Czy Twojej firmie opłaca się ryczałt? Sprawdź, kiedy warto zostać ryczałtowcem

Jak założyć działalność opodatkowaną na ryczałcie? Jak wygląda rozliczenie na ryczałcie? Czy będąc na ryczałcie mogę rozliczać też VAT? O czym pamiętać będąc ryczałtowcem. Dokładne omówienia zawiera poniższy poradnik ryczałtowca.

Poradnik ryczałtowca

W tym mini poradniku chciałabym powiedzieć o najważniejszych kwestiach związanych z ryczałtem. Dokładne informacje przedstawię, jako odpowiedzi na poszczególne pytania.

Jak założyć działalność opodatkowaną na ryczałcie?

Aby założyć jednoosobową działalność gospodarczą opodatkowaną w sposób zryczałtowany należy złożyć wniosek CEIDG-1, w którym w części 18. należy zaznaczyć ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jako formę opodatkowania działalności. Co więcej na formularzu należy zaznaczyć, że prowadzona będzie inna ewidencja, ponieważ podatnik w podatku dochodowym ma obowiązek prowadzenia wyłącznie ewidencji przychodów.

Czym właściwie jest ryczałt?

Ryczałt jest jedną z form opodatkowania działalności gospodarczej. Ryczałt dotyczy wyłącznie podatku dochodowego i nie ma wpływu na podatek VAT.

Jaką stawka ryczałtu będzie dla mnie właściwa?

To jaka stawka ryczałtu jest właściwa zależy od tego, co jest przedmiotem działalności gospodarczej. Można zatem powiedzieć, że rodzaj świadczonych usług lub towar, jaki jest sprzedawany określa nam odpowiednią stawkę ryczałtu.

Czy mogę na ryczałcie rozliczać koszty?

Podatnik rozliczający się na ryczałcie nie uwzględnia przy wyliczaniu zaliczek na podatek dochodowy (opłacanych w trakcie roku) i podatku (w zeznaniu rocznym) kosztów, jakie ponosi w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. Wyjątkiem w tym zakresie są składki ZUS. Zapłacone składki społeczne pomniejszają nam przychód do opodatkowania, a składka zdrowotna (w wysokości 7,75% podstawy wymiaru) pomniejsza podatek.

Jak wyliczyć ryczałt za dany miesiąc?

Aby przedstawić poprawne wyliczenie ryczałtu posłużę się przykładem. Pan Nowak prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą opodatkowaną wg ryczałtu 5,5%. W lutym 2018 podatnik osiągnał przychód w wysokości 6000 zł. Przedsiębiorca w lutym zakupił komputer o wartości 5000 zł oraz uregulował preferencyjne składki ZUS (z chorobowym).

Do wyliczenia zaliczki na podatek za luty płatnej do 20 marca potrzebny jest nam przychód oraz wysokości składek ZUS.

 • 6000 zł → przychód
 • 200,16 zł → preferencyjne składki społeczne za styczeń 2018 r.
 • 319,94 zł → składka zdrowotna podlegająca wpłacie do ZUS
 • 275,51 zł → składka zdrowotna podlegająca odliczeniu od podatku
 • koszty przy ryczałcie nie mają znaczenia, nie wpływają na przychód do opodatkowania, a co za tym idzie na wysokość zaliczki na podatek dochodowy
 • 6000 – 200,16 = 5 799,84
 • 5800 → przychód do opodatkowania
 • 5800 * 5,5% = 319 zł
 • 319 – 275,51 = 43,49 ≈ 43 →  zaliczka na podatek dochodowy (ryczałt) podlegająca wpłacie do US

Poradnik ryczałtowca

Czy na ryczałcie można rozliczać się kwartalnie?

Tak, ale pod warunkiem że przychody z działalności prowadzonej samodzielnie nie przekroczyły kwoty stanowiącej równowartość 25000 euro. Kwoty wyrażone w euro przelicza się na walutę polską według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy.

Dodam jeszcze, że w momencie zakładania działalności można wybrać system rozliczeń kwartalnych, ale jeśli tego nie zrobimy i wybierzemy rozliczenia miesięczne, to też nie ma problemu bo w terminie do 20 stycznia roku kolejnego można dokonać zmiany częstotliwości wpłacania zaliczek.

Czy mogę stracić prawo do rozliczania na ryczałcie?

Tak i może mieć to miejsce w dwóch sytuacjach, a mianowicie gdy:

 • przychód podatnika przekroczy limit 250000 euro lub
 • podatnik wykona usługę, która wyklucza go z ryczałtu.

Czy mogę zrezygnować z ryczałtu?

Tak. Dobrowolna rezygnacja, czy raczej zmiana możliwa jest raz do roku w terminie do 20 stycznia.

Przy jakich rodzajach działalności nie można rozliczać się na ryczałcie?

Katalog czynności wykluczających ryczałt podaliśmy tutaj.

Czy będąc na ryczałcie, mogę równocześnie być VAT-owcem?

Tak, bo ryczałt dotyczy podatku dochodowego i nie ma związku z VAT-em. Oznacza to, że przedsiębiorca rozliczający się na ryczałcie jest równocześnie podatnikiem VAT czynnym lub zwolnionym.

Czy muszę sporządzać spis z natury na koniec roku?

Tak, ryczałtowiec musi sporządzić spis z natury na koniec roku.

Jakie zeznanie roczne i w jakim terminie złożyć?

Podatnik rozliczający się na ryczałcie składa w terminie do 31 stycznia roku kolejnego zeznanie roczne na formularzu PIT-28.

Czy jeśli opłacam ryczałt wg dwóch stawek, to muszę składać dwa odrębne zeznania roczne?

Nie, składa jest jeden formularz PIT-28. Przykład wypełnienia PIT-28 z kilkoma stawkami ryczałtu zamieściliśmy tutaj.

Czy przy rozliczeniu na ryczałcie mogę korzystać z rozliczenia z małżonkiem?

Osoba prowadząca działalność gospodarczą na ryczałcie nie może rozliczyć się wspólnie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Jedyna sytuacja, w której możliwe jest wspólne rozliczenie, to gdy ryczałt zastosowany jest do najmu prywatnego.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

 • Bez papieru
 • Bez dojazdów do księgowego
 • Bez marnowania Twojego czasu