Czym jest amortyzacja jednorazowa i jak co miesiąc wliczać w koszty część wydatków na środki trwałe?

Amortyzacja to świetny sposób na planowanie wartości podatku dochodowego do zapłaty. Przedsiębiorca dysponuje kilkoma możliwościami obniżania wysokości podatku – może wybierać spośród nich w zależności od efektu, który chce osiągnąć.

Amortyzacja obniża podatek dochodowy

Komputer, oprogramowanie, drukarka, samochód, itd. – wszystko, co w firmie będzie użytkowane dłużej niż rok, posiada wartość powyżej 3500 zł i jest kompletne i zdatne do użytku, ma status tzw. środka trwałego. Oznacza to, że nie może zostać w standardowy sposób wliczone w koszty.

W takim przypadku stosuje się amortyzację, czyli co miesiąc zalicza w koszty określoną część wydatku na zakup firmowy. Jaką część? To zależy od wybranego sposobu amortyzacji.

Amortyzacja jest więc kosztem, który znacząco obniży nam podatek dochodowy.

Wyróżniamy 5 sposobów na wykorzystanie amortyzacji do obniżenia podatku dochodowego:

  • amortyzacja liniowa, w tym obniżenie stawek amortyzacji – zakłada, że środek trwały będzie się zużywał w sposób równomierny. Jest najpowszechniejsza; przedsiębiorca może skorzystać z obniżenia stawki amortyzacji.
  • metoda liniowa przyspieszona – gdzie stawkę ustala się dla środków trwałych, które są używane lub ulepszone,
  • metoda liniowa indywidualna – gdzie stawkę ustala się indywidualnie przy zastosowaniu współczynnika dla środków trwałych używanych w sposób szczególny,
  • metoda degresywna – która dotyczy m.in. środków transportu innych niż samochody osobowe; stawka amortyzacyjna maleje wraz z upływem czasu
  • amortyzacja jednorazowa.

Jednorazowa amortyzacja dla małego podatnika

Z jednorazowej amortyzacji może skorzystać przedsiębiorca rozpoczynający działalność lub po prostu mający status „małego podatnika”. Jest to doskonała metoda na obniżenie podatku, ponieważ oznacza jednorazowe zaliczenie do kosztów całego poniesionego wydatku na zakup środka trwałego.

Zakupu nie wpisujemy w koszty na podstawie faktury, tylko ujmujemy go w ewidencji środków trwałych, a następnie trafia jako odpis amortyzacyjny do KPiR. Roczny limit amortyzacji jednorazowej wynosi w 2015 roku 209.000 zł (50 000 euro).

Niestety, z amortyzacji jednorazowej wyłączone są samochody osobowe oraz wartości niematerialne i prawne.

Szybsza amortyzacja używanych środków trwałych

Jeśli przedsiębiorca kupił używany środek trwały i potrafi to udowodnić, może podwyższyć stawkę amortyzacji. Aby jednak móc go potraktować jako używany, musi być wykorzystywany przez okres co najmniej 6 miesięcy przed wprowadzeniem do firmy. W przypadku używanego samochodu z podstawowej stawki rocznej 20%, można przejść na stawkę  40%.

Metoda indywidualna to przyspieszenie amortyzacji współczynnikiem

Operacja ta sprawdza się, gdy zakupiony środek trwały ulega eksploatacji w tempie szybszym niż standardowe. W takiej sytuacji należy zapoznać się z tabelą stawek amortyzacyjnych, aby dowiedzieć się, jakim współczynnikiem objęty jest dany środek trwały.

amortyzacja środków trwałych

Aby przyspieszyć amortyzację przy pomocy współczynnika, mnoży się stawkę podstawową przez wspomniany współczynnikim wyższy, tym krótszy będzie okres amortyzacji. Początkowa wartość środka trwałego może zostać zaliczona do kosztów nawet dwukrotnie szybciej, a nasz podatek znacznie obniżony.

Amortyzacja mieszkania w firmie

Jeśli firmę prowadzisz we własnym mieszkaniu, sposobem na niższy podatek jest włączenie go do majątku firmy jako środek trwały i stopniowe wrzucanie w koszty tej części wartości mieszkania, która odpowiada procentowi wykorzystywanemu do potrzeb firmy. Amortyzacja mieszkania na firmę sposobem na oszczędności.

Chcesz rozliczać amortyzację w prosty sposób?

  • Przetestuj inFakt za darmo, poznaj zalety prostej księgowości online.
  • Wystaw bezbłędną e-fakturę w minutę przez stronę www lub aplikację na smartfon.
  • 6 dni w tygodniu możesz pytać o radę naszych specjalistów przez email lub telefonicznie.
  • Rozliczaj się samodzielnie lub inFakt ułatwi Ci wybór sprawdzonego księgowego.

Załóż testowe konto

Masz pytania do artykułu? Odpowiemy w komentarzu.