Czy możliwe jest obniżenie stawek amortyzacji?

Bardzo często może się okazać, że początkowo przewidywany stopień zużycia środków trwałych nie pokryje się z tym rzeczywistym. Czy w związku z tym możliwe jest obniżenie stawki amortyzacji?

Czym jest amortyzacja?

Jest to proces utraty wartości majątku trwałego związany z jego zużyciem fizycznym (powstałym w skutek eksploatacji) oraz ekonomicznym (będącym wynikiem postępu technicznego). Amortyzacji podlegają środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne.

Amortyzacja w praktyce

W sytuacji, gdy przedsiębiorca dokonuje „zakupu na firmę” rzeczy, którą zamierza użytkować w swojej działalności przez okres dłuższy niż rok i jej kwota nie przekracza 3500zł, zakup może zostać wpisany w koszty firmy. Gdy wartość przekroczy jednak 3500 zł, wrzucenie w koszty musi zostać odpowiednio rozłożone w czasie i proces ten właśnie określa się mianem amortyzacji.

W wyniku tego procesu, co miesiąc zalicza się w koszty określoną część wydatku na zakup firmowy. Okres lub stawkę amortyzacyjną, a także metodę amortyzacji (np. linowa, degresywana, progresywana, jednorazowa) należy wybrać w dniu przyjęcia środka trwałego. Ustalając okres lub stawkę amortyzacji, przedsiębiorca ustala również okres użyteczności ekonomicznej – przedział czasu, w którym przewiduje użytkowanie nabytego środka trwałego.

Co ważne, amortyzacja samochodu to jeden z podstawowych sposobów na obniżenie podatków:

Zmiana stawki amortyzacji – w jakim celu?

Bardzo często może się okazać, że początkowo przewidywany stopień zużycia środków trwałych nie pokryje się z tym rzeczywistym. W związku z tym produkt, może być zdatny do użytku dużo dłużej niż planowaliśmy lub przeciwnie – w wyniku nadmiernej eksploatacji ulegnie zniszczeniu szybciej.

W takiej sytuacji zmiana stawki amortyzacji może być bardzo przydatna, np. obniżenie pozwoli nie tylko zmniejszyć koszty uzyskania przychodów w danym roku podatkowym, ale umożliwi także przesunięcie ich na przyszłe lata, dzięki czemu wydłuży się okres amortyzacji środków trwałych. Warto więc wiedzieć, kiedy takich zmian można dokonać.

Obniżenie stawek amortyzacyjnych

Zgodnie z ustawą o PIT podatnicy mają możliwość obniżania stawek amortyzacyjnych. Podatnicy mogą obniżać podane w wykazie stawek amortyzacyjnych stawki dla poszczególnych środków trwałych. Co ważne, zmiany stawki dokonuje się zaczynając od miesiąca, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji albo od pierwszego miesiąca każdego następnego roku podatkowego.

Obniżenie stawek amortyzacyjnych

W ustawie jednak nie znajdziemy wartości, stawki czy dolnego limitu ograniczenia. W związku z tym podatnik ma prawo obniżyć zastosowaną stawkę amortyzacyjną o taką wielkość, jaką uzna za stosowną. Musi brać jednak pod uwagę przewidywany okres ekonomicznego wykorzystania danego środka trwałego w przyszłości.

Chcesz rozliczać amortyzację w prosty sposób?

Sprawdź, jak łatwo wystawisz e-fakturę

Masz pytania do artykułu? Odpowiemy w komentarzu.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu