Jak ująć faktury wystawione dla jednostek samorządu terytorialnego JST w JPK? Czy są tutaj jakieś wyjątki? Na co zwrócić uwagę?

Centralizacja VAT

Ustawą z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego (ustawa centralizacyjna) wprowadzona została centralizacja rozliczeń VAT przez jednostki samorządu terytorialnego.
W związku z tymi przepisami, jak pisaliśmy tutaj, na fakturze powinna zostać wskazana jednostka samorządu terytorialnego jako sprzedawca lub N
nabywca, może zostać dodatkowo wskazana jednostka organizacyjna JST rzeczywiście dokonująca sprzedaży lub zakupu jako wystawca lub odbiorca faktury.
JST w JPK

Faktury JST w rejestrach VAT

JST jako sprzedawca

Zgodnie z art. 3 ustawy centralizacyjnej jednostka samorządu terytorialnego ma obowiązek rozliczania podatku od towarów i usług wraz ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi. W konsekwencji rozliczenia podatku od towarów i usług dokonuje JST, a nie jej jednostki organizacyjne. W związku z tym, to na jednostce samorządu terytorialnego spoczywa obowiązek złożenia JPK.
Pojawiały się wątpliwości, czy JST są przedsiębiorcami i czy dotyczy ich obowiązek przesyłania JPK.
Wątpliwości, te zostały ostatecznie rozwiane przez Ministerstwo Finansów, bowiem w interpretacji ogólnej prawa podatkowego PK4.8012.55.2016 z dnia 20 czerwca 2016 r. Minister Finansów stwierdził, że do „podmiotów niemających statusu przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, prowadzących księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych, należy odpowiednio zastosować okres przejściowy  jaki został przewidziany w art. 29 ustawy nowelizacyjnej z dnia 10 wrzesnia 2015 r. dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców.” 

JST jako nabywca

W przypadku faktury wystawionej na rzecz JST, sprzedawca powinien taką fakturę ująć w prowadzonym przez siebie rejestrze sprzedaży. Zgodnie z art. 109 ust. 3 ustawy o VAT, w rejestrze należy ująć dane umożliwiające identyfikację transakcji w tym m.in. numer NIP podatnika. W ewidencji sprzedaży nie ma obowiązku wykazywać odbiorcy faktury.

Faktury na rzecz JST w JPK

JST w JPK_VAT

Zgodnie z opublikowaną przez Ministerstwo Finansów strukturą JPK_VAT, w informacji tej należy zawrzeć NIP, nazwę oraz adres nabywcy towarów lub usług. Struktura nie przewiduje możliwości zawarcia danych odbiorcy faktury.

JST w JPK_FA

Również w strukturze JPK_FA brak jest możliwości zawarcia danych odbiorcy faktury.
W konsekwencji należy stwierdzić, że w sporządzanych oraz przesyłach informacjach JPK należy zawrzeć wyłącznie dane nabywcy towaru lub usługi, nie ma natomiast obowiązku (ani możliwości) wskazania w tych strukturach odbiorcy faktury.
Po kompletny pakiet wiedzy o JPK zapraszamy tutaj
Więcej informacji planowanych o zmianach przepisów pojawi się na bezpłatnych szkoleniach organizowanych w ramach Ogólnopolskiej Akademii inFakt!