PIT – wspólne rozliczenie małżonków. Kiedy jest korzystne?


17 lutego 2022 3 min. czytania

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych dopuszcza wspólne rozliczenie małżonków w PIT. Nie zawsze jest to jednak opłacalne. W tym roku skorzystać z niego może jednak więcej małżeństw. Polski Ład wprowadził istotną zmianę, która obowiązuje już w tegorocznym rozliczeniu. Poznaj szczegóły.

Wspólne rozliczenie z małżonkiem

Ustawa o PIT daje możliwość wspólnego rozliczenia podatkowego z małżonkiem. W takiej sytuacji podatek wylicza się, ustalając sumę dochodów małżonków i dzieląc ją przez 2 (a następnie wyliczony podatek mnożymy razy 2). Prowadzi to do równego obciążenia obu stron, dzięki czemu możemy uniknąć drugiego progu skali podatkowej. 

Kto ma możliwość wspólnego rozliczenia?

Od 1 stycznia 2022 roku obowiązują nowe zasady rozliczenia małżonków, które wprowadził Polski Ład. Możliwość złożenia wspólnego zeznania podatkowego dotyczy par, które pozostawały w związku małżeńskim i we wspólnocie majątkowej (nie zdecydowali się na rozdzielność) na ostatni dzień roku podatkowego – czyli możliwe jest również dla małżeństw, które zostały zawarte 31 grudnia 2021. W przypadku przedsiębiorców opcja wspólnego rozliczenia dotyczy tylko wtedy, gdy oboje rozliczają się na zasadach ogólnych.

Jak dokonać wspólnego rozliczenia?

  1. U każdego z małżonków oddzielnie rozlicz stratę, koszty uzyskania przychodów, składki ZUS oraz ulgi odliczane od dochodu.
  2. Zsumuj czyste podstawy opodatkowania (dochód), a sumę podziel na 2;
  3. Od tej kwoty oblicz podatek z uwzględnieniem kwoty zmniejszającej podatek właściwej dla tak ustalonej podstawy.
  4. Wyliczony podatek pomnóż przez 2.
  5. Następnie odlicz ulgi przysługujące każdemu z małżonków indywidualnie.

Kiedy wspólne rozliczenie jest korzystne?

  1. Gdy jedno z małżonków nie pracuje. W takim przypadku nie przysługuje mu kwota wolna od podatku. Przy rozliczeniu wspólnym natomiast kwota zmniejszająca obniży dodatkowo wspólne zarobki – zostanie bowiem odjęta podwójne od każdej połowy zarobków pracującego małżonka.
  2. Gdy jedno z małżonków zarabia niewiele, a drugi z małżonków posiada dochód roczny przekraczający pierwszy próg skali podatkowej – czyli 85 528 zł za 2021 r. W tej sytuacji korzystne jest opodatkowanie zarobków obojga małżonków według stawki 17%, a nie stawką 32% za nadwyżkę powyżej progu małżonka, który zarabia więcej.

Gdy jeden małżonek pracuje na umowie o pracę, umowie cywilnoprawnej lub nie ma dochodu, a drugi prowadzi działalność gospodarczą, rozliczyć się wspólnie mogą wyłącznie wtedy, gdy dochody z tej działalności opodatkowane są na zasadach ogólnych.

Pozostałe formy opodatkowania działalności uniemożliwiają korzystanie ze wspólnego rozliczenia. Wyjątkiem jest tylko dochód uzyskany z najmu prywatnego opodatkowany ryczałtem.

Przewodnik po ulgach – darmowy eBook inFaktu

W związku z rozliczeniem PIT stworzyliśmy eBooka, który w prosty sposób tłumaczy wszystkie ulgi oraz jak je zastosować. Znajdziesz w nim wiele porad i odpowiedzi:


Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu