podatku liniowym i ryczałcie.

Podatek liniowy

Rozliczenie według podatku liniowego nie jest możliwe, gdy przedsiębiorca wykonuje usługi na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadające czynnościom, które podatnik wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym w ramach stosunku pracy.

Przykład 1

Pan Nowak w 2020 roku pracował jako programista dla firmy X. W trakcie 2020 roku zdecydował się na założenie działalności i wykonywanie usług programistycznych między innymi dla firmy X. Oznacza to, że w 2020 roku nie może opodatkować działalności według podatku liniowego.

Przykład 2

Pan Nowak w 2020 roku pracował jako programista dla firmy X. Od 1.01.2021 roku zdecydował się na założenie działalności i wykonywanie usług programistycznych między innymi dla firmy X. Oznacza to, że w 2021 roku może opodatkować działalności według podatku liniowego.

 

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Rozliczenia według ryczałtu nie mogą wybrać podatnicy:

 1. opłacający podatek w formie karty podatkowej,
 2. korzystający z okresowego zwolnienia od podatku dochodowego,
 3. osiągający w całości lub części przychody z tytułu:
  • prowadzenia aptek,
  • działalności w zakresie udzielania pożyczek pod zastaw (prowadzenie lombardów),
  • działalność w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych,
  • prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w zakresie wolnych zawodów innych niż lekarz, technik dentystyczny, felczera, położnej, pielęgniarki, tłumacza oraz nauczyciela w zakresie świadczenia usług edukacyjnych, polegających na udzielaniu lekcji na godziny,
  • działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych.
 4. wytwarzający wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym, z wyjątkiem wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii,
 5. podejmujący wykonywanie działalności w roku podatkowym po zmianie działalności wykonywanej:
  • samodzielnie na działalność prowadzoną w formie spółki z małżonkiem,
  • w formie spółki z małżonkiem na działalność prowadzoną samodzielnie przez jednego lub każdego z małżonków,
  • samodzielnie przez małżonka na działalność prowadzoną samodzielnie przez drugiego małżonka
   -jeżeli małżonek lub małżonkowie przed zmianą opłacali z tytułu prowadzenia tej działalności podatek dochodowy na ogólnych zasadach,
 6. rozpoczynający działalność samodzielnie lub w formie spółki, jeżeli podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników, przed rozpoczęciem działalności w roku podatkowym lub w roku poprzedzającym rok podatkowy, wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres działalności podatnika lub spółki.

Jaką formę opodatkowania wybrać w momencie zakładania działalności?

Nie ma jednej uniwersalnej odpowiedzi dla wszystkich podatników. Trzeba zastanowić się nad tym:

 • ile zarobi się w ramach działalności,
 • czy ponoszone koszty będą duże bo wówczas ich rozliczenie będzie opłacalne,
 • czy rodzaj wykonywanej działalności nie jest w wykluczeniach, bo wówczas katalog dostępnych rozwiązań się zawęża.

Na podstawie tych informacji i szacowanych kalkulacji należy dokonać odpowiedniego wyboru.

Wybrana na początku działalności forma opodatkowania obowiązuje w danym roku podatkowym (aż do jej zmiany lub utracenia praw do danej formy). Można ją zmienić raz do roku, do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyskano pierwszy przychód. Np. jeśli pierwszy przychód uzyskałem w styczniu – czas na zmianę mam do 20 lutego; jeśli pierwszy przychód uzyskałem w lutym, to czas na zmianę mam do 20 marca.