W jakim terminie płaci się zaliczki na podatek dochodowy przy rozliczeniu kwartalnym? Czy trzeba spełnić jakieś warunki, aby móc płacić zaliczki co kwartał?

Zmiana miesięcznego na kwartalny system rozliczania podatków może przynieść przedsiębiorcy wymierne korzyści, a także okazać się po prostu wygodna. Uwaga jednak, bo wybór kwartalnego rozliczania podatku dochodowego możliwy jest tylko raz do roku – do 20 lutego. Z czym wiążę się taka zmiana i jak wpływa na funkcjonowanie firmy?

Rozliczanie kwartalne zmienia termin zapłaty

Większość polskich przedsiębiorców może zdecydować się na jedną z dwóch form rozliczania podatków – miesięczną lub kwartalną. Zasadnicza różnica pomiędzy nimi odnosi się do długości okresu, za który dokonywane są rozliczenia.

Co za tym idzie inna jest zarówno wysokość, jak i częstotliwość wpłat dokonywanych na konto urzędu skarbowego. Zmianie nie ulega sposób naliczania podatku – w przypadku systemu kwartalnego zmienia się jednak częstotliwość zapłaty podatku.

Przejście na kwartalne rozliczanie podatków – możliwe do 20 lutego

Jak w praktyce wygląda rozliczenie podatków kwartalnie?

W przypadku podatku dochodowego przedsiębiorca zobligowany jest wpłacać zaliczki do urzędu skarbowego do 20 dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału, czyli:

 • do 20 kwietnia – za I kwartał,
 • do 20 lipca za – II kwartał,
 • do 20 października – za III kwartał,
 • do 20 stycznia następnego roku – za IV kwartał.

Rozliczanie podatku dochodowego nie wymaga składania żadnych deklaracji w ciągu roku, więc podstawowa różnica pomiędzy rozliczeniem miesięcznym a kwartalnym to inne terminy płatności zaliczek.

Bardzo podobnie wygląda to przy podatku VAT z zastrzeżeniem, że termin rozliczenia i zapłaty przesunięty jest o pięć dni do przodu. Tym samym obowiązują następujące terminy:

 • 25 kwietnia – za I kwartał,
 • 25 lipca – za II kwartał,
 • 25 października – za III kwartał,
 • 25 stycznia następnego roku – za IV kwartał.

Przedsiębiorca, który zdecyduje się na kwartalne rozliczenia VAT-u składa deklarację VAT-7K. Jeśli rozlicza się miesięcznie to obowiązuje go formularz VAT-7.

Jakie są zalety rozliczeń kwartalnych?

Kwartalny system rozliczania podatków przynosi sporo korzyści większości przedsiębiorców. Sprawia bowiem, że dłużej można dysponować gotówką, którą w rozliczeniu miesięcznym szybciej musiałaby trafić na konto urzędu skarbowego. Ta kwota przydaje się np. do krótkoterminowych inwestycji, takich jak zakup większej ilości towaru. Można ją również wpłacić choćby na konto oszczędnościowe.

Co istotne dla przedsiębiorców (zwłaszcza prowadzących księgowość samodzielnie) kwartalne rozliczanie podatków to również oszczędność czasu. Wynika to z faktu, że rzadziej trzeba dokonywać rozliczeń, wykonywać przelewy i składać deklaracje. Rozliczanie podatków co trzy miesiące, a nie co miesiąc pozwala również na łatwiejsze utrzymanie równowagi finansowej szczególnie w sytuacji, gdy klienci spóźniają się z płatnościami za faktury.

W kontekście VAT-u istotne jest ponadto, że system kwartalny daje dłuższy czas na rozliczenie podatku. Według ogólnej zasady VAT można odliczyć w okresie przypadającym na termin powstania obowiązku podatkowego u sprzedawcy lub w dwóch kolejnych okresach. Tym samym wydłuża się czas, w którym można odliczyć VAT od otrzymanej faktury.

Są również i pewne wady

Kwartalne rozliczanie podatków wymaga jednak od przedsiębiorcy pewnej dyscypliny. Z czego to wynika? Otóż jako że przelewy na konto urzędu skarbowego trzeba wykonywać raz na trzy miesiące to konieczne jest dysponowanie sporą sumą pieniędzy, które trzeba zgromadzić. Można temu jednak zaradzić zakładając w banku osobne konto przeznaczone tylko na poczet podatków. Tym sposobem nie trzeba się obawiać braku pieniędzy przy dokonywaniu przelewu do urzędu.

W kontekście VAT-u system kwartalny może okazać się mało korzystny również dla przedsiębiorców, którzy wykazują VAT do zwrotu, o który chcą wnioskować. W takiej sytuacji bowiem zwrot podatku nastąpi później niż ma to miejsce przy rozliczaniu miesięcznym.

Jak przejść na rozliczenie kwartalne?

Przedsiębiorcy, którzy chcą opłacać zaliczki na podatek dochodowy kwartalnie mogą tego dokonać na dwa sposoby:

 1. Zawiadamiając pisemnie naczelnika urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.
 2. Aktualizując wpis do CEIDG za pomocą formularza CEIDG-1 – w poz. 19 „Forma wpłaty zaliczki” trzeba zaznaczyć sposób kwartalny.

Istotniejszy jest jednak termin, jako że przejścia na kwartalny podatek dochodowy można dokonać tylko raz w roku – do 20 lutego.

W przypadku VAT-u przejście z systemu miesięcznego na kwartalny możliwe jest cztery razy do roku. Należy tego dokonać do 25 dnia drugiego miesiąca kwartału, od którego przedsiębiorca chce rozliczać się kwartalnie. Najbliższy termin mija 25 lutego i pozwala rozpocząć kwartalne rozliczanie VAT-u od I kwartału 2015 r. Do zmiany służy formularz VAT-R, który trzeba wypełnić zaznaczając poz. 44 punkt nr 1 oraz poz. 51 i złożyć w urzędzie skarbowym.

Jak w inFakcie zmienić system miesięczny na kwartalny?

Użytkownicy inFaktu szybko i sprawnie mogą zmienić w aplikacji miesięczne na kwartalne rozliczanie podatków. W tym celu wystarczy jedynie:

 • wejść w „Ustawienia”,
 • kliknąć „VAT” lub „Podatek dochodowy”,
 • przy opcji „Okres rozliczenia podatku dochodowego” z rozwijanej listy wybrać „miesięczny”,
 • zmienić system z miesięcznego na kwartalny i ustawić datę od której obowiązuje zmiana
 • przy opcji „Okres rozliczenia VAT” zmienić „miesięczny” na „kwartalny”, a także ustawić datę od której obowiązuje zmiana.

Macie pytania dotyczące przejścia z miesięcznego rozliczania podatków na kwartalne? Zostawiajcie je pod tekstem lub zadzwońcie do naszych księgowych. Służymy pomocą 😉