Jakie są stawki podatku na zasadach ogólnych? Jak obliczyć zaliczkę na PIT?

Podatek na zasadach ogólnych jest najpopularniejszą i najszerzej dostępną formą opodatkowania w Polsce. Jego wybór pozwala m.in. na korzystanie ze wszystkich dostępnych ulg podatkowych. Ale to nie jedyna jego zaleta.

Od formy opodatkowania zależy wysokość podatku dochodowego

Wybór formy opodatkowania to jedna z podstawowych kwestii, którą należy przemyśleć już na etapie zakładania firmy. Przedsiębiorcy mogą zdecydować się na: podatek na zasadach ogólnych, podatek liniowy lub ryczałt.Decyzja jest o tyle istotna, że forma opodatkowania wpływa na sposób wyliczenia podatku dochodowego, a tym samym na jego wysokość. Ma również wpływ na formalności, jakich należy w związku z rozliczeniem dopilnować, decyduje o prawie do korzystania z ulg i odliczeń, a także o rodzaju składanego formularza rozliczenia rocznego. Formę opodatkowania wybiera się na formularzu CEIDG-1, składanym przy zakładaniu firmy.

Program do księgowości

Prowadź samodzielnie księgowość swojej firmy!

Hasło musi zawierać:
 • 8 znaków lub więcej
 • Małe i wielkie litery
 • Przynajmniej jedną cyfrę
Dla bezpieczeństwa stwórz mocne hasło, którego nie używasz na innych stronach.

Podatek na zasadach ogólnych ma szereg zalet

Ze względu na największą dostępność i szereg zalet, najpopularniejszą formą opodatkowania jest podatek na zasadach ogólnych. Wysokość podatku obliczana jest tu jako procent od dochodu – przychody pomniejszone o koszty.Istnieją dwie stawki podatku: 12% (przy dochodach do 120 000 zł) i 32% (kiedy dochody przekraczają 120 000 zł). Wśród podstawowych zalet zasad ogólnych należy wymienić:
 • korzystanie ze wszystkich ulg podatkowych,
 • wspólne rozliczanie razem ze współmałżonkiem,
 • kwotę wolną od podatku.
Przedsiębiorcy, którzy wybrali podatek na zasadach ogólnych zobligowani są do prowadzenia Księgi Przychodów i Rozchodów.To przejrzysta tabela będąca zestawieniem przychodów i kosztów. Na KPiR składa się kilkanaście kolumn, wśród których można znaleźć, m.in. daty (poniesienia wydatku, otrzymania towaru, uzyskania przychodu, zestawienia sprzedaży), dane kontrahentów, opisy zdarzeń gospodarczych, komentarze i uwagi. W Księdze każdemu zdarzeniu podporządkowany jest numer porządkowy. KPiR zawiera ponadto sumy wszystkich przychodów i kosztów z konkretnego okresu.

Wyliczenie zaliczki na podatek dochodowy na zasadach ogólnych

Przedsiębiorca korzystający z zasad ogólnych zobligowany jest do ustalenia podstawy opodatkowania, którą stanowi przychód pomniejszony o koszty. Zaliczkę oblicza się narastająco od dochodu osiągniętego od początku roku. Przedsiębiorca powinien od przychodu odjąć opłacone składki ZUS oraz koszty uzyskania przychodu. Po wyliczeniu podstawy trzeba ją zaokrąglić do pełnych złotych.Następnie otrzymaną kwotę mnoży się przez odpowiednią stawkę (12% do kwoty 120 000 zł), a także pomniejsza o kwotę zmniejszającą podatek (3600 zł). Jeśli Twoja podstawa opodatkowania wyniesie więcej, niż 120 000 zł, wówczas nadwyżkę pomnóż przez stawkę 32%, a do otrzymanego wyniku dodaj kwotę 10 800 zł (90 000 x 12%). Na koniec zaliczkę za konkretny miesiąc zmniejsza się o sumę zaliczek zapłaconych w poprzednich okresach rozliczeniowych. I ponownie otrzymaną kwotę zaokrągla się do pełnych złotych.

W jakich terminach należy opłacać zaliczki?

Podatek na zasadach ogólnych opłacany jest w formie miesięcznej lub kwartalnej. Przedsiębiorca powinien o to zadbać do 20 dnia miesiąca następującego po rozliczanym okresie. Tym samym przy rozliczeniach miesięcznych podatek np. za maj powinno się opłacić do 20 czerwca.W przypadku systemu kwartalnego zaliczki wpłaca się do urzędu skarbowego w miesiącu, który następuje po danym kwartale, a więc zaliczkę za:
 • I kwartał – do 20 kwietnia,
 • II kwartał – do 20 lipca,
 • III kwartał – do 20 października,
 • IV kwartał – do 20 stycznia.
O kwartalnym rozliczeniu podatku na zasadach ogólnych przedsiębiorca informuję dopiero w składanym zeznaniu rocznym PIT-36.Ta forma opodatkowania nie wymaga składania żadnych formularzy w ciągu roku. Trzeba jedynie złożyć PIT-36 po zakończeniu roku podatkowego (do 30 kwietnia).

Łatwie rozliczenie podatkowe? Wypróbuj inFakt

Interesuje Cię innowacyjna aplikacja do wygodnego prowadzenia firmowej księgowości? Przekonaj się jak działa Program do Księgowości inFakt. Łatwo rozliczysz w nim podatek na zasadach ogólnych. Aplikacja w oparciu o wprowadzone przychody i dodane koszty generuje KPiR, deklaracje podatkowe oraz rejestry.Aby przekonać się, jak w praktyce działa Program do Księgowości, wystarczy założyć darmowe konto i wypełnić dane księgowe. W zamian każdy przedsiębiorca otrzymuje 30-dniowy bezpłatny okres testowy aplikacji.

Program do księgowości

Prowadź samodzielnie księgowość swojej firmy!

Hasło musi zawierać:
 • 8 znaków lub więcej
 • Małe i wielkie litery
 • Przynajmniej jedną cyfrę
Dla bezpieczeństwa stwórz mocne hasło, którego nie używasz na innych stronach.

Prezes Zarządu inFakt Sp. z o.o.

Pochodzący z Nowego Sącza, absolwent zarządzania na Akademii Górniczo-Hutniczej. Pierwsze "przedsiębiorcze szlify" zdobywał już od liceum. Chce pomagać innym przedsiębiorcom, aby prowadzenie księgowości było proste i bezproblemowe. Jego pasją jest tworzenie wartościowej organizacji, rozwijanie siebie i innych. Mąż Moniki i dumny tata Oli i Jeremiasza.

Fakturowanie i księgowość w Twoim telefonie!

Wystawiaj faktury oraz prowadź księgowość prost z telefonu! Księgowość firmy jeszcze nigdy nie była tak prosta! Dowiedz się więcej

Pobierz z App StoreinFakt - fakturowanie i księgowość na iPhone

"Program zajmuje się w prosty i przyjazny sposób tą szarą i nudną stroną prowadzenia firmy"

Logo MyApple
Pobierz z Google playNowa aplikacja do fakturowania na Androida

"Aplikacja mobilna to naturalne uzupełnienie możliwości, które daje Program do Fakturowania inFakt"