Jak zarejestrować firmę krok po kroku? Ile jest czasu na zgłoszenie się do ubezpieczenia i jaki kod ubezpieczenia wpisać?

Wiele osób rozważa założenie własnej firmy. Z jednej strony ponosimy pewne ryzyko, inwestujemy czas i pieniądze ale z drugiej… to my liczymy zyski i podejmujemy decyzje. Niezależność, samodzielne zarządzanie swoim czasem i praca na własny rachunek z pewnością są kuszące dla każdego kto jest dobry w tym co robi albo ma pomysł, który może zrewolucjonizować rynek. Masz plan na własny biznes? Dowiedz się jak krok po kroku założyć działalność albo zleć to nam.

Krok pierwszy – wniosek CEIDG-1

Działalność należy zarejestrować w dowolnym urzędzie gminy lub miasta. Aby to zrobić trzeba złożyć wniosek CEIDG-1.

Wypełniając druk jako „Rodzaj wniosku” należy wybrać „Wniosek o wpis do CEIDG”. Następnie trzeba będzie wypełnić podstawowe dane osobowe, adresowe i kontaktowe. Jeżeli mamy już numer NIP i REGON należy je wpisać, w przeciwnym wypadku zaznaczamy pole „Nie posiadam numeru NIP/REGON”. Wówczas te numery zostaną nam przydzielone automatycznie.

Bardzo ważną decyzją jest wybór nazwy firmy. Każda pełna i skrócona nazwa jednoosobowej działalności gospodarczej musi zawierać przynajmniej imię i nazwisko przedsiębiorcy. Jest to element obligatoryjny.

Do liczby osób pracujących wliczamy przedsiębiorcę, osoby współpracujące i wszystkie pozostałe osoby zaangażowane w prowadzenie firmy (niezależnie od rodzaju podpisywanej umowy). Z kolei osoby zatrudnione to tylko pracownicy na etacie (umowa o pracę). W CEIGD-1 podać należy liczby osób pracujących i zatrudnionych jakie przewiduje nowy przedsiębiorca, są to informacje dla celów statystycznych. Te dane mogą oczywiście ulec zmianie w miarę rozwoju firmy.

Kolejny krok to dobór kodów PKD (Polska Klasyfikacja Działalności). Kody PKD określają rodzaje działalności gospodarczych. W zależności od planowanych czynności jakie będziemy wykonywać w ramach firmy należy wpisać możliwie najbardziej zbliżone kody PKD. Nie ma ograniczeń w ilości zgłoszonych kodów, ale trzeba mieć na uwadze, że niektóre czynności mogą wykluczyć nas z możliwości rozliczenia preferencyjnymi formami opodatkowania. W każdym momencie możemy dopisać nowe kody, wystarczy zaktualizować wpis do CEIDG.

Następnie przy wypełnianiu druku CEIDG-1 należy wpisać naczelnika urzędu skarbowego, któremu będziemy podlegać (według miejsca zamieszkania przedsiębiorcy).

Najwięcej trudności dla nowego przedsiębiorcy sprawia wybór formy opodatkowania. Dostępne opcje to:

 • zasady ogólne,
 • podatek liniowy,
 • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,
 • karta podatkowa.

Zasady ogólne czy ryczałt?

Czy warto zdecydować się na podatek liniowy?

Kolejny wybór jaki nas czeka to cykliczność wpłacania zaliczek na podatek dochodowy (miesięcznie lub kwartalnie). Ten dylemat jest łatwiejszy, bo główne kryterium to rozważenie czy wolimy co miesiąc opłacać niższy podatek czy wygodniej jest nam obracać dłużej gotówką, ale po zakończeniu kwartału przygotować większą sumę do wpłaty na konto urzędu skarbowego.

Miesięczne czy kwartalne rozliczenie podatku VAT?

Rodzaj prowadzonej dokumentacji rachunkowej uzależniony jest od wybranej formy opodatkowania. W przypadku zasad ogólnych i podatku liniowego mamy obowiązek założenia PKPiR, natomiast jeżeli zdecydujemy się na ryczałt zaznaczamy „inne ewidencje”.

W sytuacji, gdy zlecamy prowadzenie księgowości biuru rachunkowemu należy uzupełnić jego dane. Miejsce przechowywania dokumentacji księgowej wpisujemy w kolejnych polach wniosku CEIDG-1. Obowiązkowe będzie również podanie informacji o byciu ewentualnym wspólnikiem spółki cywilnej oraz posiadaniu małżeńskiej wspólności majątkowej.

Jeżeli osoba zakładająca działalność nie ma rachunku firmowego może podać numer rachunku osobistego. W każdym momencie istnieje możliwość zaktualizowania tych danych.

Ostatni krok to oczywiście podpis przedsiębiorcy, który potwierdzi złożoną dyspozycję wpisu do CEIDG.

Jeżeli dołączamy do wniosku CEIDG-1 załączniki należy wpisać ich liczbę i rodzaj.

Podręcznik zakładania firmy

Drugi krok – rejestracja do ZUS-u

Na podstawie wniosku CEIDG-1 przedsiębiorca zostaje automatycznie zarejestrowany w ZUS-ie, ale tylko jako płatnik. Trzeba bowiem mieć na uwadze, że osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą jest nie tylko płatnikiem składek, ale także ubezpieczonym. W związku z tym powstaje konieczność samodzielnej rejestracji w ZUS-ie jako ubezpieczony.

Aby zarejestrować się do ubezpieczeń należy złożyć jeden z następujących formularzy:

 • ZUS ZUA (zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego), albo
 • ZUS ZZA (zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego).

W przypadku jednoczesnego prowadzenia działalności i wykonywania czynności na podstawie umowy o pracę (minimalne wynagrodzenie 1850 zł brutto niezależnie od wymiaru etatu) następuje zbieg tytułów ubezpieczeń. Taki zbieg skutkuje koniecznością opłacania tylko składki zdrowotnej z tytułu prowadzonej firmy.

Dla większości osób zakładających jednoosobową działalność gospodarczą dostępna jest preferencja w postaci niższych składek ZUS przez początkowe 24 miesiące prowadzenia firmy. Wykluczenie obejmuje osoby, które w ciągu ostatnich 5 lat prowadziły działalność gospodarczą lub będą wykonywać czynności (o tym samym charakterze jakie wykonywały na etacie) na rzecz byłego pracodawcy. Warto zwrócić uwagę, że mały ZUS przysługuje przez 24 pełne miesiące. Rejestrując działalność 2-go dnia miesiąca zyskujemy jeden miesiąc preferencji.

Mały ZUS – przywilej dla nowego przedsiębiorcy

Po ustaleniu rodzaju ubezpieczeń, którym będzie podlegał nowy przedsiębiorca, a co za tym idzie rodzaju deklaracji jaką składamy należy wypełnić odpowiedni druk i złożyć go w ZUS-ie. Rejestrując się do ubezpieczeń obowiązuje nas termin 7 dni od od zaistnienia zmian, czyli od dnia założenia działalności.

Wypełniając druk ZUS ZUA w pierwszej kolejności należy zaznaczyć, że jest to nasze „Zgłoszenie do ubezpieczeń”. Dane identyfikacyjne płatnika składek i osoby zgłaszanej do ubezpieczeń będą takie same, gdyż występujemy zarówno jako płatnik składek jak i osoba ubezpieczona. Jeżeli posiadamy numer PESEL pole dotyczące rodzaju dokumentu pozostawiamy puste – nie trzeba wówczas uzupełniać numeru dowodu osobistego ani paszportu.

Kod tytułu ubezpieczenia zawsze składa się z 6 cyfr. W zależności od tego czy przysługuje nam preferencyjny ZUS czy musimy opłacać pełne składki jako kod tytułu ubezpieczenia należy wpisać:

 • 05 10 0 0 – duży ZUS,
 • 05 70 0 0 – mały ZUS.

Koniec małego ZUS-u – formalności

Data powstania obowiązku ubezpieczeń to data założenia działalności (od tego dnia podlegamy obowiązkowym ubezpieczeniom). Dla przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą obowiązkowe ubezpieczenia społeczne to: emerytalne, rentowe i wypadkowe. Trzeba zaznaczyć te pola w bloku VI Dane o obowiązkowych ubezpieczeniach społecznych. Obowiązkowe dla przedsiębiorcy jest również ubezpieczenie zdrowotne – blok VII Dane o obowiązkowym ubezpieczeniu zdrowotnym. W tym bloku należy także wpisać kod oddziału NFZ (przyporządkowany względem województwa). Składka na ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolna, jeżeli chcemy ją opłacać wystarczy zaznaczyć odpowiednie pole w bloku VIII Dane o dobrowolnych ubezpieczeniach społecznych.

Na koniec wpisujemy datę wypełnienia wniosku i składamy podpis.

Od 20 maja 2017 r. zgłoszenie do ZUS możliwe na wniosku CEiDG-1!

Trzeci krok – rejestracja do VAT-u

Ostatnia kwestia do rozważenia to podatek VAT. Spora grupa przedsiębiorców ma możliwość skorzystania ze zwolnienia z VAT (podmiotowego lub przedmiotowego), przynajmniej na początku prowadzenia własnego biznesu.

Kiedy warto zarejestrować się do VAT-u?

Jeżeli zdecydujemy się skorzystać ze zwolnienia z VAT (lub będzie nam przysługiwać obligatoryjnie ze względu na rodzaj prowadzonej działalności) to nie trzeba dokonywać już żadnych czynności w kwestii zakładania działalności. W przeciwnym wypadku (gdy chcemy zostać czynnymi podatnikami VAT) czeka nas jeszcze jedna formalność, a mianowicie złożenie deklaracji VAT-R.

Wypełniając wniosek VAT-R jako „Cel złożenia zgłoszenia” należy wybrać opcję „Rejestracyjny”, a następnie wpisać naczelnika urzędu skarbowego, do którego kierowane jest zgłoszenie (według adresu zamieszkania przedsiębiorcy).

Kolejny krok to oczywiście podanie podstawowych danych osobowych i adresowych.

Pole numer 29 należy zaznaczyć w przypadku, gdy prowadzimy rodzaj działalności podlegający wyłączeniu z możliwości skorzystania ze zwolnienia podmiotowego, czyli do limitu obrotów 150 000 zł w skali roku. Jeżeli natomiast dobrowolnie rezygnujemy z przysługującego nam zwolnienia podmiotowego to zaznaczamy pole numer 33.

Mali przedsiębiorcy mają możliwość wyboru metody kasowej dla celów rozliczenia podatku VAT. Jeżeli zdecydujemy się na taki sposób rozliczeń należy wybrać odpowiednią opcję na druku VAT-R i wpisać okres, od którego zaczynamy korzystać z metody kasowej. Warto dogłębnie przemyśleć tą decyzję, gdyż rezygnację możemy zgłosić nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy, w trakcie których rozliczamy się tą metodą.

Dla metody kasowej równoznaczne jest rozliczenie kwartalne. W przypadku wyboru metody memoriałowej możemy rozliczać się z podatku VAT według własnych preferencji w okresach miesięcznych lub kwartalnych.

Zalety i wady metody kasowej VAT

Kolejny krok to wybór odpowiedniej deklaracji. W przypadku rozliczenia miesięcznego należy zaznaczyć VAT-7, natomiast kwartalne rozliczenie implikuje obowiązek składnia deklaracji VAT-7K.

Przedsiębiorcy, którzy chcieliby od razu przy rejestracji do VAT-u uzyskać numer VAT-UE powinni zaznaczyć pole numer 59 i wpisać przewidywaną datę rozpoczęcia sprzedaży lub zakupów na terenie Unii Europejskiej. Czynny podatnik VAT, który zamierza dokonywać wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, ma w planach świadczenie usług w UE lub import usług z UE musi dokonać zgłoszenia do VAT–EU.

Deklaracja VAT-UE – dowiedz się więcej

Pozostaje już tylko złożenie ostatniego podpisu i możemy zaczynać prowadzenie wlasnej firmy.

A o co najczęściej pytają przedsiębiorcy w kontekście zakładania firmy? Zobaczcie:

Chcesz księgować swoją firmę w prosty sposób?

 • Przetestuj inFakt za darmo.
 • Pozwól, że założymy firmę dla Ciebie za Ciebie.
 • Wystaw fakturę, dodaj koszt, opłać podatek wprost z inFaktu przez stronę www lub aplikację na smartfon.
 • Otrzymasz bezpłatne wsparcie specjalistów i osobistego księgowego w abonamencie.

Załóż testowe konto

Masz pytania do artykułu? Odpowiemy w komentarzu.