Ile wynoszą progi przy podatku progresywnym? Jak wylicza się zaliczkę na podatek?

Podatek progresywny szerzej znany jest jako skala podatkowa lub zasady ogólne. Jego cechą charakterystyczną jest uzależnienie stawki podatku od wysokości dochodu. Posiada także sporo zalet, z których istnienia powinien zdawać sobie sprawę każdy przedsiębiorca.  

OBOWIĄZUJĄ DWA PROGI PODATKOWE

Progresywny podatek dochodowy wyliczany jest w oparciu o różne stawki zależne od wysokości dochodów osiąganych przez podatnika. W praktyce oznacza to, że wysokość podatku do zapłaty zwiększa się wraz ze wzrostem dochodów. Stawka podatkowa zmienia się, kiedy dochód przekracza pewien ustalony próg.Dochody uzyskiwane do wysokości 85 528 zł opodatkowane są stawką w wysokości 18%, zaś powyżej tej kwoty obowiązuje stawka 32%. Dodatkowo istnieje możliwość odliczenia od podatku tzw. kwoty zmniejszającej, która wynosi 556,02 zł.Z wyborem podatku progresywnego wiąże się wiele zalet dla przedsiębiorcy. Do głównych należy prawo do korzystania ze wszystkich dostępnych ulg i odliczeń, rozliczanie z małżonkiem oraz kwota wolna od podatku. Dodatkowo podatek płaci się wyłącznie wówczas, gdy uzyska się dochód. Można też zapisywać firmowe wydatki w kosztach uzyskania przychodów, co pozwala zmniejszyć podatek do zapłaty.

Program do księgowości

Prowadź samodzielnie księgowość swojej firmy!

Hasło musi zawierać:
  • 8 znaków lub więcej
  • Małe i wielkie litery
  • Przynajmniej jedną cyfrę
Dla bezpieczeństwa stwórz mocne hasło, którego nie używasz na innych stronach.

SCHEMAT OBLICZANIA ZALICZKI PODATKU PROGRESYWNEGO

Przedsiębiorca rozliczający się na zasadach ogólnych zobligowany jest do samodzielnego obliczania zaliczki na podatek dochodowy. Dane, które mu na to pozwolą zawarte są w Księdze Przychodów i Rozchodów (KPiR).Schemat wyliczania zaliczki na podatek progresywny przedstawia się następująco:
  • od przychodu od początku roku odejmuje się koszty jego uzyskania dzięki czemu otrzymuje się kwotę dochodu,
  • od dochodu odejmuje się ewentualną stratę z lat ubiegłych, a także sumę zapłaconych składek na ubezpieczenie społeczne, co daje dochód do opodatkowania (zaokrągla się go do pełnych złotych),
  • podstawę opodatkowania mnoży się przez 18% (jeżeli dochód jest mniejszy bądź równy 85 528 zł) lub 32% (odnośnie nadwyżki ponad 85 528 zł),
  • od powyższej kwoty odejmuje się kwotę zmniejszającą podatek (556,02 zł), zapłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne (7,75% podstawy wymiaru) oraz zaliczki zapłacone w poprzednich miesiącach.
Po zaokrągleniu wyliczonej zaliczki do pełnych złotych otrzymuje się kwotę, którą należy wpłacić do urzędu skarbowego. Niezbędne jest również złożenie rocznego zeznania podatkowego na formularzu PIT-36 informującego o wysokości osiągniętego dochodu lub poniesionej straty.

ZALICZKA MIESIĘCZNA I KWARTALNA – W JAKICH TERMINACH WPŁACAĆ?

Przedsiębiorca, który rozlicza podatek progresywny w systemie miesięcznym musi wpłacić zaliczkę do 20 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni (np. za wrzesień w listopadzie). Z kolei przy rozliczaniu kwartalnym ma na to czas do 20 dnia każdego miesiąca następującego po rozliczanym kwartale (za I kwartał do 20 kwietnia, za II kwartał do 20 lipca, za III kwartał do 20 października, a za IV kwartał do 20 stycznia).Na kwartalne zaliczki mogą zdecydować się przedsiębiorcy, których przychód ze wyprzedaży wraz z podatkiem VAT nie przekroczył w ubiegłym roku równowartości 1,2 mln euro. O wyborze tego sposobu rozliczania należy zawiadomić urząd skarbowy w terminie do 20 lutego danego roku podatkowego.

INFAKT ZADBA O POPRAWNOŚĆ ROZLICZENIA PODATKOWEGO TWOJEJ FIRMY

Rozliczając podatek progresywny należy mieć na uwadze konieczność przeprowadzenia pewnych wyliczeń księgowych. O pomyłkę w takiej sytuacji nietrudno. Ale o poprawność rozliczeń nie trzeba się obawiać jeżeli korzysta się z Programu do Księgowości inFakt.pl.Aplikacja automatycznie wylicza zaliczki na podatek dochodowy, dba również o prowadzenie KPiR, która generowana jest na podstawie wystawianych faktur oraz dodawanych kosztów. Księgę można wygenerować w formacie PDF, a następnie wydrukować.Dołącz do inFaktu i przetestuj jego możliwość zupełnie bez żadnych opłat. Załóż darmowe konto i uzupełnij dane księgowe, a otrzymasz 30-dniowy okres próbny Programu do Księgowości.

Program do księgowości

Prowadź samodzielnie księgowość swojej firmy!

Hasło musi zawierać:
  • 8 znaków lub więcej
  • Małe i wielkie litery
  • Przynajmniej jedną cyfrę
Dla bezpieczeństwa stwórz mocne hasło, którego nie używasz na innych stronach.

Prezes Zarządu inFakt Sp. z o.o.

Pochodzący z Nowego Sącza, absolwent zarządzania na Akademii Górniczo-Hutniczej. Pierwsze "przedsiębiorcze szlify" zdobywał już od liceum. Chce pomagać innym przedsiębiorcom, aby prowadzenie księgowości było proste i bezproblemowe. Jego pasją jest tworzenie wartościowej organizacji, rozwijanie siebie i innych. Mąż Moniki i dumny tata Oli i Jeremiasza.

Fakturowanie i księgowość w Twoim telefonie!

Wystawiaj faktury oraz prowadź księgowość prost z telefonu! Księgowość firmy jeszcze nigdy nie była tak prosta! Dowiedz się więcej

Pobierz z App StoreinFakt - fakturowanie i księgowość na iPhone

"Program zajmuje się w prosty i przyjazny sposób tą szarą i nudną stroną prowadzenia firmy"

Logo MyApple
Pobierz z Google playNowa aplikacja do fakturowania na Androida

"Aplikacja mobilna to naturalne uzupełnienie możliwości, które daje Program do Fakturowania inFakt"