Stawka amortyzacji – czym jest i jak ustalić?

Często zdarza się, że zakupu sprzętu czy towaru do firmy nie można rozliczyć w kosztach jednorazowo. W takich sytuacjach konieczne jest skorzystanie z tzw. amortyzacji, czyli rozłożenie wydatku w kosztach stopniowo (na raty). To ile czasu potrwa ten proces zależy m.in. od stawki amortyzacji. Jej wysokość różni się w zależności od przedmiotu zakupu. Jak stawka amortyzacji wygląda w szczegółach?

Kiedy stosuje się amortyzację?

W myśl przepisów amortyzacja polega na rozłożeniu w czasie ujęcia w firmowych kosztach wydatku związanego z zakupem środków trwałych, a także wartości niematerialnych i prawnych. Może być stosowana w odniesieniu np. do komputerów, mebli czy samochodów. W danym okresie należy ująć w kosztach określony procent zakupu (za pomocą odpisu amortyzacyjnego).

Taka praktyka jest konieczna, gdy zakup kwalifikuje się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, a jego cena przekracza 3,5 tys. zł. Jeśli wartość danej rzeczy nie przekracza 3,5 tys. zł można ją wrzucić w koszty jednorazowo.

Trzeba wybrać metodę amortyzacji

Przepisy podatkowe wymagają wyboru metody amortyzacji konkretnego zakupu. Najczęściej stosuje się jedną z dwóch metod amortyzacji:

  1. Liniową – polega na ustaleniu równych odpisów amortyzacyjnych przez cały okres trwania amortyzacji.
  2. Degresywną – charakteryzuje się nierównomiernymi odpisami amortyzacyjnymi.

Metodę amortyzacji stosuje się do momentu, aż całkowita wartość zakupu zostanie zaliczona do kosztów prowadzenia działalności.

Czym jest stawka amortyzacji?

Proces stopniowego wrzucania danego wydatku do kosztów wymaga także ustalenia tzw. stawki amortyzacyjnej. To procentowe określenie tego jaką część wartości konkretnego składnika majątku można rozliczyć w ciągu roku.

Dwóch ludzi, wykresy i znak zapytania

Przykładowo stawka 20% oznacza, że w ciągu roku można rozliczyć właśnie taki procent wartości danej rzeczy. Tym samym czas amortyzacji przy stawce 20% wynosi 5 lat.

To jaką stawkę zastosuje przedsiębiorca zależy od tego co jest amortyzowane. I tak w przypadku np.:

  • budynku mieszkalnego – stawka wynosi 1,5%,
  • telefonów komórkowych, kas fiskalnych – stawka to 20%,
  • podzespołów komputerowych – stawka wynosi 30%.

Stawki amortyzacyjne można znaleźć w Wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych (załącznik nr 1).

Używany samochód można zamortyzować szybciej dzięki stawce indywidualnej

A jaka jest stawka amortyzacji samochodu? Podstawowa stawka amortyzacji dla środków transportu, w tym samochodów osobowych, to 20%. Okres amortyzacji trwa zatem 5 lat.

Ustawodawcy wyszli jednak naprzeciw przedsiębiorcom, którzy do ewidencji środków trwałych zamierzają wprowadzić pojazd używany. Mają wtedy prawo do zastosowania stawki indywidualnej w wysokości 40%. Dzięki temu czas amortyzacji skraca się do 2,5 roku.

Możliwość wyboru stawki indywidualnej istnieje nie tylko w odniesieniu do używanego samochodu osobowego. Takie prawo dotyczy bowiem po prostu używanych lub ulepszonych składników majątku. Z zastrzeżeniem, że muszą spełniać dodatkowe, zawarte w przepisach warunki. Wysokość stawki indywidualnej nie jest jednakowa dla wszystkich wydatków, zależy bowiem od ich rodzaju.

Należy również pamiętać, że wykorzystanie indywidualnie ustalonych stawek stanowi odrębną metodę amortyzacji.

Nie wiesz jak rozliczyć amortyzację? Zapytaj księgowych inFaktu

  • Dzwoń lub pisz do księgowych – kiedy tylko potrzebujesz
  • Otrzymuj regularnie przydatny newsletter
  • Testuj fakturowanie i księgowość online

Załóż konto!