PIT-28 jest dla przedsiębiorców objętych ryczałtem. Jak wypełnić tę deklarację? Z jakich ulg i odliczeń można skorzystać?

Aneta Socha-Jaworska

Jacy podatnicy i w jakim terminie składają PIT-28? Do kiedy należy złożyć zeznanie PIT-28? Czy płacimy zaliczkę za grudzień, czy już podatek który wykazujemy w zeznaniu rocznym?

Wersja formularza PIT-28

Podatnicy, którzy są zobowiązani do złożenia zeznania rocznego za 2023 składają druk PIT-28 w wersji 26.

Załącznik do zeznania

W rozliczeniu za 2023 r. nie ma już obowiązku dołączania PIT28/A do rozliczenia PIT-28 sporządzonego w związku z rozliczeniem działalności prowadzonej na własne nazwisko oraz z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze. Obowiązek ten zniknął w 2019 r.

Natomiast obligatoryjnie do zeznania PIT-28 trzeba dołączyć załącznik PIT-28/B, jeżeli podatnik prowadzi działalność w formie spółki. PIT-28/B jest to informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej w formie spółki (spółek) osób fizycznych. Aktualna wersja załącznika PIT-28/B ma nr 20.

Kto składa PIT-28?

PIT-28 składa osoba fizyczna osiągająca przychody objęte ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych oraz uzyskująca przychody z najmu prywatnego.

Ulgi i odliczenia

Podatnik osiągający przychody w sposób zryczałtowany może skorzystać z ulg i odliczeń zamieszczonych poniżej.

Nazwa formularzaUlgi/odliczenia, z jakich można skorzystaćZałącznik, w którym należy ulgę wykazać ulgę
PIT-28składki społecznewykazuje się na zeznaniu
składki zdrowotnewykazuje się tylko  na zeznaniu
ulga odsetkowaPIT/D
InternetPIT/O
darowizny przekazane organizacjom na prowadzoną przez nie działalność pożytku publicznegoPIT/O
darowizny przekazane na cele kultu religijnegoPIT/O
darowizny przekazane na cele krwiodawstwaPIT/O
darowizna na cele charytatywno – opiekuńcze na rzecz kościołaPIT/O
wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych PIT/O
IKZEPIT/O

Właściwy urząd skarbowy

Jednostką do której należy złożyć zeznanie PIT-28 jest urząd, o którym mowa w art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, według miejsca zamieszkania podatnika.

Termin i forma złożenia deklaracji

Podatnicy są obowiązani złożyć w urzędzie skarbowym zeznanie według ustalonego wzoru w terminie do dnia 30 kwietnia kolejnego roku.

Wypróbuj inFakt Smart

Ty wystawiasz faktury w aplikacji. inFakt prowadzi Twoją księgowość. Już za 99 zł / miesiąc.

Hasło musi zawierać:
  • 8 znaków lub więcej
  • Małe i wielkie litery
  • Przynajmniej jedną cyfrę
Dla bezpieczeństwa stwórz mocne hasło, którego nie używasz na innych stronach.

PIT-28 a zaliczka za grudzień lub IV kwartał

Podatnicy są obowiązani za każdy miesiąc (lub kwartał) obliczać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i wpłacać go na rachunek urzędu skarbowego w terminie do dnia 20 następnego miesiąca. Wyjątkowo za grudzień 2023 lub ostatni kwartał 2023 ryczałt można było zapłacić do 22 stycznia (bo 20 stycznia wypadł w 2024 r. w sobotę).


Aneta Socha-Jaworska
Matematyk, który zajmuje się księgowością i kadrami. Obecnie rozwiewa wątpliwości księgowych i przedsiębiorców na szkoleniach, webinarach i artykułach na blogach inFakt. W przystępny sposób opisuje trudne przypadki, które zna z własnej praktyki.