Podatek liniowy – kiedy warto przejść?

Piotr Juszczyk

Zbliża się nowy rok, w związku z tym podatnik  będzie miał możliwość zmiany formy opodatkowania. W niniejszym artykule przedstawię kiedy warto przejść ze skali podatkowej na podatek liniowy.

Termin zmiany formy opodatkowania

Podatnik chcący zmienić dotychczasową formę opodatkowania na dany rok może tego dokonać zgodnie z przepisami do 20 stycznia. Należy przy tym pamiętać, że raz wybrana forma opodatkowania, obowiązuje podatnika w każdym roku, tzn. nie musi zgłaszać jej co roku.

Jak zmieniamy formę opodatkowania

Zmianę formy opodatkowania możemy dokonać samodzielnie, składając w urzędzie skarbowym odpowiednie oświadczenie lub przesłając je listem poleconym. Zmiany takiej również możemy dokonać na formularzu CEIDG-1, co ważne takie zmiany można dokonać elektronicznie. Jednak aby móc zmienić formę opodatkowania nie wychodząc z domu, podatnik musi posiadać kwalifikowany podpis elektroniczny albo potwierdzony profil zaufany, który jest bezpłatny.

Skala podatkowa a podatek liniowy

Podstawę opodatkowania stanowi dochód, czyli przychód – koszty. W przypadku skali podatkowej możemy rozróżnić dwie stawki podatkowe 18% która to obowiązuje do kwoty dochodu 85528 zł, powyżej dochód opodatkowany jest stawką 32%.
Przy podatku liniowym, niezależnie od wysokości dochodu, obowiązuje jedna stawka – 19%.
W związku z tym już na pierwszy rzut oka, można zauważyć że dla podatników więcej zarabiających bardziej opłacalny jest podatek liniowy. Jednak należy tutaj zwrócić uwagę, że nie następuje to od razu gdy przedsiębiorca przekracza w trakcie roku 85528 zł. Wpływają na to dwie rzeczy, przede wszystkim kwota wolna od podatku oraz jedno procentowa różnica w stawce podatkowej.
podatek liniowy

Przy jakim dochodzie warto przejść na podatek liniowy?

Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym kwotą dochodu po której warto przejść na podatek liniowy to 96385 zł. Kwota podatku zarówno dla podatnika będącego na skali podatkowej jak i rozliczającego się na zasadach podatku liniowego wyniesie tyle samo tj. 18313 zł. Kwota podatku jest bez odliczeń z tytułu zapłat składki zdrowotnej.

Dla kogo podatek liniowy?

Podatek linowy po przekroczeniu ok. 96 tys dochodu na pewno jest korzystny dla singli. Jednakże, gdy singiel samotnie wychowuje dziecko wówczas może skorzystać ze wspólnego rozliczenia. Jak nasze dziecko nie osiąga dochodów, to wówczas nasz dochód dzielony jest na pół, co w związku z tym możemy już mówić o tym, że dla takiego przedsiębiorcy kwotą graniczną do przejścia na podatek linowy będzie dwu-krotność 96385 zł, czyli 192770 zł. Podatnik przy tak dużym dochodzi nie będzie mógł już skorzystać z ulgi na dziecko. Jednak gdyby, podatnik samotnie wychowywał więcej niż jedno dziecko, to dochody dalej byłby tak samo opodatkowane jak przy jednym dziecko ale podatnik miałby prawo skorzystać z ulgi na dzieci. W związku z tym kwota graniczna, przy której warto byłoby przejść na podatek liniowy wzrastałaby.
Wartym podkreślenie jest fakt, że przy podatku liniowym, podatnik nie może w tak preferencyjny sposób rozliczać swoich dochodów.

Dla kogo jednak skala podatkowa?

Skala podatkowa będzie korzystna tak jak wyżej wskazałem, dla singla samotnie wychowującego dziecko. Ponadto, również skala podatkowa jest korzystna jeśli nasz współmałżonek nie pracuje lub niewiele zarabia. Ze współmałżonkiem możemy nasze dochody zsumować, następnie je dzielimy i jeśli nie przekroczy to kwoty ok 96 tyś na osobę – skala podatkowa jest dobrym wyborem. Dochód identycznie jest obliczany jak przy osobie samotnie wychowującej dziecko. Ponadto należy również tutaj pamiętać o możliwości odliczenia ulgi na dzieci, czego nie możemy dokonać przy podatku liniowym. Na skali podatkowej należy pamiętać, że podatnik może korzystać z preferencyjnego sposoby rozliczania swoich dochodów.

Podsumowanie

Jak można zauważyć, wiele zależy od sytuacji finansowej i rodzinnej, w jakiej aktualnie znajduje się podatnik, warto jednak mieć na uwadze, że generalnie podatek liniowy opłaca się mniej więcej od 96 tys. złotych. Przy takiej kwocie dochodu podatek wyniesie ok. 18,3 tys. zł (bez odliczeń z tytułu zapłaty składek zdrowotnych) – zarówno w przypadku skali, jak i przy podatku liniowym, ale przy założeniu, że podatnik na skali podatkowej nie miałby prawa do ulg i preferencji podatkowych. Jednak gdyby już podatnik skorzystał ze wspólnego rozliczenia czy z ulgi podatkowej na dzieci, granica opłacalności pomiędzy skalą podatkową i podatkiem liniowym przebiegałaby na odpowiednio wyższym niż 96 tys. zł poziomie.