Ulga na dziecko – 10 pytań i odpowiedzi

Kiedy możesz skorzystać z ulgi prorodzinnej oraz ile wynosi ulga na dziecko? Pytań na ten tamat pojawia się sporo w okresie rozliczenia rocznego. Poznaj odpowiedzi na 10 najczęściej zadawanych pytań na temat rozliczenia ulgi na dziecko w zeznaniu rocznym.

1. Kto może skorzystać z ulgi prorodzinnej?

Ulga prorodzinna zwana inaczej ulgą na dziecko odliczana jest od podatku w zeznaniu rocznym. Z ulgi tej mogą skorzystać:

 • rodzice wykonujący władzę rodzicielską,
 • rodzina zastępcza na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą,
 • opiekunowie prawni, jeśli dziecko z nimi zamieszkiwało.

Z ulgi tej nie mogą natomiast skorzystać biologiczni rodzice pozbawieni władzy rodzicielskiej oraz opiekunowie prawni, z którymi dziecko nie mieszka.

2. Czy forma opodatkowania ma znaczenie?

Z ulgi na dziecko może skorzystać przedsiębiorca rozliczający się z podatku dochodowego na zasadach ogólnych na formularzu PIT-36.

Podatnik, który przychody z prowadzonej działalności rozlicza na zasadzie podatku liniowego (PIT-36L) lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28) nie może skorzystać z rozliczenia ulgi na dziecko w zeznaniu rocznym. Nie oznacza to jednak, że całkowicie nie będzie mógł skorzystać z tej ulgi. Jeśli podatnik oprócz prowadzonej działalności osiąga przychody z innych źródeł, np. umowy o pracę lub zlecenie, to wówczas w składanej deklaracji będzie mógł rozliczyć ulgę na dziecko.

Z inFaktem rozliczenie PIT staje się proste. Wystarczy, że skorzystasz z naszej pomocy. Możesz to zrobić na 2 sposoby: samodzielnie lub z pomocą księgowego. Sprawdź:

 

3. Czy wychowując jedno dziecko, mogę skorzystać z ulgi?

Rodzice wychowujący jedno dziecko mogą skorzystać z ulgi na dziecko, pod warunkiem, że ich dochody nie przekraczają:

 • 112 000 zł – bierzemy tutaj pod uwagę sumę dochodów podatnika i małżonka, pod warunkiem, że podatnik pozostawał w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy,
 • 112 000 zł – gdy podatnik jest osobą samotnie wychowującą dziecko,
 • 56 000 zł – gdy podatnik nie jest w związku małżeńskim lub był w związku małżeńskim, ale tylko przez część roku.

4. Ile wynosi ulga na dziecko?

W zeznaniu rocznym składanym za rok 2023 można odliczyć ulgę na dziecko w wysokości:

 • do 1 112,04 zł rocznie (92,67 zł mies.) na wychowywanie pierwszego i drugiego dziecka (na każde z nich),
 • do 2 000,04 zł rocznie (166,67 zł mies.) na trzecie dziecko,
 • do 2 700,00 zł rocznie (225,00 zł mies.) na czwarte i każde kolejne dziecko.
box-icon

Ważne

Ulga jest nielimitowana liczbą posiadanych dzieci.

Podane kwoty odliczeń dotyczą obojga rodziców. Jeśli rodzice dziecka rozliczają się osobno, to przysługującą im kwotę odliczenia mogą podzielić w sposób dobrowolny, np każde z rodziców rozliczy połowę ulgi lub jeden rodzic rozliczy całą jej wartość, a drugi z rodziców w ogóle nie skorzysta z ulgi.Ulga jest nielimitowana liczbą posiadanych dzieci.

5. Czy mogę otrzymać zwrot z tytułu niewykorzystanej ulgi ?

Podatnik może otrzymać zwrot z tytułu ulgi na dziecko, ale tylko w szczególnych przypadkach.

Ulgę prorodzinną odliczamy od podatku. Jeśli podatek do zapłaty nie przekracza kwoty przysługującej do odliczenia ulgi, to w takiej sytuacji można się starać o zwrot z tytułu ulgi na dziecko.

Warto tutaj pamiętać o tym, że zwrot niewykorzystanej ulgi nie może przekroczyć sumy składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, które podlegają odliczeniu.

6. Moje dziecko ukończyło 18 lat, czy mogę jeszcze skorzystać z ulgi?

Tak, jest to możliwe do ukończenia przez dziecko 25. roku życia, pod warunkiem, że dziecko pobiera zasiłek pielęgnacyjny, rentę socjalną lub się uczy. Jeśli dziecko po 18. roku życia podejmuje pracę, odliczenie obowiązuje, jeśli uzyskuje ono do 19 061,28 zł dochodu rocznie, z wyłączeniem renty rodzinnej.

Ważne: Nie możesz skorzystać z ulgi, jeśli Twoje dziecko rozlicza działalność gospodarczą na zasadach ryczałtu (z wyjątkiem najmu prywatnego) lub podatkiem liniowym.

7. Urodziłam dziecko w maju 2023 roku, czy przysługuje mi ulga?

Jeżeli narodziny dziecka miały miejsce w trakcie roku podatkowego, to przy wyliczeniu ulgi (jeśli taka przysługuje), bierzemy pod uwagę liczbę miesięcy – licząc od miesiąca, w którym dziecko przyszło na świat. Miesięczna wysokość ulgi to:

 • na pierwsze i drugie dziecko – 92,67 zł miesięcznie;
 • na trzecie dziecko – 166,67 zł;
 • na czwarte i każde kolejne dziecko – 225,00 zł.

Przykładowo jeśli dziecko urodziło się 25 maja 2023 roku, to ulga przysługuje za miesiące od maja do grudnia 2022 roku.

8. Czy wiek dziecka ma wpływ na rozliczenie ulgi?

Tak, rozróżniamy w takiej sytuacji 2 przypadki. Rodzice mogą skorzystać z ulgi na dziecko w następujących przypadkach:

 1. do ukończenia przez dziecko 18. roku życia – niezależnie od tego, czy dziecko do momentu ukończenia pełnoletności osiągało jakiekolwiek dochody.
 2. do ukończenia przez dziecko 25. roku życia pod warunkiem, że pobiera zasiłek pielęgnacyjny, rentę socjalną albo uczy się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe.

9. Kiedy rodzice nie mogą skorzystać z ulgi?

Z ulgi na dziecko nie mogą skorzystać rodzice, którzy prowadzą działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (z wyjątkiem najmu prywatnego).

Dodatkowo prawo do ulgi rodzice tracą z chwilą sądowego ograniczenia lub odebrania praw rodzicielskich.

10. Jak rozliczyć ulgę na dziecko?

Aby rozliczyć ulgę, należy udowodnić, że posiadamy dzieci. W tym celu w załączniku PIT/0 do PIT-37 / PIT-36 podajemy liczbę dzieci oraz ich numery PESEL lub pełne dane łącznie z datą urodzenia. Może się okazać, że organy podatkowe zażądają w ramach kontroli przedstawienia dodatkowych dowodów. W tym celu należy okazać odpowiedni dokument, którym jest:

 • odpis aktu urodzenia dziecka,
 • zaświadczenie sądu rodzinnego o ustanowieniu opiekunem prawnym dziecka,
 • odpis orzeczenia sądu o ustanowieniu rodziny zastępczej lub umowę zawartą między rodziną zastępczą a starostą,
 • dla pełnoletniego dziecka zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły / kontynuowaniu nauki.

Przewodnik po ulgach – pobierz darmowy ebook inFaktu

W związku z rozliczeniem PIT stworzyliśmy ebooka, w którym w prosty sposób tłumaczymy wszystkie ulgi oraz jak je zastosować. Znajdziesz w nim wiele praktycznych porad i odpowiedzi na pytania.