Progi podatkowe 2023 w Polsce. Sprawdź wartości

Podatników, którzy rozliczają się na zasadach ogólnych, dotyczą progi podatkowe uzależnione od wysokości osiągniętego w ciągu roku dochodu. Jakie progi podatkowe obowiązują w 2023 roku?

Czym są progi podatkowe?

Progi podatkowe to kwotowe limity, których przekroczenie skutkuje koniecznością zapłaty wyższego podatku. Są one charakterystyczne dla skali podatkowej (zasad ogólnych) – formy opodatkowania dostępnej dla wszystkich podatników. W 2023 r. (podobnie jak w latach ubiegłych) progi podatkowe nie dotyczą osób, które jako formę opodatkowania wybrały ryczałt od przychodów ewidencjonowanych czy podatek liniowy.

Progi podatkowe w Polsce są trzy:

 • pierwszy próg podatkowy – podstawowy próg do kwoty 120 000 zł;
 • drugi próg podatkowy – po przekroczeniu dochodu w wysokości 120 000 zł;
 • trzeci próg podatkowy – zwany jest też podatkiem solidarnościowym.

Program do księgowości

Prowadź samodzielnie księgowość swojej firmy!

Hasło musi zawierać:
 • 8 znaków lub więcej
 • Małe i wielkie litery
 • Przynajmniej jedną cyfrę
Dla bezpieczeństwa stwórz mocne hasło, którego nie używasz na innych stronach.

Pierwszy próg podatkowy

Pierwszy próg podatkowy dotyczy wszystkich podatników, których roczne dochody nie przekroczyły kwoty 120 000 zł. Stawka podatku wynosi wówczas 12 proc., przy czym obowiązuje też kwota wolna od podatku. W rezultacie osoby o dochodzie niższym niż 30 000 zł nie płacą podatku dochodowego – wciąż jednak muszą złożyć roczne zeznanie w urzędzie skarbowym.

Przykład: Podstawa opodatkowania pani Anety za 2022 r. to kwota 85 000 zł. W rezultacie w jej przypadku ma zastosowanie pierwszy próg podatkowy. Kwota podatku, który zapłaci kobieta, wynosi 6600 zł (85 000 zł x 12 proc. minus 3600 zł tytułem kwoty zmniejszającej podatek).

Drugi próg podatkowy

Limit kwotowy rozgraniczający pierwszy i drugi próg podatkowy wynosi 120 000 zł. Oznacza to, że drugi próg podatkowy obowiązuje tych podatników, którzy w ciągu roku podatkowego uzyskali dochód powyżej 120 000 zł. Wówczas ma zastosowanie wyższa stawka podatku dochodowego (32 proc.), jednak dotyczy ona jedynie nadwyżki powyżej 120 000 zł.

Niekiedy drugiego progu podatkowego (a zatem i wyższego podatku) można uniknąć. Sposoby są dwa:

 • skorzystanie z różnych ulg i odliczeń – przykłady to: ulga prorodzinna, ulga internetowa czy ulga termomodernizacyjna;
 • wspólne rozliczenie z małżonkiem – gdy zarobki małżonka są zerowe lub dużo niższe.

Jak wyliczyć podatek po przekroczeniu II progu podatkowego?

Osoby, które po raz pierwszy uzyskały dochód powyżej 120 000 zł, mogą zastanawiać się, jak prawidłowo wyliczyć podatek. Zasady określa ustawa o podatku od osób fizycznych. Zgodnie z nimi drugi próg podatkowy i wynikająca z niego stawka 32 proc. ma zastosowanie nie do całego uzyskanego dochodu, ale wyłącznie do nadwyżki ponad 120 000 zł.

Wyliczenie podatku po przekroczeniu drugiego progu podatkowego odbywa się następująco:

 • dochody do 120 000 zł – podatek w wysokości 12 proc. dochodu minus kwota zmniejszająca podatek (3600 zł);
 • dochody powyżej 120 000 zł – podatek w wysokości 10 800 zł plus 32 proc. nadwyżki ponad 120 000 zł.

Przykład: Pan Tomasz wylicza podatek dochodowy za ubiegły rok od kwoty 160 000 zł. Obowiązuje go zatem drugi próg podatkowy. Należny podatek wynosi 23 600 zł. Wyliczenie przebiega następująco: 40 000 zł x 32 proc. + 10 800 zł (maksymalny podatek za dochód do kwoty 120 000 zł).

Trzeci próg podatkowy, czyli podatek solidarnościowy

Najrzadziej omawiany, czyli trzeci próg podatkowy, obowiązuje wyłącznie osoby uzyskujące wysokie dochody – powyżej 1 000 000 zł. W 2023 r. podatek solidarnościowy wynosi 4 proc. i jest naliczany od nadwyżki powyżej 1 000 000 zł.

Przykład: Pani Maria uzyskała dochód z umowy o pracę w wysokości 110 000 zł. W ubiegłym roku uzyskała też dochody z giełdy, które wynosiły 980 000 zł. Ponieważ kobieta łącznie zarobiła 1 090 000 zł, to zapłaci również podatek solidarnościowy w wysokości 3600 zł (90 000 zł x 4 proc.).

Progi podatkowe – kwota brutto czy netto?

W przypadku progów podatkowych kluczowa jest kwota netto, a nie brutto. Aby prawidłowo wyliczyć podatek, w pierwszej kolejności trzeba zatem ustalić podstawę opodatkowania.

Obliczanie podstawy opodatkowania w 3 krokach:

 1. Ustalenie wysokości przychodu,
 2. Odjęcie od przychodu kosztów jego uzyskania – to wydatki poniesione w celu uzyskania przychodu, jego zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów,
 3. Rezultatem powyższych działań jest wysokość dochodu.

Jeżeli jesteś przedsiębiorcą, koszty uzyskania przychodu muszą zostać faktycznie poniesione i odpowiednio udokumentowane. W przypadku zleceniobiorców koszty są wyrażone normą procentową, np. 50 proc. wynoszą koszty uzyskania przychodu z praw autorskich.

Program do księgowości

Prowadź samodzielnie księgowość swojej firmy!

Hasło musi zawierać:
 • 8 znaków lub więcej
 • Małe i wielkie litery
 • Przynajmniej jedną cyfrę
Dla bezpieczeństwa stwórz mocne hasło, którego nie używasz na innych stronach.

Prezes Zarządu inFakt Sp. z o.o.

Pochodzący z Nowego Sącza, absolwent zarządzania na Akademii Górniczo-Hutniczej. Pierwsze "przedsiębiorcze szlify" zdobywał już od liceum. Chce pomagać innym przedsiębiorcom, aby prowadzenie księgowości było proste i bezproblemowe. Jego pasją jest tworzenie wartościowej organizacji, rozwijanie siebie i innych. Mąż Moniki i dumny tata Oli i Jeremiasza.

Fakturowanie i księgowość w Twoim telefonie!

Wystawiaj faktury oraz prowadź księgowość prost z telefonu! Księgowość firmy jeszcze nigdy nie była tak prosta! Dowiedz się więcej

Pobierz z App Store inFakt - fakturowanie i księgowość na iPhone

"Program zajmuje się w prosty i przyjazny sposób tą szarą i nudną stroną prowadzenia firmy"

Logo MyApple
Pobierz z Google play Nowa aplikacja do fakturowania na Androida

"Aplikacja mobilna to naturalne uzupełnienie możliwości, które daje Program do Fakturowania inFakt"