Zakupy w unii europejskiej w vat

Rozważając tematykę zakupów w ramach Unii Europejskiej postaramy się wskazać kilka przydatnych informacji dla przedsiębiorców będących czynnymi podatnikami VAT dokonujących tzw. wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

Żadna inna sytuacja nie rodzi dodatkowych problemów:

  • Osoba prywatna może dokonywać zakupów w ramach unii zwolnionych z jakichkolwiek opłat celnych opłacając cenę wskazaną przez Sprzedawcę, która zawiera stawkę podatku VAT właściwą dla danego kraju.
  • Osoba fizyczna korzystająca ze zwolnienia w ramach podatku VAT opłaca także kwotę brutto wskazaną przez Sprzedawcę i wprowadza towar do magazynu po przeliczeniu na PLN do momentu przekroczenia obowiązującego limitu w ramach dokonywanych zakupów.

CO W SYTUACJI KIEDY JESTEM PODATNIKIEM VAT?

Idea wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów polega na opodatkowaniu towarów stawką zerową w kraju ich wysyłki (rozpoczęcia transportu), natomiast podatek należny rozliczany jest przez nabywcę towarów, jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów w kraju, do którego towary te przybywają. Podatnik, czyli nabywca rozlicza podatek VAT wg stawki obowiązującej w kraju, do którego towary są przywożone. Podatek ten stanowi równocześnie podatek naliczony, jeżeli nabyte towary są związane z prowadzoną działalnością, gospodarczą, podlegającą opodatkowaniu

W transakcji wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, podatnik jako nabywca jest zobowiązany do naliczenia podatku VAT od transakcji zakupu i udokumentowania tej transakcji fakturą wewnętrzną.

Zakupy w ramach Unii Europejskiej są dokumentowane więc przez dwie faktury:  – fakturę zakupową uzyskaną od kontrahenta zagranicznego  – fakturę wewnętrzną, na której naliczony zostanie podatek VAT według stawki właściwej dla kraju ( w naszym przypadku Polski)

Szukasz prostego i szybkiego programu do księgowości? Wypróbuj za darmo inFakt.pl i kontaktuj się z księgowymi bez żadnych limitów!

Program do księgowości

Prowadź samodzielnie księgowość swojej firmy!

Hasło musi zawierać:
  • 8 znaków lub więcej
  • Małe i wielkie litery
  • Przynajmniej jedną cyfrę
Dla bezpieczeństwa stwórz mocne hasło, którego nie używasz na innych stronach.

VAT UNIJNY CZYLI POPRZEDZONY SKRÓTEM PL

Zakupy z 0 stawką VAT są możliwe tylko i wyłącznie w przypadku kiedy posiadamy tzw VAT Unijny. Możemy o niego wystąpić składając deklarację VAT – R.  W przeciwnym razie może zdarzyć się sytuacja, że nabywca zapłaci podwójny podatek: zarówno naliczony przez sprzedawcę jak i właściwy dla jego kraju.  W celu upewnienia się przez sprzedawcę, że dany nabywca jest podatnikiem VAT zarejestrowanym w innym kraju, wprowadzony został system VIES (VAT Information Exchange System – System Wymiany Informacji o VAT).

Musimy być przygotowani, że każdy sprzedawca zanim wystawi fakturę VAT i wyśle towar na pewno sprawdzi, czy podany przez nas numer NIP jest dostępny w systemie.  Niedopełnienie tego obowiązku może być okazać się bardzo niekorzystne dla sprzedawcy. W sytuacji kiedy dokona on sprzedaży ze stawką 0%  a nabywca nie będzie posiadał VAT unijnego będzie on zobowiązany do zapłacenia do budżetu kwoty podatku VAT według obowiązującej w danym państwie stawki. 

NAWET JEŚLI WYSTĄPIŁEŚ O PRZYZNANIE NUMERU VAT UNIJNEGO – Z ZAKUPAMI MUSISZ ZACZEKAĆ DO OSTATECZNEJ DECYZJI KIEDY TWÓJ NUMER NIP ZNAJDZIE SIĘ W SYSTEMIE. 

Kiedy już jako posiadacz numeru VAT unijnego możesz dokonać zakupów ze stawką 0% musisz pamiętać o konieczności wystawienia faktury wewnętrznej.  Pamiętaj, że podstawą opodatkowania jest nie tylko wartość towarów przeliczona według właściwego kursu na PLN ale także inne koszty z tym zakupem związane czyli ubezpieczenie, transport.  Na podstawie faktury wewnętrznej zostanie zaksięgowany zarówno VAT należy jak i naliczony.  Obowiązek podatkowy  powstaje 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru będącej przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia. 

Jeżeli jednak przed upływem tego terminu Sprzedawca  wystawił fakturę, to obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia tej faktury 

MOMENTEM FAKTYCZNEJ ZAPŁATY PODATKU VAT W PRZYPADKU WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWEGO NABYCIA TOWARÓW JEST MOMENT SPRZEDAŻY. 

Przedsiębiorcy lubią takie sytuacje, kiedy kupując towar mogą zapłacić mniej a podatek VAT odprowadzą dopiero rozliczając w deklaracji miesiąc, w którym dokonali sprzedaży w ten sposób zakupionego towaru. 

DEKLARACJA UNIJNA 

Jeśli uczestniczę w transakcjach wewnątrzwspólnotowych jestem tym samym  zobowiązany do przedstawiania podsumowującej informacji VAT-UE. W deklaracjach unijnych  podaje się numery identyfikacyjne VAT dostawcy i nabywcy, jak również łączną wartość towarów i związanych z nimi usług dostarczonych każdemu nabywcy. 

Informacje wykazane na deklaracji VAT-UE  służą kontroli prawidłowości deklarowanych przez podatników z różnych krajów członkowskich danych dotyczących zawieranych  między nimi transakcji wewnątrzwspólnotowych.

Program do księgowości idealnie dopasowany do potrzeb Twojej firmy? Dołącz do przeszło 300 tys. przedsiębiorców, którzy już wybrali inFakt.pl.

Program do księgowości

Prowadź samodzielnie księgowość swojej firmy!

Hasło musi zawierać:
  • 8 znaków lub więcej
  • Małe i wielkie litery
  • Przynajmniej jedną cyfrę
Dla bezpieczeństwa stwórz mocne hasło, którego nie używasz na innych stronach.

Prezes Zarządu inFakt Sp. z o.o.

Pochodzący z Nowego Sącza, absolwent zarządzania na Akademii Górniczo-Hutniczej. Pierwsze "przedsiębiorcze szlify" zdobywał już od liceum. Chce pomagać innym przedsiębiorcom, aby prowadzenie księgowości było proste i bezproblemowe. Jego pasją jest tworzenie wartościowej organizacji, rozwijanie siebie i innych. Mąż Moniki i dumny tata Oli i Jeremiasza.

Fakturowanie i księgowość w Twoim telefonie!

Wystawiaj faktury oraz prowadź księgowość prost z telefonu! Księgowość firmy jeszcze nigdy nie była tak prosta! Dowiedz się więcej

Pobierz z App StoreinFakt - fakturowanie i księgowość na iPhone

"Program zajmuje się w prosty i przyjazny sposób tą szarą i nudną stroną prowadzenia firmy"

Logo MyApple
Pobierz z Google playNowa aplikacja do fakturowania na Androida

"Aplikacja mobilna to naturalne uzupełnienie możliwości, które daje Program do Fakturowania inFakt"