Interpretacja indywidualna. Co to jest i jak ją uzyskać?

Nie masz pewności, czy stosujesz właściwe przepisy podatkowe? Wątpliwości są zrozumiałe, niektóre akty prawne ciężko jest rozgryźć. Zamiast martwić się, czy na pewno prawidłowo się rozliczasz, złóż wniosek o wydanie podatkowej interpretacji indywidualnej. Dowiesz się z niej, czy Ty i skarbówka rozumiecie przepisy jednakowo. Przeczytaj artykuł i sprawdź, dlaczego warto zgłosić się po indywidualną interpretację z KIS.

Co to jest interpretacja indywidualna?

Indywidualna interpretacja podatkowa to oficjalne stanowisko Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w danej sprawie. Wniosek o wydanie interpretacji można złożyć w odniesieniu do stanu faktycznego (tj. zdarzeń, które mają lub miały miejsce) lub zdarzeń przyszłych. Z zapytaniem do KIS może wystąpić każdy podatnik – zarówno związany ze sprawą, jak i nie. Koszt złożenia wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej w 2023 r. to 40 zł od każdego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego.

Kiedy można wnioskować o wydanie interpretacji indywidualnej?

Wniosek o wydanie interpretacji może dotyczyć sprawy związanej z podatkami: CIT, PIT, VAT, akcyzowym, od spadków i darowizn. Przykład interpretacji indywidualnej, który często się powtarza, odnosi się do ulgi IP BOX. Programiści i inni samozatrudnieni z branży IT składają zapytania do KIS, czy ich działalność kwalifikuje do ulgi.

Jak złożyć wniosek o interpretację indywidualną?

Wniosek złożysz tradycyjnie lub elektronicznie. Najprościej jest to zrobić przez konto na ePUAP i formularz ORD-IN. Po zalogowaniu (np. poprzez bankowość elektroniczną) zobaczysz druk do wypełniania. Musisz w nim:

  • opisać szczegółowo sprawę; 
  • wskazać swoje pytania; 
  • przedstawić własne stanowisko.

Do wniosku załącz potwierdzenie wpłaty i inne dokumenty pomocne KIS przy rozpatrywaniu sprawy. Interpretacja indywidualna, którą otrzymasz z urzędu, potwierdzi (uzna za prawidłowe) Twoje stanowisko lub je zaneguje. W tym drugim przypadku Dyrektor KIS przedstawi prawidłową interpretację. 

Czas oczekiwania na wydanie interpretacji indywidualnej wynosi 3 miesiące od wysłania formularza. Jeśli wniosek będzie niekompletny, dostaniesz wezwanie, aby go uzupełnić. Interpretację znajdziesz na swoim koncie ePUAP lub zostanie przesłana na adres, który wskażesz we wniosku.

Sprawdź też: Jak wypełnić wniosek o indywidualną interpretację podatkową?

Jaki jest zakres ochrony interpretacji?

Indywidualne interpretacje podatkowe nie są dane raz na zawsze. Mogą zostać zmienione, uchylone, lub wygasnąć ze względu na nowelizację przepisów. Jeśli tak się stanie – zostaniesz o tym powiadomiony. Interpretacje nie są też wiążące dla organów podatkowych. Oznacza to, że ich postanowienia nie muszą zostać uwzględnione w toczącej się sprawie podatkowej. 

Po co występować z wnioskiem o interpretację?

Jaki jest zatem sens występować z wnioskiem o interpretację? Czy ona w jakikolwiek sposób zabezpieczy, kiedy dojdzie np. do kontroli? Tak. Nad podatnikiem stosującym się do interpretacji rozciąga się ochrona polegająca na tym, że nie może on ponieść negatywnych konsekwencji. Zasada „braku konsekwencji” polega na zwolnieniu z odsetek i odstąpieniu od skutków karno-skarbowych, jeśli organ w postępowaniu zajmie inne stanowisko niż to wyrażone w interpretacji. Co więcej, jeśli pytamy o zdarzenie przyszłe, dla którego skutki podatkowego będą po wydaniu interpretacji, chroni również nas przed dopłatą samego podatku. 

Kluczowe znaczenie ma fakt, że interpretacja wydawana jest w konkretnej sprawie, którą wnioskodawca powinien przedstawić możliwie najrzetelniej. Jeżeli okaże się, że stan faktyczny był inny, organ podatkowy może zakwestionować „moc ochronną” interpretacji. Z tego samego powodu interpretacja jest wiążąca tylko dla podatnika, który o nią wystąpił. Nie można powoływać się na odpowiedź Dyrektora KIS na zapytanie innego podatnika, choćby jego sprawa niemal identyczna. W sieci znajduje się co prawda wyszukiwarka interpretacji indywidualnych, ale należy z niej korzystać czysto poglądowo.

Czy można się odwołać od interpretacji podatkowej?

Od stanowiska KIS wyrażonego w interpretacji indywidualnej nie można się odwołać w dosłownym tego słowa znaczeniu. Jednak wnioskodawca, który się z nim nie zgadza, ma prawo złożyć skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Termin na zaskarżenie interpretacji wynosi 30 dni od chwili jej doręczenia, a wniesienie skargi kosztuje 200 zł. Sąd rozpatrzy sprawę i być może uchyli (tj. unieważni) postanowienia interpretacji. W takiej sytuacji Dyrektor KIS będzie miał obowiązek w ciągu 3 miesięcy ponownie rozpatrzyć wniosek, uwzględniając wytyczne zawarte w wyroku sądu.