Do kiedy należy zapłacić zaliczkę na podatek dochodowy?

Każdy przedsiębiorca prowadzący KPiR musi obliczać i płacić zaliczki na podatek dochodowy. Dawniej wysokość zaliczki określana była w formularzu PIT-5 i PIT-5L, które regularnie składało się do urzędu skarbowego. Obecnie każdy przedsiębiorca musi sam we własnym zakresie obliczać zaliczkę na podatek dochodowy i wpłacać ją na konto US. Nie jest natomiast konieczne składanie żadnych okresowych deklaracji podatkowych.

Jak wyliczyć zaliczkę?

Podstawą do wyliczenia zaliczki na podatek dochodowy są zapisy w KPiR. W pierwszej kolejności należy wyliczyć dochód. W tym celu od sumy przychodów należy odjąć sumę kosztów. Tak wyliczony dochód można pomniejszyć o zapłacone składki zus, o ile nie zostały one wcześniej uwzględnione w KPiR. W przypadku rozliczania się według skali podatkowej gdy dochód jest mniejszy bądź równy 85 528 zł wówczas do wyliczenia podatku stosuje się stawkę 18 %, jeżeli jest wyższy wówczas do nadwyżki powyżej 85 528 zł stosuje się stawkę 32 %.

Od tak wyliczonego podatku można odjąć faktycznie zapłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne (w odpowiedniej wysokości), kwotę zmniejszającą podatek (obecnie 556,02) zł oraz już zapłacone w danym roku zaliczki na podatek dochodowy). Wyliczanie zaliczek na podatek dochodowy jest dużo łatwiejsze, jeżeli korzysta się z Programu do Księgowości – wówczas kwoty zaliczek wyliczają się automatycznie (na podstawie danych z zapisywanych faktur sprzedażowych i kosztowych).

W jakich terminach trzeba płacić zaliczkę?

Równie istotne jak prawidłowe wyliczenie kwoty zaliczki jest jej terminowe zapłacenie na konto urzędu skarbowego. Terminy wpłat są uzależnione od wybranego sposobu rozliczeń – miesięcznego lub kwartalnego. Zaliczki miesięczne płacimy do 20 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. Z kolei zaliczkę kwartalną należy uregulować do 20 dnia miesiąca następującego po kwartale, za który została naliczona, a więc:

  • do 20 kwietnia – za I kwartał,
  • do 20 lipca – za II kwartał,
  • do 20 października – za III kwartał,
  • do 20 stycznia następnego roku – za IV kwartał.

W sytuacji gdy termin zapłaty zaliczki przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin zapłaty przesuwa się na pierwszy dzień roboczy następujący po dniu wolnym od pracy.

Jeżeli w danym okresie nie wychodzi PIT do zapłaty przedsiębiorca nie ma żadnych obowiązków informacyjnych w tym zakresie.

Roczne rozliczenie PIT

Po zakończeniu roku podatkowego – w terminie do dnia 30 kwietnia następnego roku – trzeba złożyć zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT-36, PIT-36L) i wyliczyć różnicę pomiędzy podatkiem należnym od dochodu wynikającego z rocznego zeznania podatkowego a sumą należnych za dany rok zaliczek. W konsekwencji tych obliczeń przedsiębiorca może otrzymać zwrot podatku (jeżeli wartość zaliczek na podatek zapłaconych w ciągu roku będzie wyższa niż kwota zobowiązania podatkowego ustalonego za dany rok podatkowy ) lub będzie musiał dokonać dopłaty (gdy kwota zapłaconych zaliczek będzie zbyt niska).

Chcesz opłacać podatki w prosty sposób?

  • Przetestuj inFakt za darmo, poznaj zalety prostej księgowości online.
  • Wystaw bezbłędną e-fakturę w minutę przez stronę www lub aplikację na smartfon.
  • 6 dni w tygodniu możesz pytać o radę naszych specjalistów przez email lub telefonicznie.
  • Rozliczaj się samodzielnie lub wybierz sprawdzonego księgowego.

Załóż testowe konto.

Masz pytania do artykułu? Odpowiemy w komentarzu.