Początek roku lub zakładanie firmy, to dobry czas na zastanowienie się nad formą opodatkowania działalności. Aby dobrze wybrać, trzeba poprawnie wyliczyć podatek. W tym wpisie powiem, jak liczyć podatek na zasadach ogólnych.

 • Przy zasadach ogólnych podatek liczymy od dochodu, który jest ustalamy jako przychód – koszty.
 • Zasady ogólne, to dwa progi podatkowe. Do dochodu 85528 zł liczymy podatek w wysokości 17%, a powyżej 32%.
 • Przedsiębiorca, który wybrał zasady ogólne może rozliczyć się z małżonkiem lub osoba samotnie wychowująca dzieci.
 • Przy zasadach ogólnych można uwzgędnić kwotę zmniejszającą podatek.

Zaliczki na podatek, a podatek

W trakcie roku wpłacane są zaliczki na podatek dochodowy. Mogą być wpłacane miesięcznie lub kwartalnie. Od 2019 r. o częstotliwości wpłacania zaliczek, będziemy informować naczelnika US w zeznaniu rocznym składanym za dany rok.

Natomiast podatek jest to jedna kwota, która jest wyliczana za cały rok w zeznaniu rocznym.

Kwota wolna, a kwota zmniejszająca podatek

W 2021 r. kwota wolna od podatku wynosi 8000 zł. Kwota zmniejszająca podatek, która stosowana jest przy wyliczaniu podatku, wynosi odpowiednio:

 • 1360 zł – dla podstawy opodatkowania [0,800],
 • 1360 zł – [883 zł 98 gr × (podstawa opodatkowania – 8.000 zł) ÷ 5.000] – dla podstawy (8000, 13000],
 • 556,02 – dla podstawy opodatkowania (13000, 85528],
 • 556 zł 02 gr – [556 zł 02 gr × (podstawa opodatkowania – 85.528 zł) ÷ 41.472] – dla podstawy opodatkowania (85528, 127000],
 • 0 – dla podstawy opodatkowania powyżej 127000.

Ważne, że powyższe kwoty są istotne dopiero przy rozliczeniu rocznym. W trakcie roku wygląda to inaczej. Mianowicie przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy:

 • w przypadku podatników, których dochody nie przekroczą kwoty 85528 zł – kwota zmniejszająca podatek, wynosi 556,02 zł rocznie,
 • w przypadku podatników, których dochody przekroczą kwotę 85528 zł – zaliczki nie pomniejsza się o kwotę zmniejszającą podatek.

Jak liczyć podatek na zasadach ogólnych?

Sposób wyliczania podatku najlepiej pokazać na przykładach. Wezmę tutaj pod uwagę przychody, koszty roczne i pokażę jak wyliczenie wygląda już w zeznaniu rocznym. Ogólny wzór wyliczenia podatku na zasadach ogólnych, wygląda następująco:

 • 17% * podstawa opodatkowania  – kwota zmniejszająca podatek – w I. progu podatkowym
 • 15396,04 + (podstawa opodatkowania – 85528) *32% – kwota zmniejszająca podatek – w II. progu podatkowym

Oczywiście ten podatek nie jest podatkiem do zapłaty, jest on pomniejszany o zaliczki na podatek. Zatem jeśli przedsiębiorca w trakcie roku zapłaci więcej zaliczek niż wyjdzie podatku, to uzyska zwrot w zeznaniu. W sytuacji gdy suma zaliczek będzie mniejsza od podatku, to będzie trzeba będzie ją dopłacić.