Ulga z tytułu darowizny. Kto i jak może z niej skorzystać?

Paulina Włodarczyk

Jeśli przekazujesz darowiznę na wybrane cele, przysługuje Ci prawo do skorzystania z ulgi podatkowej. Pamiętaj o niej przy okazji składania zeznania rocznego PIT. Poznaj szczegółowe zasady rozliczania tej ulgi i dowiedz się, w jakich przypadkach możesz ją uwzględnić. W ten sposób obniżysz wysokość swojego zobowiązania podatkowego.

Czym jest ulga od darowizny?

Jeśli dokonujesz bezpłatnego i bezinteresownego świadczenia na rzecz innego podmiotu kosztem swojego majątku, oznacza to, że przekazujesz mu darowiznę. 

Może mieć ona charakter pieniężny lub rzeczowy. Jeśli dodatkowo spełnia określone warunki, to możesz rozliczyć darowiznę w ramach ulgi podatkowej w zeznaniu rocznym. 

Jakie darowizny są objęte ulgą?

Nie każdą darowiznę możesz rozliczyć w ramach ulgi. Uwzględnia ona tylko darowizny na:

 • organizacje pożytku publicznego – czyli na fundacje lub stowarzyszenia (nie muszą mieć statusu OPP), które realizują cele wymienione w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, takie jak: ochrona zdrowia, edukacja, kultura i sztuka, ekologia, pomoc charytatywna, pomoc społeczna, czy działania na rzecz osób niepełnosprawnych; 
 • cele kultu religijnego kościoły, związki religijne czy kościelne osoby prawne, czyli wpłaty np. na budowę czy remont kościoła, jego wyposażenie czy zakup przedmiotów liturgicznych;
 • krwiodawstwo ulga dla krwiodawców dotyczy honorowych dawców, którzy oddali krew lub jej składniki (osocze, płytki, krwinki);
 • kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą na rzecz kościelnych ośrodków pomocy np. bezdomnym, sierotom, samotnym matkom;
 • kształcenie zawodowe – rzeczowa darowizna dla publicznych szkół prowadzących kształcenie zawodowe lub publicznych placówek i centrów kształcenia, w formie materiałów dydaktycznych lub środków trwałych (muszą być kompletne i zdatne do użytku, nie starsze niż 12 lat);
 • walkę z COVID-19 – na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19. Uwaga: dotyczy darowizn przekazanych do 31 maja 2022 r.;
 • przenośne komputery – przekazanie laptopa lub tableta dla placówki oświatowej.

Dowiedz się więcej o dostępnych ulgach podatkowych i sprawdź, czy możesz z nich skorzystać. Ściągnij darmowy ebook, w którym przeprowadzimy Cię przez mechanizmy rozliczania PIT za 2023 r. i przybliżymy wszystkie ulgi.

Kto może skorzystać z ulgi?

Ulgę możesz odliczyć, jeśli uzyskujesz dochody opodatkowane:

 • według skali podatkowej;
 • ryczałtem. 

Przedsiębiorcy opodatkowani według skali podatkowej odliczają ulgę od swojego dochodu. Natomiast przedsiębiorcy opodatkowani ryczałtem od uzyskanego w danym roku przychodu

Czy ulga przysługuje na podatku liniowym?

Niestety, jeśli rozliczasz się podatkiem liniowym, nie wszystkie wymienione darowizny będą uprawniać Cię do ulgi. Rozliczysz tylko ulgę od darowizny przekazanej na:

 • kształcenie zawodowe;
 • walkę z COVID-19;
 • z tytuł przekazania laptopa do placówki oświatowej. 
box-icon

Warto wiedzieć

Pamiętaj, że ulga z tytułu przekazanej darowizny jest czymś innym, niż kwota 1,5% podatku przekazywana na rzecz organizacji pożytku publicznego ze statusem OPP.

W ramach ulgi rozliczamy darowizny przekazane w trakcie roku podatkowego, co wpływa na wysokość rocznego podatku do zapłaty. Natomiast niezależnie od ulgi każdy podatnik ma również prawo przekazać 1,5% podatku na rzecz OPP. Dotyczy to również osób opodatkowanych podatkiem liniowym. Dowiedz się więcej na ten temat: 1,5% podatku dla OPP przy rozliczeniu PIT za 2023 rok

Ograniczenia w rozliczeniu ulgi 

W ramach ulgi nie rozliczysz darowizny, którą:

 • zaliczyłeś do kosztów uzyskania przychodów (konieczna jest wówczas korekta kosztów);
 • odliczyłeś od przychodu lub od dochodu w trakcie roku podatkowego;
 • jeśli darowizna została Ci zwrócona w jakiejkolwiek formie np. w formie przysługi. 
box-icon

Warto wiedzieć

Pamiętaj, że jeśli w danym roku nie osiągnąłeś wystarczającej kwoty dochodu lub przychodu do rozliczenia ulgi, to niestety, ale nie możesz tego zrobić w kolejnych latach.

Limit ulgi z tytułu darowizn

W ramach ulgi możesz rozliczyć kwotę faktycznie przekazanej darowizny w danym roku podatkowym. Wartość ta nie może być jednak większa niż 6% Twojego przychodu/dochodu. Limit ten jest wspólny dla wszystkich rodzajów darowizn. 

box-icon

Ważne

Limit nie obowiązuje dla darowizny na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą. Tutaj odliczysz wartość faktycznie przekazanej darowizny nawet, jeśli jest to kwota większa niż 6% Twojego dochodu/przychodu. Nie możesz jednak wykazać straty. Dodatkowo pamiętaj o konieczności posiadania sprawozdania o przekazaniu darowizny.

Jakie warunki należy spełnić, żeby skorzystać z ulgi?

Oczywiście możesz odliczyć darowiznę przekazaną jedynie na wyżej wymienione cele. Dodatkowo musisz prawidłowo udokumentować przekazaną darowiznę:

 • w przypadku darowizny pieniężnej – wystarczy dowód wpłaty (z pełnymi danymi darczyńcy i obdarowanego) na rachunek płatniczy obdarowanego lub jego rachunek w banku. Wówczas wartość przelewu stanowi dla Ciebie kwotę darowizny do odliczenia;
 • w przypadku darowizny rzeczowej – konieczne jest przygotowanie dokumentu, który zawiera Twoje dane jako darczyńcy, wartość przekazanej darowizny oraz oświadczenie obdarowanego o jej przyjęciu. Darowiznę wycenisz według wartości brutto przekazanej rzeczy (jeśli jesteś podatnikiem VAT zwolnionym) lub wartości netto (gdy przysługuje Ci prawo do odliczenia VAT). Wartość darowizny nie może być wyższa niż cena rynkowa takiej samej lub podobnej rzeczy. 

Jak skorzystać z ulgi na darowiznę?

Jeżeli uzyskujesz dochody/przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej (lub najmu, podnajmu czy umów o podobnym charakterze) to przekazaną darowiznę możesz rozliczyć już w trakcie roku podatkowego. Czyli możesz uwzględnić ją już na etapie miesięcznej zaliczki. Jednak jej ostatecznego rozliczenia musisz dokonać w zeznaniu rocznym. 

Dodatkowo pamiętaj o wypełnieniu załącznika PIT/O (informacji o odliczeniach), który dodasz do:

 • deklaracji PIT-36 – jeśli uzyskujesz przychody opodatkowane według skali podatkowej z tytułu działalności gospodarczej, najmu, podnajmu;
 • deklaracja PIT-28 – jeśli uzyskujesz przychody opodatkowane w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych;
 • deklaracji PIT-36L – jeśli uzyskujesz przychody opodatkowane podatkiem liniowym (dotyczy tylko wyżej wymienionych darowizn).

Rozlicz PIT 2023 z inFaktem

Z inFaktem rozliczenie PIT staje się proste. Wystarczy, że skorzystasz z naszej pomocy. Możesz to zrobić na 2 sposoby: samodzielnie w aplikacji lub z pomocą księgowego, który rozliczy PIT za Ciebie (nawet, jeśli nie jesteś klientem inFaktu). Sprawdź: