Przy jakich środkach trwałych można przyspieszyć amortyzację? Jak liczyć przyspieszoną amortyzację?

W jednym z poprzednich wpisów omówiliśmy zagadnienie amortyzacji oraz zaprezentowaliśmy, w jakich okolicznościach i w jaki sposób można poprawnie obniżyć stawkę amortyzacji. Dzisiaj zajmiemy się przyspieszeniem amortyzacji, co może dać przedsiębiorcy duże korzyści w postaci znacznego obniżenia podatku dochodowego.

Obniżenie stawki amortyzacji

Sytuacja dotyczy przede wszystkim produktów, które okazały się zdatne do użycia dłużej niż przewidywano i w takim wypadku obniżenie stawek amortyzacji umożliwia ich przesunięcie na kolejne lata, dzięki czemu wydłuża się okres amortyzacji środków trwałych. O tym, czy można obniżyć stawkę amortyzacji, pisaliśmy już wcześniej.

Przedsiębiorca ma prawo podwyższyć stawkę amortyzacji

Przedsiębiorcy mają prawo do zmiany stawek amortyzacyjnych. W takiej sytuacji należy jednak zwrócić uwagę na 3 bardzo istotne aspekty:

  • konieczne jest pojawienie się szczególnych warunków wykorzystywania danego środka trwałego, które uprawnia do podwyższenia stawki
  • przedsiębiorca musi udowodnić, że owe wyjątkowe warunki faktycznie zaistniały
  • podwyższenie stawki jest możliwe tylko w wypadku korzystania z amortyzacji liniowej.

Jest to możliwość, która dotyczy środków trwałych wykorzystywanych w warunkach wskazujących na szybkie zużycie lub poddanych szybkiemu postępowi technicznemu.

Czym są współczynniki amortyzacji?

Podwyższenie stawek amortyzacyjnych dotyczy przede wszystkim: budynków i lokali, a także maszyn, narzędzi oraz środków transportu, np. samochodu osobowego lub ciężarowego.

Warto zapoznać się z tabelą stawek amortyzacyjnych, aby dowiedzieć się, jakim współczynnikiem objęty jest dany rodzaj środka trwałego:

  • 1,2
  • 1,4
  • 2,0.

Przedsiębiorca nie ma obowiązku wybrać współczynnika z obowiązującej tabeli stawek amortyzacyjnych – współczynnik może być niższy. Ważne jednak, że nie może przekroczyć jego wysokości.

W jaki sposób obliczyć nową stawkę amortyzacji?

W celu podwyższenia stawki amortyzacyjnej mnoży się stawkę podstawową przez wspomniany wyżej współczynnik. Nie musi on osiągnąć maksymalnej wysokości określonej w przepisach, ale wybór najwyższego współczynnika przyczyni się do maksymalnego skrócenia okresu amortyzacji.

Dom, komórka, dokumenty i pióra piszące

W jakim celu następuje przyspieszenie amortyzacji?

Podniesienie stawki następuje z reguły w sytuacji, gdy dany środek trwały uległ nadmiernej eksploatacji w terminie szybszym niż przewidywano. Taka operacja pozwala na znaczne skrócenie czasu amortyzacji. Cała wartość początkowa środka trwałego może zostać zaliczona do kosztów nawet dwukrotnie szybciej.

Przyspieszenie amortyzacji to nie to samo co stawka indywidualna

Jeżeli wystąpią okoliczności uzasadniające podwyższenie stawki amortyzacyjnej, zmiany można zastosować od następnego miesiąca. Skoro najwyższy współczynnik wynosi 1,4, to dlaczego np. samochody użytkowane przed nabyciem przez okres przynajmniej niż 6 miesięcy lub ulepszone, amortyzuje się poprzez dwukrotne podwyższenie stawki – do 40%? Mamy tutaj do czynienia z odrębnym zjawiskiem, które umożliwia nam comiesięczne obniżanie podatku dochodowego do zapłaty dzięki podwyższonemu odpisowi amortyzacyjnemu – jest to tzw. indywidualna stawka amortyzacji.

Wszystkim przedsiębiorcom, zaciekawionym tematem amortyzacji, przedstawiamy odpowiedzi na 8 pytań dotyczących amortyzacji.

Chcesz rozliczać amortyzację w prosty sposób?

  • Przetestuj inFakt za darmo, poznaj zalety prostej księgowości online.
  • Wystaw bezbłędną e-fakturę w minutę przez stronę www lub aplikację na smartfon.
  • 6 dni w tygodniu możesz pytać o radę naszych specjalistów przez email lub telefonicznie.
  • Rozliczaj się samodzielnie lub wybierz sprawdzonego księgowego.

Załóż testowe konto.

Masz pytania do artykułu? Odpowiemy w komentarzu.