Wspólne rozliczenie małżonków w PIT. Kiedy jest korzystne?

Małżonkowie, jeśli spełniają wymogi określone w ustawie, mogą wspólnie rozliczać PIT roczny. To preferencja, która w większości przypadków może okazać się korzystna. Istnieją jednak wyjątki i w niektórych przypadkach nie jest to opłacalne. Sprawdź, czy możesz skorzystać ze wspólnego rozliczenia i czy warto to zrobić.

Wspólne rozliczenie z małżonkiem – co to za preferencja?

Ustawa o PIT daje możliwość wspólnego rozliczenia podatkowego z małżonkiem. W takiej sytuacji podatek wylicza się, ustalając sumę dochodów małżonków i dzieląc ją przez 2 (a następnie wyliczony podatek mnożymy razy 2). Prowadzi to do równego obciążenia obu stron, dzięki czemu możemy uniknąć drugiego progu skali podatkowej. 

Kto ma możliwość wspólnego rozliczenia?

Od 1 stycznia 2022 r.u obowiązują nowe zasady rozliczenia małżonków. Obecnie z tej preferencji mogą skorzystać osoby, które na ostatni dzień roku podatkowego:

  • są w związku małżeńskim,
  • mają wspólnotę majątkową

Wspólne rozliczenie możliwe jest więc także dla małżeństw, które zostały zawarte 31 grudnia 2022 r.

W przypadku przedsiębiorców istnieje jeszcze jeden ważny warunek, który decyduje o tym, czy można rozliczyć się wspólnie. Jeśli w danym roku podatkowym osiągnęliśmy przychody lub ponieśliśmy koszty z działalności opodatkowanej podatkiem liniowym lub ryczałtem, nie możemy skorzystać ze wspólnego rozliczenia PIT.

box-icon

Warto wiedzieć

Zgodnie z obowiązującymi przepisami nie sam wybór opodatkowania działalności ryczałtem lub podatkiem liniowym wyklucza ze wspólnego rozliczenia. Ważne jest to, czy w roku podatkowy osiągnęliśmy przychody lub ponieśliśmy kosztów z takiej działalności.
W związku z tym zerowy PIT-36L lub PIT-28 pozwala na wspólne opodatkowania małżonków na PIT-37 lub PIT-36.

Jak dokonać wspólnego rozliczenia?

  1. U każdego z małżonków oddzielnie rozlicz stratę, koszty uzyskania przychodów, składki ZUS oraz ulgi odliczane od dochodu;
  2. Zsumuj czyste podstawy opodatkowania (dochód), a sumę podziel przez 2;
  3. Od tej kwoty oblicz podatek z uwzględnieniem kwoty zmniejszającej podatek właściwej dla tak ustalonej podstawy;
  4. Wyliczony podatek pomnóż przez 2;
  5. Następnie odlicz ulgi przysługujące każdemu z małżonków indywidualnie.

Z inFaktem rozliczenie PIT staje się proste. Wystarczy, że skorzystasz z naszej pomocy. Możesz to zrobić na 2 sposoby: samodzielnie lub z pomocą księgowego. Sprawdź:

 

Kiedy wspólne rozliczenie jest korzystne?

  1. Gdy jedno z małżonków nie pracuje. W takim przypadku nie przysługuje mu kwota wolna od podatku. Przy rozliczeniu wspólnym natomiast kwota zmniejszająca obniży dodatkowo wspólne zarobki – zostanie bowiem odjęta podwójne od każdej połowy zarobków pracującego małżonka.
  2. Gdy jedno z małżonków zarabia niewiele, a drugi z małżonków posiada dochód roczny przekraczający pierwszy próg skali podatkowej – czyli 120 000 zł za 2022 r. W tej sytuacji korzystne jest opodatkowanie zarobków obojga małżonków według stawki 12%, a nie stawką 32% za nadwyżkę powyżej progu małżonka, który zarabia więcej.

Gdy jeden małżonek pracuje na umowie o pracę, umowie cywilnoprawnej lub nie ma dochodu, a drugi prowadzi działalność gospodarczą, rozliczyć się wspólnie mogą wyłącznie wtedy, gdy dochody z tej działalności opodatkowane są na zasadach ogólnych.

Przewodnik po ulgach – darmowy eBook inFaktu

Czeka Cię rozliczenie PIT? Sprawdź naszego ebooka, który w prosty sposób tłumaczy mechanizmy rozliczenia PIT, wszystkie ulgi oraz jak je zastosować. Znajdziesz w nim wiele praktycznych porad i odpowiedzi na pytania.