JPK_PKPIR to jedna ze struktur, jaką mikroprzedsiębiorcy będą mieli obowiązek przekazywać na żądanie organu podatkowego od dnia 1 lipca 2018 r. W poniższym wpisie przybliżę nieco tematykę związaną z tą strukturą.

Kto powinien przekazać JPK_PKPIR?

Obowiązek przesłania JPK_PKPIR dotyczyć będzie mikroprzedsiębiorców, którzy prowadzą podatkową książkę przychodów i rozchodów w formie elektronicznej. Jeżeli przedsiębiorca prowadzić będzie KPiR w formie papierowej, obowiązek przekazywania JPK_PKPIR nie będzie go dotyczył.
Podkreślić jednak należy, że nie wiadomo, czy do chwili wejścia w życie obowiązku dostarczania JPK_PKPIR na żądanie organu podatkowego nie zostanie zmienione rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, w ten sposób, że KPiR będzie można prowadzić wyłącznie w formie elektronicznej.
Obecnie takie rozwiązanie zostało już wprowadzone do ustawy o podatku od towarów i usług, i od dnia 1 stycznia 2018 r. rejestry VAT będą mogły być prowadzone wyłącznie w formie elektronicznej.
JPK_PKPIR

Jakie dane powinny zostać zawarte w JPK_PKPIR?

W JPK_PKPIR powinny zostać zawarte dane znajdujące się w prowadzonej przez mikroprzedsiębiorcę podatkowej księdze przychodów i rozchodów. Co więcej, w przesyłanej strukturze JPK_PKPIR powinny zostać zawarte wyłącznie dane za okres wskazany przez organ podatkowy w wezwaniu.
Uwaga!
Nie oznacza to jednak, że organ podatkowy nie może poprosić mikroprzedsiębiorcy o przesłanie np. wydruków KPiR za okres, za który żąda przedstawienia JPK_PKPIR.

W jaki sposób przekazać JPK_PKPIR?

JPK_PKPIR może zostać przesłane do organu podatkowego w formie elektronicznej, a wysyłka powinna zostać potwierdzona bezpiecznym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP (być może w przyszłości pojawi się opcja potwierdzania kwotą przychodu).
Drugą opcją jest zapisanie struktury JPK_PKPIR na informatycznych nośnikach danych i przekazanie zapisanej w ten sposób struktury do organu podatkowego.
Informatyczne nośniki danych, na których dane mogą być przekazywane i zapisane powinny być:

  • oznakowane w sposób pozwalający na jednoznaczną identyfikację nośnika;
  • przystosowane do przenoszenia pomiędzy powszechnie dostępnymi urządzeniami odczytującymi;
  • dostosowane do przechowywania w temperaturze 18-22°C przy wilgotności względnej 40-50%.

Co istotne, informatyczne nośniki danych powinny zapewniać możliwość wiernego odczytywania danych w urządzeniach produkowanych przez różnych producentów, właściwych dla danego typu nośnika.
Kompendium wiedzy również o innych strukturach JPK można znaleźć tutaj
Więcej informacji planowanych o zmianach przepisów pojawi się na bezpłatnych szkoleniach organizowanych w ramach Ogólnopolskiej Akademii inFakt!