Koniec małego ZUS – jak wyglądają formalności?

Preferencyjny ZUS przysługuje osobom, które dopiero otwierają firmę. Ten okres jest kluczowy i często decyduje o „być albo nie być” firmy. A jak wyglądają formalności po upływie 24 miesięcy?

Mały ZUS – kto może skorzystać?

Przywilej preferencyjnych składek jest skierowany do osób zakładających jednoosobową działalność gospodarczą, które spełniają dodatkowe warunki:

nie posiadały firmy w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych licząc od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej (jeżeli upłynęło już 5 lat od likwidacji poprzedniej firmy można ponownie skorzystać z uprzywilejowania),

nie będą świadczyć czynności na rzecz byłego pracodawcy, gdy mają one taki sam charakter, jak obowiązki wykonywane na etacie.

Mały ZUS – komu przysługuje?

Mały ZUS – kiedy zaoszczędzisz najwięcej

Opłacanie niższych składek przysługuje przedsiębiorcy przez 24 pełne miesiące. Oznacza to, że najkorzystniej jest zarejestrować działalność w trakcie miesiąca.

Przykładowo: założenie działalności 2 kwietnia 2016 roku powoduje, że zaczynamy liczyć 24 pełne miesiące dopiero od maja 2016 roku. Duży ZUS w tym przypadku zapłacimy za maj 2018 roku.

Co by się stało, gdybyśmy zarejestrowali działalność z dniem 1 kwietnia? Duży ZUS zapłacilibyśmy już za kwiecień 2018 roku, a więc stracilibyśmy jeden miesiąc odprowadzania preferencyjnych składek do ZUS-u.

Mały ZUS się kończy – co dalej?

Kończący się mały ZUS wiąże się, niestety, z koniecznością opłacania składek na ubezpieczenia społeczne od wyższej podstawy. Dobra wiadomość jest taka, że pierwszy okres działalności jest najtrudniejszy, więc jeżeli przechodzisz z małego ZUS-u na duży, to oznacza, że najcięższy okres masz już za sobą.

Po upływie uprzywilejowanego okresu należy pamiętać, iż obowiązkiem będzie nie tylko opłacanie składek od wyższej podstawy, ale również dopełnienie formalności. W praktyce oznacza to złożenie trzech deklaracji do ZUS-u.

1.  ZUS ZWUA – deklaracja wyrejestrowująca z ubezpieczeń.

Rejestrując działalność należy zgłosić się do ZUS-u z właściwym kodem ubezpieczeń (mały ZUS to kod 05 70 00). Po zakończeniu uprzywilejowanego okresu powyższe dane stają się nieaktualne.

Oznacza to, że przy przejściu na standardowe składki ZUS powstaje konieczność wyrejestrowania się z dotychczasowych ubezpieczeń.

Wypełniając druk ZUS ZWUA należy podać przyczynę, w tym przypadku będzie to „Inna przyczyna wyrejestrowania” – kod 600).

Przedsiębiorca ma obowiązek złożyć deklarację ZUS ZWUA w terminie 7 dni od zaistnienia zmian (czyli utraty prawa do opłacania preferencyjnych składek).

2. ZUS ZUA – deklaracja zgłaszająca do ubezpieczeń.

Nowy kod ubezpieczeń, przypisany dużemu ZUS-owi, to kod 05 10 00. Przy rejestracji do ubezpieczeń przedsiębiorcę również obowiązuje termin 7 dni od zaistnienia zmiany.

3. ZUS DRA – deklaracja rozliczeniowa.

Należy ją złożyć wyłącznie za pierwszy miesiąc, w którym opłacany jest duży ZUS, pod warunkiem że w kolejnych miesiącach będą opłacane takie same składki (od najniższej możliwej podstawy).

Przykładowo, jeżeli w którymkolwiek miesiącu opłacisz składki od wyższej podstawy, należy złożyć deklarację ZUS DRA za każdy miesiąc opłacania tych składek oraz za pierwszy pełny miesiąc powrotu do standardowych wartości składek.

Analogiczną sytuację mamy, gdy przysługuje proporcjonalne zmniejszenie wartości składek.

Na złożenie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA masz czas do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który opłacane są składki pod warunkiem, że przedsiębiorca opłaca je tylko za siebie.

W pozostałych przypadkach termin wydłuża się o 5 dni. Termin uregulowania zobowiązania z tytułu ubezpieczeń to również 10/15 dzień kolejnego miesiąca (czyli ten sam dzień, do którego składana jest deklaracja ZUS DRA).

co zrobić gdy mały zus się kończy

Co zrobić, gdy duży ZUS przewyższa możliwości finansowe przedsiębiorcy?

Podstawą do wyliczenia składek społecznych na mały ZUS jest 30% minimalnego wynagrodzenia. Dla dużego ZUS-u natomiast minimalna podstawa to 60% przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w nowym roku.

Może się zdarzyć, że zwiększone zobowiązanie wobec ZUS-u będzie dużym obciążeniem. W takiej sytuacji warto rozważyć zatrudnienie na etacie i równoczesne prowadzenie działalności.

Jeżeli z tytułu umowy o pracę osiągana jest płaca minimalna, to powstaje tzw. zbieg tytułów ubezpieczenia. Wówczas przedsiębiorca jest zwolniony z opłacania składek społecznych ZUS oraz opłaty na Fundusz Pracy. Pozostanie wówczas obowiązek zapłaty wyłącznie składki zdrowotnej.

Chcesz bezbłędnie opłacać składki?

  • Przetestuj inFakt za darmo, poznaj zalety księgowości elektronicznej.
  • Wystaw testową e-fakturę w inFakcie online lub w aplikacji inFakt na smartfon. Zajmie Ci to minutę.
  • Otrzymasz bezpłatne wsparcie specjalistów, 6 dni w tygodniu.
  • A gdy Twoje potrzeby wzrosną – dopasujemy księgową lub księgowego do potrzeb Twojej firmy.

Załóż testowe konto

Masz pytania do artykułu? Odpowiemy w komentarzu.