Już od 1 stycznia 2018 r. mikroprzedsiębiorcy będą mieli obowiązek przesyłania JPK_VAT. We wpisie wyjaśniam kiedy konieczna jest korekta JPK_VAT.

JPK_VAT

JPK_VAT to dane z rejestru sprzedaży oraz rejestru zakupów VAT, które mikroprzedsiębiorca zarejestrowany jako podatnik VAT czynny będzie miał obowiązek przesyłać do organu podatkowego.
Bez względu na to, czy przedsiębiorca rozlicza się z podatku VAT miesięcznie, czy też kwartalnie JPK_VAT powinien zostać wysłany co miesiąc, do 25 dnia kolejnego miesiąca.
Kompendium informacji o JPK

Korekta JPK_VAT

Mikroprzedsiębiorcy przyzwyczaili się już do faktu, że w związku ze zmianą danych zawartych w rejestrach VAT, należy wysłać korektę deklaracji podatkowej. Po wejściu w życie obowiązku przesyłania JPK_VAT będą oni w takim przypadku przesłać również korektę JPK_VAT.
Zgodnie z informacjami przedstawionymi przez Ministerstwo Finansów korektę JPK_VAT należy sporządzić i przekazać w każdej sytuacji związanej ze zmianą kwot raportowanych w JPK_VAT. Korektę należy przesłać również w sytuacji błędnego podania stron transakcji (w szczególności numeru kontrahenta).
W mojej opinii największy problem z kompleksowością danych zawartych w JPK_VAT oraz obowiązek składania kolejnych korekt JPK mogą mieć przedsiębiorcy, którzy rozliczają się z VAT kwartalnie. Może się zdarzyć, że przedsiębiorcy nieprzyzwyczajeni do księgowania, czy też przekazywania księgowemu dokumentów co miesiąc, będą składać JPK_VAT niezawierające kompletnych informacji, co ostatecznie będzie rodzić obowiązek złożenia korekty JPK_VAT po uzupełnieniu rejestrów o brakujące faktury sprzedażowe oraz zakupowe.
Pewnym wyjściem z tej sytuacji byłaby zapewne zmiana sposobu rozliczania z VAT z kwartalnego na miesięczne. Jeżeli natomiast przedsiębiorcy z różnych względów taka zmiana nie odpowiada, powinien albo skrupulatnie przestrzegać miesięcznego księgowania faktur lub zaakceptować fakt składania korekt JPK_VAT.
jpk_01 (1)

Jak oznaczyć korektę?

Wysyłając pierwszą korektę JPK_VAT podatnik w polu „cel złożenia” powinien wpisać „1”, natomiast przesyłając kolejne korekty za dany okres przedsiębiorca powinien oznaczyć kolejnymi cyframi 2, 3, 4, itd.
Powyższe jest istotne z tego względu, że w strukturze obowiązującej do 31 grudnia 2017 r. cyfrą „1” oznaczane jest pierwotne złożenie JPK_VAT, natomiast każda składana korekta oznaczana jest cyfrą „2”.

Więcej informacji planowanych o zmianach przepisów pojawi się na bezpłatnych szkoleniach organizowanych w ramach Ogólnopolskiej Akademii inFakt!