Czym jest ulga IP Box? Jak z niej skorzystać?

Adam Pietrzak

8 lipca 2022 4 min. czytania

Ulga IP Box to upust podatkowy, dzięki któremu programista może opodatkować swoje dochody zaledwie 5-procentową stawką podatku dochodowego od osób fizycznych. Jak z niej skorzystać?

Kto może skorzystać z IP Box?

Z ulgi IP Box mogą skorzystać ci właściciele jednoosobowych działalności gospodarczych, którzy jako sposób opodatkowania swoich dochodów wybrali podatek liniowy lub skalę podatkową. Z IP Box nie skorzysta ten przedsiębiorca, który jako sposób opodatkowania swojej działalności gospodarczej wybrał ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Aby móc skorzystać z IP BOX trzeba spełnić następujące warunki:

  • prowadzić działalność badawczo-rozwojową – definiuje ją ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jest to działalność twórcza obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowana w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.
  • wytwarzać kwalifikowane IP – to prawo własności intelektualnej, które w przypadku programistów przybiera postać autorskiego prawa do programu komputerowego.

Nie wystarczy więc pracować w branży IT by móc skorzystać z dobrodziejstwa, jakim jest ulga IP Box. Trzeba nie tylko podnosić systematycznie zasoby swojej wiedzy, ale i wytwarzać dobro intelektualne w postaci programu komputerowego. Z tego powodu nie każda czynność programisty będzie uprawniała do korzystania z IP BOX.

Co zrobić, aby skorzystać z IP Box?

Należy zacząć od wysłania do Krajowej Informacji Skarbowej wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej. We wniosku podatnik opisuje stan faktyczny przedsiębiorstwa, czyli to zajmuje się w swojej działalności. Zadaje też pytania, zmierzające do tego, by Krajowa Informacja Skarbowa potwierdziła jego stanowisko, iż może korzystać z ulgi IP Box.

Jeśli przedstawiciele krajowej administracji skarbowej podzielą stanowisko podatnika, wówczas już bez problemu może korzystać z 5-procentowego opodatkowania dochodów. Uzyskanie indywidualnej interpretacji podatkowej nie jest warunkiem niezbędnym do tego, by sięgnąć po IP Box, ale posiadanie takiego zabezpieczenia jest zalecane.

Jak prowadzić ewidencję przychodów i kosztów przy IP Box?

Żeby skorzystać z 5-procentowego opodatkowania dochodów przedsiębiorca musi prowadzić oddzielną na potrzeby IP Box ewidencję. Wykazuje w niej wszystkie przychody i koszty ich uzyskania. Dzieli je na te podlegające pod IP Box i te, które opodatkuje na zasadach ogólnych (podatek liniowy lub skala podatkowa).

Dzieje się tak najczęściej dlatego, że w praktyce nie całość przychodów uzyskiwanych przez programistę podlega pod IP Box. Porcja przychodu związana może być np. z bieżącym utrzymaniem strony internetowej czy aplikacji. A preferencyjnemu 5-procentowemu opodatkowaniu podlega tylko „twórcza” część działalności, czyli ta związana z wytwarzaniem autorskiego prawa do programu komputerowego.

Dokumentacja na potrzeby IP BOX umożliwia między innymi określenie tzw. wskaźnika Nexus. Jest on niezbędny, aby wyliczyć podstawę preferencyjnego opodatkowania. Warto zauważyć, że u zdecydowanej większości programistów, którzy korzystają z ulgi IP Box, wskaźnik Nexus wynosi 1.

Rozliczenie roczne a IP Box

Z ulgi IP Box skorzystasz dopiero na etapie rozliczenia rocznego. To znaczy, że miesięczne czy kwartalne zaliczki na podatek dochodowy odprowadzisz zgodnie z wybraną metodą opodatkowania (podatek liniowy lub skala podatkowa). Dopiero na etapie składania zeznania rocznego wykażesz dochody i koszty związane z autorskim prawem do programu podatkowego.

Aby złożyć zeznanie roczne korzystając z ulgi wypełnij formularz PIT/IP, który stanowi załącznik do składanej deklaracji rocznej PIT-36 lub PIT-36L. Na tej podstawie można wykazać nadpłatę zaliczek, które wpłaciliśmy w trakcie roku nad podatkiem należnym, a tym samym otrzymać zwrot pieniędzy.

box-icon

Ważne

Korzystanie z IP Box jest wyzwaniem, którego przedsiębiorca nie powinien podejmować na własną rękę. Samo przygotowanie wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej czy prowadzenie oddzielnej ewidencji na potrzeby IP Box, to zadania, które warto zlecić profesjonalistom.

Jeśli szukasz wsparcia księgowego dla swojej działalności, specjalistów od rozliczania ulgi IP Box znajdziesz wśród księgowych inFakt.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu