Czy jesteś gotowy na Jednolity Plik Kontrolny?

Od stycznia 2018 r. mikroprzedsiębiorcy (czyli de facto wszyscy przedsiębiorcy prowadzący działalności gospodarcze w Polsce) mają obowiązek sporządzać oraz przesyłać do urzędu skarbowego JPK_VAT, jako pierwszą część JPK.

JPK podpisany kwotą przychodu?

Jako jedyni w Polsce udostępniliśmy możliwość podpisania JPK kwotą przychodu. Załóż konto i sprawdź za darmo jak łatwo wysłać z nami JPK.

ico

Jaka jest kara za niezłożenie JPK?

Za nieprzesłanie JPK na żądanie grozi kara porządkowa (2800 zł w 2017). Nieprzesłanie JPK_VAT może spowodować wszczęcie postępowania karnoskarbowego oraz nałożenie na podatnika kary grzywny.

ico

Dowiedz się czym jest JPK?

JPK to zbiór danych z ewidencji i rejestrów prowadzonych przez przedsiębiorcę, przygotowany zgodnie ze strukturą wymaganą przez Ministerstwo Finansów.

ico

Kto ma obowiązek składać JPK_VAT?

Od 1 stycznia 2018 r. JPK_VAT mają obowiązek przesyłać wszyscy przedsiębiorcy zarejestrowani jako przedsiębiorcy VAT czynni. Pozostałe struktury JPK należy wysyłać na wezwanie organu podatkowego.

ico

Do kiedy należy przesłać JPK_VAT?

Strukturę taką należy przesłać do 25 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni, czyli JPK_VAT za styczeń należy wysłać do 25 lutego. Co miesiąc JPK_VAT powinni wysyłać również przedsiębiorcy, który z VAT rozliczają się kwartalnie.

ico

W jaki sposób wysłać JPK?

JPK_VAT można wysłać z zastosowaniem bezpiecznego podpisu elektronicznego albo z wykorzystaniem profilu zaufanego. Struktury wysyłane na żądanie można też zapisać na nośniku danych i przekazać go do urzędu.

ico

Dowiedz się więcej:

Co to jest Jednolity Plik Kontrolny i kogo obowiązuje od 2018 r.?

JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców (szkolenie)

JPK_VAT – kogo obowiązuje i jak przesłać?

Jak przygotować biuro i klientów do zmian w przepisach – na przykładzie JPK?

Raport inFakt o JPK