Jakie są kryteria, żeby móc zakwalifikować zakup do środków trwałych? Czy grunt to środek trwały?

Obowiązek zaliczenia firmowego zakupu do środków trwałych zależy od tego czy spełnia konkretne kryteria. Wśród wielu przedsiębiorców utarło się przekonanie, że najważniejszym jest cena – jeśli wartość towaru przekracza 3,5 tys. zł to mowa o środku trwałym, gdy jest niższa to stanowi wyposażenie. Ale czy w istocie jest tak, że droższy zakup należy zakwalifikować jako środek trwały?

Jak przepisy definiują środek trwały?

Ustalenie co jest, a co nie jest środkiem trwałym to problem, z którym mierzy się wielu przedsiębiorców. Jak do tej kwestii podchodzą przepisy? Zgodnie z nimi, aby dany zakup można określić jako środek trwały musi spełniać następujące warunki:

  • stanowi własność lub współwłasność przedsiębiorcy,
  • został nabyty lub wytworzonym we własnym zakresie,
  • jest kompletny i zdatny do użytku w dniu przyjęcia do używania,
  • ma przewidywany okres używania dłuższy niż rok,
  • przeznaczony jest na potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Wśród kryteriów nie ma więc mowy o wartości zakupu. Co za tym idzie jeśli wydatek spełnia powyższe warunki przedsiębiorca powinien zakwalifikować go jako środek trwały. Ale czy zawsze?

Kiedy drogi zakup jest środkiem trwałym, a kiedy nie?

Jak już zostało zaznaczone, gdy zakup spełnia wymienione kryteria właściciel firmy zazwyczaj zobligowany jest zaliczyć go do środków trwałych. Czasami jednak nie musi tego robić. Kiedy dokładnie przedsiębiorca nie ma obowiązku zakwalifikowania składnika firmowego majątku do środków trwałych? Jest to możliwe w sytuacji, gdy wartość zakupu nie przekracza 3,5 tys zł.

Z kolei w przypadku towaru, którego cena jest wyższa niż 3,5 tys. zł, przedsiębiorca nie ma wyboru i zgodnie z obowiązującymi regulacjami musi wprowadzić go do ewidencji środków trwałych. Oczywiście o ile zakup spełnia wskazane powyżej warunki.

Jeżeli jednak wydatek nie spełnia choćby jednego z powyższych kryteriów, np. przedsiębiorca ma zamiar używać w firmie programu komputerowego tylko przez pół roku, to nie uznaje się go za środek trwały. W takim przypadku jego cena nie odgrywa żadnej roli. Nie jest więc istotne czy zakup wyniósł kilkaset złotych czy kilkanaście tysięcy.

Zakupy sprzęt elektroniczny okno

Środki trwałe mogą podlegać amortyzacji

Wysokość poniesionego wydatku jest istotna w kontekście możliwości jego zaliczenia do kosztów prowadzenia działalności. Tutaj zasada jest następująca – zakupy „na firmę” zakwalifikowane przez przedsiębiorcę do środków trwałych, których wartość:

  • jest niższa lub równa niż 3,5 tys. zł – można zaliczyć do kosztów jednorazowo,
  • przekracza 3,5 tys. zł – zalicza się do kosztów stopniowo (proces ten nazywany jest amortyzacją).

Trzeba wiedzieć, że przedsiębiorca choć nie musi amortyzować środków trwałych o wartości poniżej 3,5 tys. złotych to jednak może to zrobić.

Co istotne odpisów amortyzacyjnych nie nalicza się od takich składników majątku, jak np. grunty czy dzieła sztuki. Nie zwalnia to jednak przedsiębiorcy z obowiązku wpisania ich do ewidencji środków trwałych.

Nie wiesz jak rozliczyć zakup środka trwałego? Zapytaj księgowych inFaktu

  • Dzwoń lub pisz do księgowych – kiedy tylko potrzebujesz
  • Otrzymuj regularnie przydatny newsletter
  • Testuj fakturowanie i księgowość online

Załóż konto!