Z czego składa się deklaracja VAT-UE? Jakie są terminy na jej złożenie?

Deklaracje podsumowujące VAT-UE powinni składać przedsiębiorcy dokonujący transakcji unijnych. Należy wiedzieć, że deklaracja VAT-UE nie służy obliczeniu podatku, ale czynnościom statystycznym. Jest jednak obowiązkowa, a jej niezłożenie w odpowiednim terminie grozi sankcjami.


DEKLARACJA VAT-UE – KTO SKŁADA?

Deklaracja VAT-UE to inaczej „Informacja podsumowująca o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach”. Taką informację zobligowani są złożyć podatnicy VAT, którzy dokonują:

 • Wewnątrzwspólnotowej Dostawy Towarów (WDT),
 • Wewnątrzwspólnotowego Nabycia Towarów (WNT),
 • sprzedaż usług opodatkowanych w kraju, w którym siedzibę ma nabywca,
 • dostawy w ramach procedury uproszczonej w transakcji trójstronnej na rzecz drugiego lub ostatniego w kolejności podatnika takiej transakcji.

W konsekwencji informację składają ci podatnicy, którzy posiadają numer NIP-UE. Zgłoszenia dokonuje się na druku VAT-R w części dotyczącej rejestracji dla celów dokonywania transakcji wspólnotowych.

Deklaracja VAT-UE w prostym i szybkim programie do księgowości? Wypróbuj za darmo inFakt.pl i kontaktuj się z księgowymi bez żadnych limitów!

Program do księgowości

Prowadź samodzielnie księgowość swojej firmy!

Hasło musi zawierać:
 • 8 znaków lub więcej
 • Małe i wielkie litery
 • Przynajmniej jedną cyfrę
Dla bezpieczeństwa stwórz mocne hasło, którego nie używasz na innych stronach.

TERMINY SPORZĄDZENIA VAT-UE?

Deklarację sporządza się za okresy miesięczne lub w określonych przypadkach kwartalne. Zgodnie z przepisami deklaracja VAT-UE powinna być składana:

 • za okresy miesięczne lub kwartalne, w których doszło do wewnątrzwspólnotowych transakcji,
 • do 15 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni (rozliczenie miesięczne) lub do 15 dnia pierwszego miesiąca następującego po kwartale (rozliczenie kwartalne).

Przy rozliczeniu elektronicznym przedsiębiorca może taką informację złożyć do 25 dnia miesiąca. Tym samym deklarację VAT-UE składa się za miesiąc lub kwartał tylko wówczas, gdy przedsiębiorca dokonuje transakcji nabycia lub sprzedaży towarów oraz sprzedaży usług z kontrahentami z innych krajów Unii Europejskiej.

Jeżeli transakcje zachodzą regularnie, to przedsiębiorca ma obowiązek złożenia tej informacji:

 • co kwartał, w przypadku dostawy towarów, pod warunkiem, że całkowita wartość WDT nie przekracza 250 tys. zł, a WNT 50 tys. zł w danym kwartale i w żadnym z 4 poprzednich kwartałów,
 • co miesiąc, w przypadku przedsiębiorców przekraczających te sumy oraz przy sprzedaży usług do innych krajów Unii.

JAK WYGLĄDA DRUK DEKLARACJI VAT-UE?

Rozliczenia transakcji wewnątrzwspólnotowych dokonać należy na kilku drukach – VAT-UE, jako podstawowa informacja o tych czynnościach oraz VAT-UE/A i VAT-UE/B i VAT-UE/C. Trzy ostatnie deklaracje stosuje się wyłącznie, gdy ilość pozycji w deklaracji VAT-UE jest zbyt mała, by ująć wszystkie transakcje. W części A i B informacji VAT-UE podać należy dane adresowe i dane urzędu skarbowego, właściwego dla złożenia dokumentu.

Najistotniejsze pola to część C (dotycząca WDT), część D (obejmująca WNT), część E (wskazująca usługi) oraz część F (informująca o złożonych załącznikach. W części C i D nie można zapomnieć o zaznaczeniu w rubryce „D” informacji o tym, czy WNT lub WDT jest elementem procedury uproszczonej w ramach transakcji trójstronnej.

W przypadku błędów na informacji podsumowującej, korekty dokonuje się na druku VAT-UEK, w części C wpisując zarówno dane wcześniej zadeklarowane jak również dane prawidłowe. Obie deklaracje muszą być podpisane przez przedsiębiorcę. Podpis nie jest wymagany przy składaniu załączników – wówczas składa się go jedynie na deklaracji, a załącznik pozostaje niepodpisany.

WYSTAW DEKLARACJĘ VAT-UE W INFAKCIE

Decydując się na wybór inFaktu masz podgląd rozliczeń przed wygenerowaniem deklaracji VAT-UE. Są one uzupełniane na bieżąco, w miarę księgowania kolejnych faktur. Dane w tym zakresie dostępne są w zakładce „Księgowość” pod nazwą „VAT-UE”. Aplikacja automatycznie sumuje dane z podziałem na wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów oraz świadczenie usług.

Możliwy jest także wydruk informacji podsumowującej zarówno za kwartał jak i za miesiąc. Zależy to od tego jakie transakcje prowadzi użytkownik oraz jaka jest ich wartość w danym okresie. Opcję sumowania miesięcznego lub kwartalnego należy wybrać w menu opcji programu.

Dane z zakładki „VAT-UE” wprowadzane są bezpośrednio na informację podsumowującą, zgodną ze wzorem. Po wybraniu opcji „Wydrukuj” możliwe jest otrzymanie informacji w formacie PDF i zapisanie jej na dysku lub bezpośrednio wydrukowanie jej na podstawie danych z programu.

Chcesz skorzystać ze wspominanych możliwości? Wystarczy, że zdecydujesz się na Program do Księgowości. Po założeniu konta i wypełnieniu danych księgowych dostaniesz 30-dniowy okres próbny za darmo. W tym czasie będziesz mógł przetestować Program do Księgowości i przekonać się czy to usługa, która odpowiada Twojej firmie. Jesteśmy przekonani, że tak.


Deklaracja VAT-UE w programie do księgowości idealnie dopasowany do potrzeb Twojej firmy? Sprawdź za darmo i dołącz do przeszło 380 tys. przedsiębiorców, którzy już wybrali inFakt.pl.

Program do księgowości

Prowadź samodzielnie księgowość swojej firmy!

Hasło musi zawierać:
 • 8 znaków lub więcej
 • Małe i wielkie litery
 • Przynajmniej jedną cyfrę
Dla bezpieczeństwa stwórz mocne hasło, którego nie używasz na innych stronach.

Prezes Zarządu inFakt Sp. z o.o.

Pochodzący z Nowego Sącza, absolwent zarządzania na Akademii Górniczo-Hutniczej. Pierwsze "przedsiębiorcze szlify" zdobywał już od liceum. Chce pomagać innym przedsiębiorcom, aby prowadzenie księgowości było proste i bezproblemowe. Jego pasją jest tworzenie wartościowej organizacji, rozwijanie siebie i innych. Mąż Moniki i dumny tata Oli i Jeremiasza.

Fakturowanie i księgowość w Twoim telefonie!

Wystawiaj faktury oraz prowadź księgowość prost z telefonu! Księgowość firmy jeszcze nigdy nie była tak prosta! Dowiedz się więcej

Pobierz z App StoreinFakt - fakturowanie i księgowość na iPhone

"Program zajmuje się w prosty i przyjazny sposób tą szarą i nudną stroną prowadzenia firmy"

Logo MyApple
Pobierz z Google playNowa aplikacja do fakturowania na Androida

"Aplikacja mobilna to naturalne uzupełnienie możliwości, które daje Program do Fakturowania inFakt"