Komu przysługuje ulga prorodzinna? Czy można z niej skorzystać na dorosłe dziecko?


12 kwietnia 2018 6 min. czytania

Kiedy mogę skorzystać z ulgi prorodzinnej oraz ile wynosi ulga na dziecko? Pytań na ten tamat pojawia się sporo w okresie rozliczenia rocznego. Poznajcie 10 najczęściej zadawanych pytań na temat rozliczenia ulgi na dziecko w zeznaniu rocznym.

1. Kto może skorzystać z ulgi prorodzinnej?

Ulga prorodzinna zwana inaczej ulgą na dziecko odliczana jest od podatku w zeznaniu rocznym. Z ulgi tej mogą skorzystać:

 • rodzice wykonujący władzę rodzicielską,
 • rodzina zastępcza na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą,
 • opiekunowie prawni jeśli dziecko z nimi zamieszkiwało.

Z ulgi tej nie mogą natomiast skorzystać biologiczni rodzice pozbawieni władzy rodzicielskiej oraz opiekunowie prawni z którymi dziecko nie mieszka.

2. Czy forma opodatkowania ma znaczenie?

Z ulgi na dziecko może skorzystać przedsiębiorca rozliczający się z podatku dochodowego na zasadach ogólnych na formularzu PIT-36.

Podatnik, który przychody z prowadzonej działalności rozlicza na zasadzie podatku liniowego (PIT-36L) lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28) nie może skorzystać z rozliczenia ulgi na dziecko w zeznaniu rocznym. Nie oznacza to jednak, że całkowicie nie będzie mógł skorzystać z tej ulgi. Jeśli podatnik oprócz prowadzonej działalności osiąga przychody z innych źródeł, np. umowy o pracę lub zlecenie to wówczas w składanej deklaracji będzie mógł rozliczyć ulgę na dziecko.

3. Czy wychowując jedno dziecko mogę skorzystać z ulgi?

Rodzice wychowujący jedno dziecko mogą skorzystać z ulgi na dziecko, pod warunkiem, że ich dochody nie przekraczają:

 • 112 000 zł – bierzemy tutaj pod uwagę sumę dochodów podatnika i małżonka, pod warunkiem, że podatnik pozostawał w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy,
 • 112 000 zł – gdy podatnik jest osobą samotnie wychowującą dziecko,
 • 56 000 zł – gdy podatnik nie jest w związku małżeńskim lub był w związku małżeńskim ale tylko przez część roku.

4. Ile wynosi ulga na dziecko?

W zeznaniu rocznym składanym za rok 2017  podatnik może odliczyć ulgę na dziecko w wysokości:

 • 92,67 zł miesięcznie (rocznie 1 112,04 zł) – kwota ulgi przysługująca na pierwsze dziecko,
 • 92,67 zł miesięcznie (rocznie 1 112,04 zł) – kwota ulgi przysługująca na drugie dziecko,
 • 166,67 zł miesięcznie (rocznie 2 000,04 zł) – kwota ulgi przysługująca na trzecie dziecko,
 • 225 zł miesięcznie (rocznie 2 700 zł) – kwota ulgi przysługująca na czwarte i kolejne dziecko.

Podane kwoty odliczeń dotyczą obojga rodziców. Jeśli rodzice dziecka rozliczają się osobno to przysługującą im kwotę odliczenia mogą podzielić w sposób dobrowolny, np każde z rodziców rozliczy połowę ulgi lub jeden rodzic rozliczy całą jej wartość, a drugi z rodziców w ogóle nie skorzysta z ulgi.

ulga na dzieci

5. Kiedy otrzymam zwrot z tytułu ulgi?

Podatnik może otrzymać zwrot z tytułu ulgi na dziecko ale tylko w szczególnych przypadkach.

Ulgę prorodzinną odliczamy od podatku. Jeśli podatek do zapłaty nie przekracza kwoty przysługującej do odliczenia ulgi, to w takiej sytuacji podatnik może się starać o zwrot z tytułu ulgi na dziecko.

Warto tutaj pamiętać o tym, że zwrot niewykorzystanej ulgi nie może przekroczyć sumy składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, które podlegają odliczeniu.

6. Moje dziecko ukończyło 18 lat, czy mogę jeszcze skorzystać z ulgi?

Tak, jest to możliwe do ukończenia przez dziecko 25 roku życia, pod warunkiem, że dziecko uczy się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe. Dochody uzyskane przez dziecko nie mogą jednak przekroczyć kwoty 3 089 zł w danym roku podatkowym.

7. Urodziłam dziecko w maju 2017 roku, czy przysługuje mi ulga?

Jeżeli narodziny dziecka miały miejsce w trakcie roku podatkowego to przy wyliczeniu ulgi (jeśli taka przysługuje) bierzemy pod uwagę liczbę miesięcy licząc od miesiąca w którym dziecko przyszło na świat.

Przykładowo jeśli dziecko urodziło się 25 maja 2017 roku to ulga przysługuje za miesiące od maja do grudnia 2017 roku.

8. Czy wiek dziecka ma wpływ na rozliczenie ulgi?

Tak, rozróżniamy w takiej sytuacji trzy przypadki:

 1. Rodzice mogą skorzystać z ulgi na dziecko do ukończenia przez nie 18 roku życia, niezależnie od tego czy dziecko do momentu ukończenia pełnoletności osiągało jakiekolwiek dochody.
 2. Rodzice mogą także skorzystać z ulgi na dziecko do ukończenia przez nie 25 roku życia ale pod warunkiem, że dziecko uczy się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe.
 3. Rodzice mogą również skorzystać z ulgi na dziecko bez względu na wiek dziecka, jeśli dziecko pobiera zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną.

9. Czy dochody uzyskiwane przez dziecko mają wpływ na możliwość skorzystania z ulgi?

Tak. Omawiane zagadnienie przedstawię w trzech poniższych przykładach.

Przykład 1:

Dziecko ukończyło pełnoletność 14 sierpnia 2017 roku i podjęło kontynuację nauki. Do czasu ukończenia pełnoletności dochody dziecka wyniosły 4 500 zł, natomiast po ukończeniu 18 roku życia dochody te wyniosły 3 000 zł. Rodzice będą tutaj mogli skorzystać z ulgi na dziecko za cały rok (od stycznia do grudnia), ponieważ po ukończeniu pełnoletności dochody dziecka nie przekroczyły kwoty 3 089 zł.

Przykład 2:

Dziecko ukończyło pełnoletność 1 czerwca 2017 roku i podjęło kontynuację nauki. Do momentu osiągnięcia pełnoletności dochody dziecka wyniosły 4 300 zł, natomiast po ukończeniu 18 roku życia dochody te wyniosły 5 600 zł. W tej sytuacji rodzice będą mogli skorzystać z ulgi ale tylko za miesiące od stycznia do maja (5 miesięcy), ponieważ po ukończeniu pełnoletności dochód dziecka przewyższał kwotę 3 089 zł.

Przykład 3:

Dziecko ukończyło pełnoletność 1 września 2017 roku i nie podjęło kontynuacji nauki. Do momentu osiągnięcia pełnoletności dochody dziecka wyniosły 5 600 zł, natomiast po ukończeniu 18 roku życia dochody te wyniosły 2 300 zł. W tej sytuacji rodzice będą mogli skorzystać z ulgi ale tylko za miesiące od stycznia do sierpnia (8 miesięcy). Rodzice nie mogą skorzystać z ulgi za miesiące od września do grudnia 2017 roku, nawet jeśli dochody dziecka nie przekroczyły kwoty 3 089 zł, ponieważ dziecko nie postanowiło kontynuować nauki.

10. Kiedy rodzice nie mogą skorzystać z ulgi?

Z ulgi na dziecko nie mogą skorzystać rodzice, którzy prowadzą działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

 

Przetestuj bezpłatnie aplikację inFakt!

 • Kontaktuj się z księgowymi od poniedziałku do soboty w godzinach 7-22
 • Używaj aplikacji www i mobilnej 24h na dobę
 • Udostępniaj faktury księgowemu

Załóż konto

W razie pytań lub wątpliwości dotyczących artykułu zachęcamy do pozostawienia komentarza. Odpowiedzi udzieli autor wpisu.

Instrukcje dotyczące ujęcia zdarzeń gospodarczych w aplikacji inFakt znajdują się na naszej bazie wiedzy.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

 • Bez papieru
 • Bez dojazdów do księgowego
 • Bez marnowania Twojego czasu