Mikroprzedsiębiorcy już w przyszłym roku będą mieli obowiązek przesyłania JPK do urzędu skarbowego. Nieprzesłanie takiej informacji, jak pisałam tutaj, zagrożone jest karą. Pojawia się wobec tego pytanie, czy można takiej kary uniknąć. W tym artykule wyjaśniam jaka jest relacja na linii JPK a czynny żal.
Kompendium wiedzy o JPK można znaleźć tutaj

Czynny żal

Zgodnie z art. 16 § 1 kodeksu karnego skarbowego nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe sprawca, który po popełnieniu czynu zabronionego zawiadomił o tym organ powołany do ścigania, ujawniając istotne okoliczności tego czynu, w szczególności osoby współdziałające w jego popełnieniu.
Z przytoczonego przepisu wynika, że nie zostanie nałożona kara za przestępstwo lub wykroczenie skarbowe na przedsiębiorcę który:

  • popełnił przestępstwo lub wykroczenie, a następnie
  • zawiadomił o tym urząd skarbowy oraz
  • ujawnił istotne okoliczności tego czynu.

W związku z tym, z czynnego żalu można skorzystać wyłącznie w przypadku, gdy urząd skarbowy nie ma wiedzy o przestępstwie lub wykroczeniu dokonanym przez podatnika. Jeżeli organ podatkowy taką wiedzę posiada, podatnik nie może skorzystać z instytucji czynnego żalu, ponieważ nie zostanie zrealizowana przesłanka zawiadomienia organu podatkowego.
jpk a czynny żal

JPK a czynny żal

W mojej opinii, w przypadku plików JPK wysyłanych na żądanie organu podatkowego nie ma możliwości skorzystania z czynnego żalu. W takim przypadku bowiem organ podatkowy wie, że plik nie został przesłany w terminie, więc nie można go o tym skutecznie zawiadomić.
Możliwość skorzystania z instytucji czynnego żalu istnieje natomiast w przypadku niewysłania JPK_VAT, należy jednak pamiętać, aby JPK_VAT oraz czynny żal przesłać zanim organ podatkowy wezwie do wyjaśnienia przyczyn jego niezłożenia.

Wniosek o niekaranie

Warto byłoby tutaj jeszcze wspomnieć, że w przypadku jeżeli nie ma możliwości złożenia czynnego żalu, można pokusić się o złożenie wniosku o niekaranie. Przepisy prawa podatkowego nie określają co powinno zostać zawarte w takim wniosku oraz jaką formę powinien przybrać, jednakże w mojej opinii powinny zostać tam zamieszczone następujące informacje:

  •  nazwa firmy
  • numer NIP
  • adresat pisma
  • oznaczenie „Wniosek o niekaranie”
  • wskazanie, że wnosi się o nienakładanie kary grzywny bądź o odstąpienie od ukarania karą grzywny
  • wskazanie z jakiego powodu nie został przesłany plik JPK oraz dokładne uzasadnienie dlaczego organ podatkowy powinien odstąpić od ukarania
  • podpis osoby uprawnionej

Jeżeli sytuacja z nieprzesyłaniem JPK nie będzie się często powtarzać istnieje szansa, że organ podatkowy przychyli się do wniosku i nie nałoży kary.
Więcej informacji planowanych o zmianach przepisów pojawi się na bezpłatnych szkoleniach organizowanych w ramach Ogólnopolskiej Akademii inFakt!