Minimalne wynagrodzenie od lipca w górę. Ile wynosi najniższa krajowa w 2023?

Michał Naszkiewicz

Druga podwyżka płacy minimalnej w tym roku dla jednych radość, dla drugich powód do niepokoju. Minimalne wynagrodzenie pracowników znowu rośnie, a to jeszcze nie koniec, bo szykują się kolejne podwyżki od stycznia i lipca 2024 r. O co chodzi ze wzrostem tzw. najniższej krajowej? Jakie są tego plusy i minusy? Jak może wpłynąć to na sytuację mikro- małych i średnich przedsiębiorstw? Sprawdź!

Jedna podwyżka już za nami – ta ze stycznia 2023 r., a przed nami następna (lipiec 2023 r.) i być może dwie kolejne (styczeń i lipiec 2024 r.). W ostatnim czasie często słyszymy, że rośnie tzw. płaca minimalna (działająca również pod przykrywką jako: najniższa krajowa, wynagrodzenie minimalne lub najniższa stawka). Żeby lepiej zrozumieć, jakie ma to skutki dla funkcjonowania Twojej firmy – Przedsiębiorco, albo jak wpłynie na Twoje wynagrodzenie – Pracowniku, należy najpierw zastanowić się…

Czym jest płaca minimalna?

Płaca minimalna to najniższa kwota, jaką Twój pracodawca może legalnie wypłacić Ci za wykonaną pracę. Każdy pracodawca musi zapewnić ją każdemu pracownikowi w Polsce, który podejmuje zatrudnienie w oparciu o stosunek pracy, czyli np. zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.

box-icon

Ciekawostka

Stosunek pracy nie powstaje jedynie w oparciu o umowę o pracę. Może powstać również z powołania (np. na stanowisko zastępcy wójta), wyboru (np. w wyniku wyboru posła na Sejm RP), nominacji (np. na funkcję prokuratora, nauczyciela lub urzędnika służby cywilnej) lub spółdzielczej umowy o pracę (zawartej z członkami spółdzielni).

Płaca minimalna określana jest jako kwota brutto (czyli uwzględniająca podatki i składki do ZUS należne od pracownika – dla ścisłości: ubezpieczonego) i wypłacana jest za okres miesiąca.

Najniższa krajowa w 2023 – poznaj nowe stawki

Nowa stawka obowiązująca od stycznia 2023 r., do której niektórzy jeszcze nie zdążyli się przyzwyczaić, wynosiła 3490 zł brutto/miesiąc. Stawka obowiązująca od 1 lipca 2023 r. będzie wynosiła 3600 zł brutto/miesiąc. 

Musisz jednak pamiętać, że jako pracownik nie otrzymasz pełnej kwoty na konto, ponieważ należne są od niej składki ZUS i podatek. 

Jeśli natomiast jesteś pracodawcą, nie będzie to pełen koszt zatrudnienia, który poniesiesz. Do tej kwoty musisz dodać składki ZUS należne od płatnika (w tym na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych) i wpłatę podstawową na Pracownicze Plany Kapitałowe.

Płaca minimalna netto – ile na rękę dla pracownika?

Pracowniku – realnie “na rękę” otrzymasz 2783,86 zł, pozostałe 816,14 zł to składki do ZUS i podatek dochodowy, który odprowadzi za Ciebie pracodawca. Jeśli zarabiasz minimalną, oznacza to wzrost Twojego wynagrodzenia w miesiącu o 74,38 zł w stosunku do miesięcy styczeń – czerwiec 2023 r.

Czy płaca minimalna to najniższe wynagrodzenie w każdym przypadku?

Odpowiedź jest prosta: nie. Jeśli pracujesz w wymiarze godzin mniejszym niż etat, otrzymasz kwotę proporcjonalną wynagrodzenia, stosunkowo do ilości przepracowanych godzin. Zasada jest prosta: pół etatu to pół wynagrodzenia, ćwierć – to ćwierć itd.

Minimalna stawka godzinowa – co to jest i ile wynosi?

Minimalna stawka godzinowa dla umowy o pracę to kwota minimalnego wynagrodzenia podzielona przez liczbę godzin, które pracownik może przepracować w ramach całego etatu w danym miesiącu i różni się w poszczególnych miesiącach. Według nowej płacy minimalnej kwoty będą wyglądały następująco:

 • lipiec 2023 r.: 3600 zł / 168 h = 21,43 zł
 • sierpień 2023 r.: 3600 zł / 176 h = 20,45 zł
 • wrzesień 2023 r.: 3600 zł / 168 h = 21,43 zł
 • październik 2023 r.: 3600 zł / 176 h = 20,45 zł
 • listopad 2023 r.: 3600 zł / 160 h = 22,50 zł
 • grudzień 2023 r.: 3600 zł / 152 h = 23,68 zł

Pracodawco, jeśli Twój pracownik po przepracowaniu pełnej ilości godzin w ramach etatu nie osiągnie kwoty minimalnego wynagrodzenia, będziesz zobowiązany wypłacić mu pełną płacę minimalną.

Minimalna stawka godzinowa dla umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia i umowy o dzieło) działa trochę inaczej i do czerwca wynosiła do tej pory 22,80 zł brutto za godzinę. Od 1 lipca 2023 r. będzie to 23,50 zł za godzinę.

Zleceniodawco, jeśli podpisałeś umowę zlecenia i w wyniku podsumowania ilości przepracowanych przez zleceniobiorcę godzin, nie osiągnął on wysokością wynagrodzenia poziomu płacy minimalnej, nie musisz dokonywać wyrównania do jej poziomu, jak byłoby w przypadku umowy o pracę.

A co z przedsiębiorcami?

Niestety, osoby fizyczne prowadzące swoje działalności gospodarcze nie są objęte płacą minimalną. Jeśli więc Twoje wynagrodzenie z tytułu wykonywania umowy (np. umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy dotyczące umowy zlecenia) jest zbyt niskie, nie możesz bronić się przepisami o płacy i stawce minimalnej. Jesteś przecież podmiotem profesjonalnym i nie możesz liczyć na tę samą ochronę, z której korzystają zleceniobiorcy, którzy podpisują umowę poza działalnością.

Zleć księgowość swojej firmy

Przetestuj za darmo aplikację inFakt.

Hasło musi zawierać:
 • 8 znaków lub więcej
 • Małe i wielkie litery
 • Przynajmniej jedną cyfrę
Dla bezpieczeństwa stwórz mocne hasło, którego nie używasz na innych stronach.

Wyższa płaca minimalna 2023. Jakie ma skutki podatkowe?

Podwyższenie płacy minimalnej nie pozostaje obojętne wobec podatków, składek i innych świadczeń, które korzystają z wysokości płacy minimalnej jako tzw. kwoty bazowej, czyli tej, od której nalicza się kolejne opłaty. 

Pracownicy przekroczą kwotę wolną

Wysokość płacy minimalnej z 2022 r. pozwalała pracownikowi “uniknąć” zapłaty podatku dochodowego, ponieważ całość zarobionych środków mieściła się w kwocie wolnej od podatku, czyli tej, do której nie nalicza się podatku dochodowego. W przypadku obecnej minimalnej oraz tej powiększonej od lipca wysokość wynagrodzenia przekroczy próg 30 000 zł w skali roku, więc konieczna będzie zapłata podatku dochodowego.

Tym sposobem każdy, kto przepracuje cały rok nawet na minimalnym wynagrodzeniu (o ile nie skorzysta z dostępnych ulg), będzie musiał zapłacić dodatkowo podatek dochodowy, który wyniesie ok. 30 zł za każdy miesiąc, więc realna podwyżka “na rękę” wyniesie ok. 44 zł miesięcznie.

Skutki dla pracodawców

Jeśli rosną wynagrodzenia, rosną również koszty zatrudnienia. Przedsiębiorca zatrudniający pracownika na minimalnej pensji w 2022 r. musiał zapłacić za niego łącznie 3526,45 zł, żeby dać mu zarobić “na rękę” 2381,56 zł. Obecna podwyżka wynagrodzeń sprawia, że to samo zatrudnienie od lipca 2023 r. będzie kosztowało pracodawcę 4337,28 zł, czyli ponad 800 zł więcej.

Wpływ minimalnego wynagrodzenia na inne świadczenia

Minimalne wynagrodzenie wpływa również na inne świadczenia, takie jak:

 1. maksymalna wysokość odprawy przy zwolnieniu grupowym lub indywidualnym z przyczyn niedotyczących pracownika,
 2. minimalna podstawa składki emerytalno-rentowej dla osób znajdujących się na urlopie wychowawczym (zatrudnionych na UoP),
 3. dodatek za pracę w porze nocnej,
 4. minimalna wartość odszkodowania z tytułu mobbingu w pracy,
 5. minimalne wynagrodzenie za czas gotowości do pracy i przestój nie z winy pracownika,

i wiele innych…

Niewątpliwie, wzrost wynagrodzenia spowoduje podwyższenie wysokości świadczeń oraz poprawę sytuacji w portfelach osób słabo zarabiających, będzie jednak kolejnym z wielu obciążeń, które ponownie uderzą w finanse przedsiębiorstw i mogą spowodować cięcia w zatrudnieniach. 


Michał Naszkiewicz
Księgowy inFakt, ale również muzyk i doradca ubezpieczeniowy. Z zaangażowaniem wertuje ustawy związane z finansami i podatkami. Obsługuje klientów z całej Polski, a szczególnie twórców i szeroko pojętą branżę kreatywną. Społecznik zaangażowany w przeróżne inicjatywy, w wolnym czasie mól książkowy.