Co jest podstawą wyliczenia wysokości składek na ubezpieczenia? Co można odliczyć od składek ZUS i jak ewidencjonować je w KPiR?

Jak prawidłowo wyliczyć wysokość składek ZUS oraz zaksięgować je w KPiR? Skąd uzyskać pomoc oraz gdzie szukać informacji na ten temat? inFakt.pl nie tylko pomaga zrozumieć mechanizmy księgowania składek ZUS, ale także służy możliwością prowadzenia KPiR.

KIEDY POWSTAJE OBOWIĄZEK PŁACENIA SKŁADEK ZUS?

Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą ma obowiązek do odprowadzania do ZUS składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz społeczne. W przypadku firm, które są na tzw. dużym ZUS-ie zachodzi również konieczność opłacania również Funduszu Pracy.Wysokość składek ZUS obliczana jest jako procent od podstawy, którą ustala się w odniesieniu do przeciętnego lub minimalnego wynagrodzenia. W związku z tym, wysokość składek zmienia się zawsze, gdy zmieniają się kwoty: przeciętnego wynagrodzenia (duży ZUS) lub minimalnego wynagrodzenia (mały ZUS).W przypadku składek społecznych na mały ZUS podstawą do wyliczenia jest 30% minimalnego wynagrodzenia. W przypadku dużego ZUS-u podstawą do wyliczenia składek jest kwota nie niższa niż 60% i nie wyższa niż 250% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.Nie wiesz jak zapisać składki ZUS w KPiR? Wypróbuj za darmo inFakt.pl i  bez żadnych limitów  kontaktuj się z księgowymi, którzy rozwieją Twoje wątpliwości! Sprawdź koniecznie.

Program do księgowości

Prowadź samodzielnie księgowość swojej firmy!

Hasło musi zawierać:
  • 8 znaków lub więcej
  • Małe i wielkie litery
  • Przynajmniej jedną cyfrę
Dla bezpieczeństwa stwórz mocne hasło, którego nie używasz na innych stronach.

KOSZTY I ODLICZENIA SKŁADEK

Istnieje możliwość zaliczenia niektórych składek do kosztów uzyskania przychodu. Pewne z nich zaś podlegają jedynie odliczeniu.Składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe (ubezpieczenia społeczne) to te wydatki, które zakwalifikować można do kosztów uzyskania przychodu. Przedsiębiorca podejmuje zatem decyzję o zaliczeniu ich do kosztów prowadzonej działalności lub o odliczeniu od podstawy opodatkowania.Składki na ubezpieczenie zdrowotne mogą zostać odliczone od podatku, natomiast nigdy nie będą stanowiły wyżej wymienionych kosztów. Odliczenie to wynosi 7,75% podstawy wymiaru składki. Choć składka wynosi obecnie 9% podstawy wymiaru, różnicy pomiędzy częścią odliczaną, a nieodliczaną (1,25%) nie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu. Różnica ta jest finansowana z dochodu po opodatkowaniu i nie podlega odliczeniu.Składki na Fundusz Pracy stanowią koszt uzyskania przychodu z działalności gospodarczej.

CZYM JEST KPIR?

Spora liczba polskich przedsiębiorców ma obowiązek prowadzenia Księgi Przychodów i Rozchodów. To prosta i przejrzysta ewidencja, w której przedsiębiorca zapisuje zdarzenia gospodarcze następujące w firmie – przychody i koszty. KPiR to podstawa pozwalająca wyliczać zaliczki na podatek dochodowy w przypadku korzystania z zasad ogólnych lub podatku liniowego.Księga składa się z 16 kolumn, w które wpisuje się dane dotyczące np. kontrahentów, wartości sprzedanych towarów i usług, a także wydatków. Każde zdarzenie gospodarcze ma swój numer porządkowy. Ewidencja zawiera także sumy wszystkich przychodów i kosztów z danego okresu.Właściwy wzór KPiR został szczegółowo określony w rozporządzeniu Ministerstwa Finansów.

KPIR ZUS W INFAKT.PL

Wiele kwestii związanych z obliczeniem składek ZUS oraz ich odpowiednim wpisywaniem w KPiR ułatwia inFakt.pl. Uzupełniając dane księgowe w inFakcie, podaje się również dane dotyczące ZUS-u. Na ich podstawie aplikacja wyświetla aktualne składki ZUS-u, które trzeba zapłacić. Co więcej użytkownicy mają stały dostęp do odpowiednich numerów kont ZUS-u.Różne składki ZUS-u wpłaca się na różne konta. inFakt również w tej kwestii ułatwia przedsiębiorcy prowadzenie działalności. W aplikacji bowiem można nie tylko znaleźć kwoty poszczególnych składek, ale i numery kont, na które trzeba je wpłacić.Po wejściu do programu i wyborze zakładki „Księgowość” ->> „Składki ZUS” użytkownik otrzymuje prosty dostęp do zestawień składek za poszczególne miesiące, a w menu po prawej z łatwością może je wydrukować. Bezpośrednio z programu przy użyciu menu po prawej moż na także wydrukować KPiR, podatku dochodowego, podatku VAT oraz rejestry sprzedaży i zakupu.Użytkownik musi pamiętać, by odpowiednio oznaczać status składek ZUS, a także podać odpowiednią datę ich zapłaty. Takie postępowanie pozwala na właściwe zapisanie rozliczeń w KPiR.Skorzystaj z możliwości, jakie daje Program do Księgowości testując aplikację zupełnie za damo przez 30 dni. Wystarczy założyć konto i wypełnić dane księgowe, by przekonać się jak inFakt ułatwia prowadzenie firmowych rozliczeń.Składki ZUS w KPiR przy pomocy programu do księgowości idealnie dopasowanego do potrzeb Twojej firmy? Dołącz do przeszło 320 tys. przedsiębiorców, którzy już wybrali inFakt.pl. Testuj za darmo!

Program do księgowości

Prowadź samodzielnie księgowość swojej firmy!

Hasło musi zawierać:
  • 8 znaków lub więcej
  • Małe i wielkie litery
  • Przynajmniej jedną cyfrę
Dla bezpieczeństwa stwórz mocne hasło, którego nie używasz na innych stronach.

Wiceprezes Zarządu inFakt Sp. z o.o.

Ukończył Akademię Górniczo-Hutniczą. Od początku kariery zawodowej pracował jako programista. Obecnie jest Dyrektorem Technologicznym działu IT (CTO). W życiu kieruje się słowam Michaela Douglasa – „It’s not about the money – it’s about the game”.

Fakturowanie i księgowość w Twoim telefonie!

Wystawiaj faktury oraz prowadź księgowość prost z telefonu! Księgowość firmy jeszcze nigdy nie była tak prosta! Dowiedz się więcej

Pobierz z App StoreinFakt - fakturowanie i księgowość na iPhone

"Program zajmuje się w prosty i przyjazny sposób tą szarą i nudną stroną prowadzenia firmy"

Logo MyApple
Pobierz z Google playNowa aplikacja do fakturowania na Androida

"Aplikacja mobilna to naturalne uzupełnienie możliwości, które daje Program do Fakturowania inFakt"