Jak obliczyć kwotę, na jaką należy wystawić fakturę, żeby „zarobić swoje” po opłaceniu podatków i składek? Kalkulator faktur

Jak ustalić kwotę netto na fakturze, aby zostało mi tyle ile zakładam? Jakie wydatki wziąć pod uwagę? Jakie składki ZUS wziąć pod uwagę? 

Przedsiębiorco zastanów się nad następującymi kwestiami:

 1. Ustal kwotę jaką chcesz mieć na czysto, po odliczeniu kosztów, ZUS-ów oraz podatków.
 2. Oszacuj standardowe comiesięczne wydatki – bez składek ZUS i podatków.
 3. Weź pod uwagę składki na dużym ZUS – w 2021 r. wynoszą one 1457,49 zł
 4. Sprawdź, jaka stawka podatku Cię obecnie obowiązuje.

Jak ustalić kwotę netto na fakturze, aby zostało mi tyle ile zakładam?

Często początkujący przedsiębiorcy zastanawiają się nad tym, jak ustalić swoje stawki. W jakich granicach powinny one być, aby nas satysfakcjonowały. Najlepiej wg mnie założyć sobie jakieś zarobki miesięczne, bo to pozwoli nam łatwiej określić kwotę netto na fakturze.

Należy też pamiętać, że zawarte już umowy warto negocjować lub można poszukiwać kolejnych zleceń, aby zarobki nas satysfakcjonowały. Jak oszacować kwotę netto na fakturze (fakturach), która na dam zadawalającą kwotę na rękę? W tym wpisie powiem, jak można do tego podejść.

Potrzebne są nam szacunkowe dane

Przedsiębiorca powinien ustalić dwie wartości:

 • kwotę na rękę, jaką chce mieć po odliczeniu kosztów, składek ZUS i podatków,
 • oraz powinien oszacować stałe, miesięczne koszty prowadzenia firmy.

To są dwie wartości, które są nam potrzebne. Ponadto zakładam (dla uproszczenia), że kwota e-składki wynosi 1.500 zł, gdzie 1.000 zł to składki społeczne, 100 zł to FP, a 400 zł to składka zdrowotna podlegająca wpłacie do ZUS (od podatku odliczamy około 344 zł).

Zasady ogólne

W przypadku podatnika rozliczającego się na zasadach ogólnych oraz przy powyższych założeniach, wzór według którego można oszacować kwotę netto na fakturze wygląda następująco:

(X + 0,82*K + 956) / 0,82

gdzie X – to kwota na rękę, K – koszty uzyskania przychodu.

Przykład 1 – Pan Jakub będzie ponosił stałe, miesięczne koszty w wysokości 2.000 zł. Chciałby uzyskać na czysto kwotę 4.000 zł. Jaka powinna być jego kwota netto na fakturze?

(4.000 + 0,82*2.000 + 956)/0,82 ≈ 8.044

Podatek liniowy

Wielu przedsiębiorców decyduje się na podatek liniowy. Pojawia się wówczas pytanie – według jakiego schematu wyliczyć kwotę na fakturze. Wzór wygląda bardzo podobnie, jak na zasadach ogólnych:

(X + 0,81*K + 947) / 0,81

gdzie X – to kwota na rękę, K – koszty uzyskania przychodu.

Przykład 2 – Pani Natalia będzie ponosić stałe, miesięczne koszty w kwocie 1.000 zł. Chciałaby po odliczeniu kosztów, składek i zaliczki na podatek, aby zostało jej 10.000 zł. Jaka powinna być kwota netto na fakturze, aby zysk był w tej wysokości?

(10.000 + 0,81*1.000)/0,81 ≈ 13.346

Ryczałt

Jedną z form opodatkowania działalności jest ryczałt. Tutaj mamy 8 stawek ryczałtu:

 • 20% – wolne zawody,
 • 17% – świadczenie usług,
 • 12,5% – najem powyżej 100.000 PLN,
 • 10% – sprzedaż ŚT,
 • 8,5% – najem; dzierżawa; działalność usługowa, w tym działalność gastronomiczna w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5 %
 • 5,5% – działalność wytwórcza, roboty budowlane lub w zakresie przewozów ładunków taborem  samochodowym o ładowności powyżej 2 ton,
 • 3% – działalność gastronomiczna, z wyjątkiem przychodów ze sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%
 • 2% – sprzedaż produktów rolnych

Należy pamiętać, że przy ryczałcie podatek wyliczany jest od przychodu bez pomniejszania podstawy do opodatkowania o koszty. Przedsiębiorca może natomiast odliczyć składki społeczne od przychodu, składkę zdrowotną 7,75% od podatku. FP nie jest rozliczany przez ryczałtowca – nie może go odliczyć od przychodu.

Wyliczenia zatem należy dokonać według następującego wzoru:

(X + K + 1071) / 0,915

gdzie X – to kwota na rękę, K – koszty uzyskania przychodu.

Przykład 3 – Pan Dariusz prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem – 8,5%. Ponosi stałe, miesięczne koszty w wysokości 2.000 zł. Chciałby uzyskać na czysto kwotę 6.000 zł. Jaka powinna być jego kwota netto na fakturze?

(6.000 + 2.000 + 1.071) /0,915 ≈ 9.914

Uwaga!

Jeśli chcesz dowiedzieć się, ile zostaje Ci na czysto po odjęciu kosztów, składek i zaliczki na podatek, to może to sprawdzić tutaj.

Sprawdź swoją wiedzę na temat:

Jak ustalić kwotę netto na fakturze, aby zostało mi tyle ile zakładam?

Czy sposób opodatkowania działalności ma wpływ na to, ile ostatecznie zarobię?

Prawidłowo ! Błędnie

Ryczałtowiec przy wyliczaniu kwoty na rękę nie uwzględnia kosztów.

Prawidłowo ! Błędnie

Przedsiębiorca rozliczający się w sposób zryczałtowany, nie może od przychodu odjąć składek na FP.

Prawidłowo ! Błędnie

2021

Kalkulatory inFaktu

Aby precyzyjnie obliczyć jaka forma opodatkowania będzie najlepsza dla twojej działalności oraz ile możesz zaoszczędzić, robiąc zakupy na firmę, skorzystaj z naszych kalkulatorów. To prosty sposób, aby przekonać się, jak planowane zmiany wpłyną na twoje dochody.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

 • Bez papieru
 • Bez dojazdów do księgowego
 • Bez marnowania Twojego czasu