Powstała nowa instytucja – Krajowa Informacja Skarbowa (KIS), która zastąpi Krajową Informacje Podatkową (KIP). Jakie uprawnienia otrzyma i jakie będą jej zadania?

Od 1 marca zaczyna obowiązywać Krajowa Administracja Skarbowa. Niesie to za sobą szereg zmian, w tym przekształcenie KIP w KIS.

krajowa informacja skarbowa

Wnioski o indywidualne interpretacje

Od 1 marca interpretacje indywidualne będzie wydawał dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS), jako wyspecjalizowany organ KAS.

Wszelkie pisma i wnioski o wydanie indywidualnej interpretacji należy kierować  o Krajowej Informacji Skarbowej na adres:

ul. Teodora Sixta 17,
43-300 Bielsko-Biała

lub drogą elektroniczną przez e-PUAP na adres skrytki Krajowej Informacji Skarbowej.

Resort Finansów zapowiada, że nowe wzory zostaną określone w rozporządzeniach i będą dostępne na stronach internetowych KIS oraz KAS.

Krajowa Informacja Skarbowa – opłaty

Zgodnie z informacjami zamieszonymi na stronie Ministerstwa Finansów, opłaty należy wnosić na konto Krajowej Informacji Skarbowej: 25 1010 1212 0064 6422 3100 0000. Numer konta będzie również dostępny na nowych wzorach wniosków oraz na stronie internetowej KIS.

baza księgowych
 

Jednolita informacja podatkowo-celna

KIS przejmie również dotychczasowe zadania Krajowej Informacji Podatkowej i Informacji Celnej, co zapewni jednolitą informację podatkową i celną. Nadal będzie można korzystać ze znanych numerów telefonów: 801 055 055 lub 22 330 03 30.