Od dnia 1 lipca 2018 r. mikroprzedsiębiorcy wraz małymi i średnimi przedsiębiorcami będą mieli obowiązek przesyłania na żądanie organu podatkowego informacji zawartych na ich rachunkach bankowych w strukturze JPK_WB. W poniższym wpisie przybliżam obowiązki z tym związane.

W myśl art. 29 ustawy z dnia 10 września 2015 r.  o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw w chwili obecnej dokument taki mikroprzedsiębiorca może złożyć na żądanie organu podatkowego, ale nie ma takiego obowiązku. Obecnie obowiązek składania JPK_WB dotyczy wyłącznie dużych przedsiębiorców.

Kto będzie miał obowiązek dostarczenia JPK_WB?

Obowiązek dostarczenia dokumentu JPK_WB spoczywał będzie na podatniku, natomiast będzie on realizowany we współpracy z bankiem z którym przedsiębiorca zawarł umowę na prowadzenie rachunku bankowego związanego z działalnością gospodarczą.
Zgodnie z wyjaśnieniami przedstawionymi przez Ministerstwo Finansów, w praktyce organ podatkowy będzie mógł zwrócić się do banku za zgodą podatnika o wydanie wyciągów bankowych w formie JPK, wskazując podstawę żądania, nr rachunku bankowego i okres, którego wyciąg będzie dotyczył.
JPK_WB

JPK_WB dla rachunków walutowych

Dla rachunków walutowych operacje w strukturze JPK_WB powinny być prezentowane wyłącznie w walucie rachunku, nie ma obowiązku pokazywania takich informacji z przeliczeniem na złotówki.

Czy banki są przygotowane na sporządzanie JPK_WB?

Ze względu na fakt, że duże przedsiębiorstwa mają obowiązek przekazywania struktury JPK_WB od dnia 1 lipca 2016 r. banki są przygotowane do sporządzania takich struktur.
Kwestia przygotowania JPK_WB została przez każdy bank inaczej potraktowana, i tak w niektórych bankach struktrę JPK_WB może wygenerować sam przedsiębiorca, natomiast w innych powinien wysłać do banku wniosek o wyciąg JPK.
Co istotne, niektóre banki za sporządzenie JPK naliczają opłatę.

W jakim terminie należy przesłać JPK_WB?

JPK_WB należy przesłać na żądanie organu podatkowego, w terminie wskazanym w wezwaniu. Za nieprzesłanie powyższej struktury w terminie grozić będzie kara porządkowa.
Wiosną bieżącego roku Ministerstwo Finansów pracowało nad projektem ustawy zgodnie z którym, JPK_WB miał być przekazywany przez banki codziennie (projekt ten miał dotyczyć wyłącznie dużych przedsiębiorców). Ostatecznie po etapie konsultacji zaniechano tego projektu.
W konsekwencji, obecnie pozostał wyłącznie wprowadzony pierwotnie obowiązek przekazywania analizowanej struktury na żądanie organu podatkowego.
Kompendium wiedzy również o innych strukturach JPK można znaleźć tutaj
Więcej informacji planowanych o zmianach przepisów pojawi się na bezpłatnych szkoleniach organizowanych w ramach Ogólnopolskiej Akademii inFakt!