Formularz PIT 5

Każdy przedsiębiorca ma obowiązek prowadzić odpowiednią dokumentację pozwalającą ustalić dochód, naliczać od niego zaliczki na podatek dochodowy i wpłacać je na rachunek właściwego urzędu skarbowego. W jaki jednak sposób ustala się kwotę tych zaliczek i na jakich zasadach są opłacane? Pomocny może się tu okazać formularz PIT 5, którego od pewnego czasu nie trzeba już składać.

CZEMU SŁUŻYŁ FORMULARZ PIT 5?

Jeszcze kilka lat temu jednoosobowi przedsiębiorcy, a także osoby uzyskujące przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy lub umów podobnych mieli obowiązek, by złożyć formularz PIT 5. Taki dokument pozwalał na ustalenie kwoty dochodu (bądź straty), a także wykazanie odliczenia od dochodu i od podatku.

Druk był traktowany jako dowód na to czy przedsiębiorca poprawnie wyliczył zaliczkę na podatek dochodowy. I choć aktualnie nie trzeba go już składać to wielu przedsiębiorców w dalszym ciągu go wypełnia. Dzieje się tak dlatego, że to wygodny sposób obliczania należnej zaliczki na podatek dochodowy. Może także stanowić dowód potwierdzający sposób wyliczenia należnej kwoty (w razie kontroli).

Szukasz prostego i szybkiego programu do księgowości? Wypróbuj za darmo inFakt.pl i kontaktuj się z księgowymi bez żadnych limitów!

Program do księgowości

Prowadź samodzielnie księgowość swojej firmy!

Hasło musi zawierać:
 • 8 znaków lub więcej
 • Małe i wielkie litery
 • Przynajmniej jedną cyfrę
Dla bezpieczeństwa stwórz mocne hasło, którego nie używasz na innych stronach.

JAKIE SĄ ZASADY WYLICZANIE ZALICZEK NA PODATEK DOCHODOWY?

Przepisy zobowiązują podatników osiągających dochody z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej do obliczania i wypłacania w ciągu roku podatkowego zaliczek na podatek dochodowy. Zaliczki wylicza się od dochodu rozumianego jako różnica pomiędzy wynikającymi z KPiR przychodami i kosztami uzyskania tych przychodów.

Obliczoną zaliczkę można odprowadzać do urzędu skarbowego co miesiąc lub kwartalnie (do 20 dnia następującego po rozliczanym miesiącu bądź kwartale). Oczywiście w obliczeniach pomaga formularz PIT 5.

Zaliczkę do zapłaty za kolejne okresy ustala się od dochodu narastająco, a następnie od tak wyliczonej zaliczki odejmuje się kwoty należne w okresach poprzednich. Wyliczenie zaliczki za dany miesiąc lub kwartał obejmuje kilka kroków:

 1. Wyliczenie dochodu narastająco od początku roku na podstawie danych pochodzących z KPiR.
 2. Obniżenie dochodu o przysługujące odliczenia, w tym m.in. zapłacone składki społeczne na ubezpieczenie własne, stratę z działalności gospodarczej z poprzednich 5 lat (nie więcej niż 50% straty), a także ulgę rehabilitacyjną czy internetową.
 3. Naliczenie podatku od tak ustalonej podstawy opodatkowania skalą podatkową, czyli jeśli podstawa:
 • nie przekracza kwoty 85 528 zł – podatek dochodowy wylicza się według stawki 18% i pomniejsza tę kwotę o 556,02 zł,
 • przekracza kwotę 85 528 zł – podatek dochodowy wylicza się jako sumę kwot: 14 839,02 zł oraz 32% nadwyżki ponad 85 528 zł.
 1. Obniżenie podatku o kwotę zapłaconej w roku podatkowym składki zdrowotnej na ubezpieczenie podatnika, przy czym kwota obniżenia nie może przekroczyć 7,75% podstawy wymiaru tej składki.

Metodę ustalania zaliczek przy zastosowaniu opodatkowania podatkiem liniowym stosuje się analogiczne, jak w przypadku skali podatkowej, z tą jednak różnicą, że stawka podatku wynosi 19% i nie ma kwoty zmniejszającej podatek.

JAK WYGLĄDA WZÓR PIT 5?

Deklaracja na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy, czyli właśnie PIT-5 nie należy do specjalnie skomplikowanych dokumentów. Wzór PIT 5 zawiera kilkanaście sekcji, z których większość uzupełnia przedsiębiorca.

W deklaracji wpisuje się m.in. miejsce jej składania, dane podatnika, ustalenie dochodu/straty, dochód po dokonaniu odliczeń, odliczenia od dochodu, obliczenie należnego podatku.

KIEDY URZĄD SKARBOWY WIDZI JAKIE SĄ KWOTY ZALICZEK?

Wyliczoną zaliczkę opłaca się na rachunek bankowy urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania przedsiębiorcy. Od wielu lat nie ma już obowiązku składania deklaracji PIT 5, w których dokonywano wyliczenia kwoty zaliczki za dany okres.

Brak konieczności, by składać formularz PIT 5 nie oznacza jednak, że urząd skarbowy nie dowie się jakie zaliczki powinny być opłacone w trakcie roku. Informacje odnośnie należnych zaliczek za kolejne okresy (bez względu na to czy zostały opłacone czy nie) należy bowiem podać w zeznaniu rocznym PIT-36.

Od niezapłaconych zaliczek mogą zostać naliczone odsetki podatkowe. W większości programów komputerowych dostępne są jednak nadal formularze PIT 5, w których wyliczana jest kwota zaliczki – jest to narzędzie bardzo praktyczne i przydatne w księgowości. Jego stosowanie pozwala na ustalenie kwoty podatku lub weryfikację własnych obliczeń oraz stanowi przydatny dokument potwierdzający sposób ustalenia zaliczki i jej wysokość.

FORMULARZ PIT 5 W INFAKT.PL

inFakt jest prostym w obsłudze i przyjaznym narzędziem do prowadzenia firmowej księgowości. Automatycznie księguje wszystkie koszty i przychody w KPiR. Program sam dokonuje wyliczeń wszystkich zobowiązań wobec urzędu skarbowego, w tym wyliczy zaliczkę na podatek dochodowy należną za każdy okres.

W inFakcie można również stworzyć formularz PIT 5. Wystarczy tylko zapisać w aplikacji kwoty przychodów, a także dodać koszty uzyskania przychodów. W oparciu o wprowadzone dane program sam utworzy dokument wyliczenia zaliczki na podatek dochodowy, czyli dawny PIT-5 lub PIT-5L. Formularz z odpowiednim wyliczeniem można wydrukować lub monitorować bieżące płatności bezpośrednio w aplikacji.

Program do Księgowości najlepiej sprawdzić w praktyce. Załóż darmowe konto na inFakt.pl i wypełnij dane księgowe, a otrzymasz bezpłatny 30-dniowy okres testowy. Sprawdź już dziś!

Program do księgowości idealnie dopasowany do potrzeb Twojej firmy? Dołącz do przeszło 390 tys. przedsiębiorców, którzy już wybrali inFakt.pl.

Program do księgowości

Prowadź samodzielnie księgowość swojej firmy!

Hasło musi zawierać:
 • 8 znaków lub więcej
 • Małe i wielkie litery
 • Przynajmniej jedną cyfrę
Dla bezpieczeństwa stwórz mocne hasło, którego nie używasz na innych stronach.

Prezes Zarządu inFakt Sp. z o.o.

Pochodzący z Nowego Sącza, absolwent zarządzania na Akademii Górniczo-Hutniczej. Pierwsze "przedsiębiorcze szlify" zdobywał już od liceum. Chce pomagać innym przedsiębiorcom, aby prowadzenie księgowości było proste i bezproblemowe. Jego pasją jest tworzenie wartościowej organizacji, rozwijanie siebie i innych. Mąż Moniki i dumny tata Oli i Jeremiasza.

Fakturowanie i księgowość w Twoim telefonie!

Wystawiaj faktury oraz prowadź księgowość prost z telefonu! Księgowość firmy jeszcze nigdy nie była tak prosta! Dowiedz się więcej

Pobierz z App StoreinFakt - fakturowanie i księgowość na iPhone

"Program zajmuje się w prosty i przyjazny sposób tą szarą i nudną stroną prowadzenia firmy"

Logo MyApple
Pobierz z Google playNowa aplikacja do fakturowania na Androida

"Aplikacja mobilna to naturalne uzupełnienie możliwości, które daje Program do Fakturowania inFakt"