Czy warto zdecydować się na podatek liniowy?

Przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą mogą rozliczać podatek dochodowy na zasadach ogólnych. Nie zawsze musi być to jednak opłacalne. W pewnych przypadkach lepszym rozwiązaniem może się okazać podatek liniowy. Kiedy tak się dzieje?

Stawka podatku liniowego nie zależy od wysokości dochodu

Zasady ogólne i podatek liniowy są w pewnej mierze do siebie podobne. W obu przypadkach podatek wylicza się bowiem od dochodu, który ustala się odejmując koszty od przychodu. Niewątpliwie, opcja rozliczania kosztów to poważna zaleta obu form opodatkowania.

Podstawowa różnica odnosi się do stawki podatku, która przy zasadach ogólnych jest zmienna, a w podatku liniowym stała. W zasadach ogólnych stawka zależy od wysokości osiąganych dochodów:

  • do kwoty 85 528 zł wynosi 18%,
  • powyżej 85 528 wzrasta do 32%.

Natomiast przy podatku liniowym stawka nie zależy od dochodu – jest stała i wynosi 19%. Może to być więc korzystna opcja dla przedsiębiorców zarabiających powyżej 85 528 zł rocznie. Wybierając „liniówkę” są bowiem opodatkowani stawką 19%, a nie 32% jak ma to miejsce w zasadach ogólnych. Jednak w praktyce trzeba zarabiać znacznie więcej – podatek liniowy może być opłacalny dopiero, gdy dochody przekroczą barierę 100 tys. zł.

Czy warto zdecydować się na podatek liniowy_

„Liniówka” ogranicza ulgi

Dzieje się tak dlatego, że podatek liniowy nie pozwala przedsiębiorcy, którego jedynym źródłem dochodu jest działalność gospodarcza, na uwzględnienie wielu ulg podatkowych (np. na dzieci, internetowej). Nie ma on również możliwości rozliczania się ze współmałżonkiem.

Jeśli przedsiębiorca decydujący się na podatek liniowy, poza prowadzeniem działalności osiąga również dochody z innych źródeł pracując choćby na etacie, ma prawo skorzystać z większości dostępnych ulg. W takiej sytuacji złoży dwa zeznania roczne: PIT-36L (dochód z działalności gospodarczej) oraz PIT-37 (dochód z etatu). W dalszym ciągu jednak nie rozliczy się wspólnie z małżonkiem.

W podatku liniowym brak jest również kwoty wolnej od podatku, czyli ustalonej wysokości dochodu (3091 zł – w 2014 roku), od której nie jest pobierany podatek dochodowy.

Z podatku liniowego nie mogą skorzystać osoby, które z etatu zdecydowały się przejść na samozatrudnienie i w danym roku podatkowym wykonywały te same obowiązki dla dotychczasowego pracodawcy, które planują wykonywać prowadząc firmę. Ograniczenie dotyczy pierwszego roku prowadzenia działalności. Dlatego najlepiej przejść na samozatrudnienie i podatek liniowy w grudniu.

Podatek liniowy ma swoje zalety

Wybór podatku liniowego często jest jednak dla przedsiębiorcy opłacalny. Do podjęcia takiej decyzji może skłonić np. jednolita 19% stawka podatku niezależna od firmowych dochodów. Jeśli przedsiębiorca osiąga dochody powyżej 100 tys. zł „liniówka” jest dla niego korzystniejsza niż zasady ogólne.

Większych problemów nie sprawia również wyliczenie podatku. Nie uwzględnia się kwoty wolnej od podatku i nie trzeba pamiętać o progach podatkowych, jak ma to miejsce w zasadach ogólnych.

Można także obniżać podstawę opodatkowania za pomocą kosztów uzyskania przychodu. Rozliczanie w oparciu o podatek liniowy nie wyklucza możliwości uzyskiwania dochodów ze stosunku pracy czy umów cywilnoprawnych, które są rozliczane przez pracodawcę według skali podatkowej obowiązującej w danym roku podatkowym.

Jak zmienić formę opodatkowania?

Decyzję o wyborze podatku liniowego przedsiębiorca może podjąć rozpoczynając prowadzenie działalności gospodarczej. Nie jest to jednak jedyna opcja. Przejście na ten sposób rozliczania z urzędem skarbowym możliwe jest także w trakcie prowadzenia firmy. Z zastrzeżeniem, że można tego dokonać jedynie raz w roku – do 20 stycznia. Jeśli przedsiębiorca nie zdąży w tym terminie, będzie zmuszony rozliczać się identycznie, jak w roku ubiegłym.

Wyboru podatku liniowego dokonuje się składając odpowiednio wypełniony formularz CEIDG-1. Złożony do urzędu miasta lub gminy wniosek zostanie automatycznie przekazany do właściwego urzędu skarbowego, którego nie trzeba dodatkowo informować o zmianie formy opodatkowania.