Rozliczenie jako osoba samotnie wychowująca dziecko

Okres rozliczenia rocznego zbliża się wielkimi krokami. Podatnicy mają czas na złożenie zeznania podatkowego do 30 kwietnia roku bieżącego za rok poprzedni. W tym artykule zajmiemy się przygotowaniem zeznania rocznego przez osobę samotnie wychowującą dziecko. Na jakie udogodnienia może liczyć osoba samotnie wychowująca dziecko, która składa zeznanie roczne i jakie warunki należy spełnić aby móc skorzystać z tej formy rozliczenia? O tym wszystkim przeczytacie poniżej. Zapraszamy!

Kto może skorzystać z takiego sposobu rozliczenia?

Z preferencyjnej formy rozliczenia jako osoba samotnie wychowująca dziecko może skorzystać tylko i wyłącznie osoba, która samotnie wychowuje dziecko. Do grona tych osób zaliczamy rodzica lub opiekuna prawnego dziecka, który jest:

 • panną,
 • kawalerem,
 • wdową,
 • wdowcem,
 • rozwódką,
 • rozwodnikiem,
 • osobą będącą w separacji,
 • osobą będącą w związku małżeńskim, jeśli małżonek pozbawiony jest praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności.

rozliczenie jako osoba samotnie wychowująca dziecko

Warunki jakie należy spełnić

Podatnik, który chce skorzystać z preferencyjnej formy rozliczenia jako osoba samotnie wychowująca dziecko musi spełnić kilka warunków. Do wymogów tych zaliczamy:

1. Udowodnienie faktu samotnego wychowywania dziecka

Kwestia udowodnienia tego faktu budzi sporo wątpliwości wśród podatników samotnie wychowujących dziecko. W takiej sytuacji nie ma znaczenia stan cywilny podatnika, ważną kwestią jest natomiast troska o dziecko zarówno w kwestii materialnej, jak i emocjonalnej. Jeśli przykładowo para nie ma ślubu ale razem biorą udział w wychowaniu dziecka, to nie można w tym przypadku skorzystać z rozliczenia jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Stan wolny osoby posiadającej dziecko nie jest wystarczającym powodem do możliwości skorzystania z tej preferencji.

2. Ograniczenie wiekowe dziecka

Możliwość rozliczenia się jako osoba samotnie wychowująca dziecko ograniczona jest także wiekiem dziecka. Wiek dziecka powinien być w przedziale:

 • poniżej 18 roku życia,
 • w przedziale od 18 do 25 roku życia, jeśli dziecko kontynuuje naukę w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe, a jego dochody zwolnione są z podatku (np. stypendia, odszkodowania, dochody ze sprzedaży nieruchomości, dochody opodatkowane w sposób zryczałtowany jak odsetki z lokat bankowych lub dochody z dywidend) – dochody te nie są obwarowane limitem 3 091 zł,
 • bez ograniczenia wiekowego, pod warunkiem, że dziecko dostaje zasiłek lub dodatek pielęgnacyjny albo rentę socjalną.

3. Źródło uzyskiwania przychodów

Podatnik, który chce skorzystać z tej preferencji, jak również dziecko nie mogą uzyskiwać dochodów opodatkowanych podatkiem liniowym, ryczałtem ewidencjonowanym (za wyjątkiem najmu prywatnego), kartą podatkową oraz podatkiem tonażowym.

4. Terminowe złożenie zeznania podatkowego

Podatnik, który chce skorzystać z możliwości rozliczenia się jako osoba samotnie wychowująca dziecko musi pamiętać o terminowym złożeniu zeznania podatkowego. Przypomnijmy, iż termin ten upływa 30 kwietnia roku następującego po tym, za który się rozliczamy.

Podatnik, który składa deklarację PIT-36 w punkcie dotyczącym wyboru sposobu opodatkowania zaznacza pole dotyczące rozliczenia w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci.

Korzyści jakie niesie za sobą rozliczenie jako osoba samotnie wychowująca dziecko

Podatnik, który ma możliwość skorzystania z preferencji rozliczenia jako osoba samotnie wychowująca dziecko może dzięki temu osiągnąć swego rodzaju korzyść finansową poprzez:

 • możliwość skorzystania ze stawki 18% dla części lub całości dochodów, które były by opodatkowane stawką 32% (dla dochodów powyżej 85 528 zł),
 • możliwość odliczenia podwójnej kwoty wolnej od podatku.

Przykład

Pani Kinga samotnie wychowuje 17-letniego syna. Syn uczy się w liceum i otrzymuje rentę rodzinną po zmarłym ojcu, w wysokości 1 000 zł miesięcznie (rocznie 12 000 zł). Dochód roczny pani Kingi wynosi 70 000 zł. Pani Kinga przed podjęciem decyzji o sposobie opodatkowania dokonała porównania zobowiązania podatkowego w dwóch przypadkach, tj. rozliczenia jako osoby samotnie wychowującej dziecko i rozliczenia indywidualnego. W rozliczeniu nie zostały ujęte koszty uzyskania przychodów, składki na ubezpieczenia społeczne i inne odliczenia od dochodu. Dla uproszczenia nie uwzględniono również kwot odliczeń od podatku.

Przypadek I – rozliczenie jako osoba samotnie wychowująca dziecko

Przy rozliczeniu jako osoba samotnie wychowująca dziecko sumę dochodów podatnika i ewentualnych dochodów małoletniego dziecka dzielimy przez dwa – w ten sposób otrzymujemy podstawę opodatkowania. Następnie obliczamy kwotę podatku i otrzymaną wartość mnożymy razy dwa.

Obliczenie podatku: 70 000 zł + 12 000 zł = 82 000 zł,

82 000 zł : 2 = 41 000 zł,

[(41 000 zł x 18%) – 556,02 zł] x 2 = 13 647,96 zł, po zaokrągleniu do pełnego złotego 13 648 zł

Przypadek II – rozliczenie indywidualne

Obliczenie podatku: 70 000 zł + 12 000 zł = 82 000 zł,

[(82 000 x 18%) – 556,02] = 14 203,98, po zaokrągleniu do pełnego złotego 14 204 zł

Różnica: 14 204 – 13 648 = 556 zł

 

Przetestuj bezpłatnie aplikację inFakt!

 • Kontaktuj się z księgowymi od poniedziałku do soboty w godzinach 7-22
 • Używaj aplikacji www i mobilnej 24h na dobę
 • Udostępniaj faktury księgowemu

Załóż konto

W razie pytań lub wątpliwości dotyczących artykułu zachęcamy do pozostawienia komentarza. Odpowiedzi udzieli autor wpisu.

Instrukcje dotyczące ujęcia zdarzeń gospodarczych w aplikacji inFakt znajdują się na naszej bazie wiedzy.