JPK_FA to kolejna ze struktur, którą na żądanie organu podatkowego będą przesyłać mikroprzesiębiorcy od dnia 1 lipca 2018 r. Poniżej przedstawiam kilka informacji na ten temat.

JPK_FA – wyłącznie faktury przychodowe

Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Finansów w JPK_FA należy zawrzeć wyłącznie informacje z faktur sprzedażowych (przychodowych). Początkowo struktura ta miała zawierać informacje również z faktur zakupowych, ale ostatecznie Ministerstwo wycofało się z takiego zamysłu.

JPK_FA a waluta na fakturze

JPK_FA  powinien być sporządzony oddzielnie dla każdej waluty. Jeżeli przedsiębiorca wystawia faktury w kilku różnych walutach, powinna zostać sporządzona odpowiednia liczba struktur  JPK_FA, odpowiadająca ilości walut w których wystawiane były faktury sprzedażowe w danym okresie.
Co więcej, organ podatkowy, w wezwaniu do przesłania JPK na żądanie może wskazać konkretne waluty jakie powinny się znaleźć w przesyłanych strukturach.
jpk_fa

Faktura do paragonu w JPK_FA

Faktura wystawiona do paragonu powinna zostać ujęta w JPK_FA, nie należy jej jednak ujmować w JPK_VAT. W JPK_VAT faktury wystawiane do paragonów nie są ujmowane, sprzedaż, którą dokumentują podlega ujęciu w tej strukturze na podstawie raportu dobowego/miesięcznego z kasy fiskalnej.

JPK_FA a faktury papierowe

W mojej opinii, obowiązek przekazywania JPK_FA dotyczy wyłącznie przedsiębiorców, którzy wystawiają faktury w formie elektronicznej. Jeżeli przedsiębiorca wystawia fakturę w formie papierowej z użyciem np. bloczków do wystawiania faktur, wówczas nie ma obowiązku dostarczania na żądanie organu podatkowego struktury JPK_FA. W takim wypadku, moim zdaniem, mają prawo przesłać informację, że wystawiają faktury wyłącznie w formie papierowej oraz przedstawić organowi podatkowemu kopie wystawionych faktur.

 JPK_FA a faktury ze zwolnieniem z VAT

Faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży zwolnionej przedmiotowo, czy też podmiotowo z opodatkowania podatkiem VAT powinny zostać wykazane w strukturze JPK_FA. Informacja taka powinna zostać zamieszczona w nagłówku P_19 analizowanej struktury.

JPK_FA a korekty faktur

W JPK_FA powinny zostać wskazany rodzaj faktury, zgodnie ze schematem struktury udostępnionym przez Ministerstwo w nagłówku Rodzaj faktury należy podać jedno z oznaczeń: VAT – podstawowa; KOREKTA – korygująca; ZAL – faktura dokumentująca otrzymanie zapłaty lub jej części przed dokonaniem czynności (art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy); POZ – pozostałe. Poza tym należy zamieścić przyczynę korekty, numer faktury korygowanej oraz okres, do którego odnosi się korekta.
Komplet informacji również o innych strukturach JPK można znaleźć tutaj
Więcej informacji planowanych o zmianach przepisów pojawi się na bezpłatnych szkoleniach organizowanych w ramach Ogólnopolskiej Akademii inFakt!