Zus od przychodu czy dochodu – jak rozliczać w 2020?

Opłacanie obowiązkowych ubezpieczeń do ZUS-u to powinność każdego przedsiębiorcy. Mnogość nowych przepisów i nowelizacji istniejących sprawia, że można się pogubić, czy opłacać ZUS od przychodu, czy od dochodu? Dlatego w poniższym tekście wyjaśnimy, jak wygląda temat składek ZUS w 2020 r.

Zleć księgowość swojej firmy

Przetestuj za darmo aplikację inFakt.

Hasło musi zawierać:
 • 8 znaków lub więcej
 • Małe i wielkie litery
 • Przynajmniej jedną cyfrę
Dla bezpieczeństwa stwórz mocne hasło, którego nie używasz na innych stronach.

Przychód a dochód – jakie są różnice?

Jako że w dalszej części artykułu wiele razy pojawią się słowa: przychód i dochód, wyjaśnimy, co mamy na myśli używając ich. Zwłaszcza że w internecie i w sytuacjach codziennych te określenia stosowane są nieraz zamiennie, choć znaczą zupełnie co innego.

Przychód to łączna wartość (pomniejszona o podatek VAT) sprzedanych dóbr, towarów i usług. Przychód nie uwzględnia kosztów. Można np. kupić towar za 300 zł i sprzedać go za 800 zł. Zgodnie z definicją, naszym przychodem będzie wtedy 800 zł, choć faktycznie zarobiliśmy mniej. W takim przypadku – składkę ZUS od przychodu – wyliczalibyśmy z 800 zł.

Dochodem natomiast nazywamy przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu. W analogicznej sytuacji, jak w przykładzie wyżej, dochód wynosiłby 500 zł. Zatem – to od tej kwoty wyliczalibyśmy składki, jeżeli mówimy o ZUS-ie od dochodu.

Składki od dochodu wydają się być „uczciwsze” niż ZUS od przychodu, bo to wartość dochodu jest faktyczną miarą zarobków.

Mały ZUS w 2019

Właścicieli małych firm w 2019 ucieszyło nowe zwolnienie, zwane małym ZUS-em. Zgodnie z przepisami, przedsiębiorcy, którzy nie przekroczyli limitu przychodu, opłacali składki ZUS od przychodu.

Granicę przychodu za rok poprzedni, która uprawniała do ulgi, wyznaczono wtedy na 63 000 zł. To zwolnienie obowiązywało do końca stycznia 2020 r., aż nie zastąpiła je nowa ulga zwana mały zus plus albo po prostu zus plus.

ZUS od dochodu w 2020

Ulga ZUS+ weszła w życie 1 lutego 2020 r. Od poprzedniego zwolnienia (tj. od małego ZUS-u) odróżniają ją przede wszystkim dwa czynniki:

 • zwiększono limit przychodu za rok poprzedni do 120 000 zł,
 • zaczęto wyliczać wysokość składek od dochodu (wcześniej liczono ZUS od przychodu).

Oprócz kryterium przychodowego, żeby móc skorzystać z ulgi, trzeba:

 • prowadzić działalność minimum 60 dni w poprzednim roku,
 • podstawa wymiaru składek nie może przekroczyć 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia ogłoszonego na dany rok kalendarzowy i nie może być niższa niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w styczniu danego roku.

Z ZUS+ mogą skorzystać wspólnicy spółek cywilnych i właściciele jdg (z drobnymi wyłączeniami, o wykluczeniach przeczytasz tutaj).

Jak wyliczyć składkę ZUS plus?

Wzór do wyliczania podstawy wymiary składek ZUS dla objętych ulgą ZUS plus znajdziesz w art. 18c ust. 4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Zgodnie z przepisem wartość przychodu za cały poprzedni rok należy podzielić przez liczbę dni prowadzenia działalności i wynik przemnożyć przez 30.

Wynik działania trzeba zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku i przemnożyć przez współczynnik 0,5. Otrzymany wynik (zaokrąglony do pełnych groszy) to podstawa, od której wylicza się składki ZUS.

Żeby poznać ostateczną wartość składki, należy pomnożyć podstawę składki, przez stawkę:

 • emerytalną – 19,52%,
 • rentową – 8%,
 • wypadkową – 1,67%,
 • chorobową (dobrowolna) – 2,45%

Ulga ZUS plus obejmuje preferencyjne stawki dla składek na ubezpieczenia społeczne, składka zdrowotna pozostaje w standardowej wysokości (tj. 362,34 zł płacone od stycznia do grudnia 2020).

Inne ulgi dla przedsiębiorców

Ulga ZUS plus nie jest przeznaczona dla świeżo upieczonych przedsiębiorców. I nie należy się tutaj upatrywać złej woli państwa, które nie wspiera nowych biznesów. Nowo powstałe firmy mogą skorzystać z innych zwolnień:

 1. Ulgi na start, czyli całkowitego zwolnienia ze składek ZUS przez pierwsze 6 miesięcy działania firmy. Należy pamiętać, że korzystając z tej ulgi, nie płaci się składki chorobowej, zatem kiedy zachorujemy – nie możemy liczyć na zasiłek.
 2. Preferencyjnych składek, tj. naliczanych od zadeklarowanej przez przedsiębiorcę kwoty (nie niższej niż 30% minimalnego wynagrodzenia). Preferencyjne składki to ulga, z której możesz korzystać przez 24 miesiące.
 3. Dopiero gdy wykorzystasz powyższe zwolnienia (albo zrezygnujesz z ulgi na start, bo masz takie prawo), to będziesz objęty ulgą ZUS plus (o ile spełnisz warunki, o których piszemy kilka akapitów wyżej). Z ZUS+ możesz korzystać przez 36 miesięcy.

Po wykorzystaniu tych trzech ulg, będziesz musiał opłacać składki w standardowej wysokości. Podstawa wymiaru składek wynosi 60% średniego wynagrodzenia prognozowanego na dany rok (w 2020 to 5 227 zł). Toteż tegoroczna podstawa wymiaru składek to 3136,20 zł.

Minimalne składki ZUS 2020

Zatem minimalne składki ZUS, które musi opłacać w 2020 przedsiębiorca niemający prawa do żadnych ulg to:

 • 612,19 – składka emerytalna,
 • 250,90 – rentowa,
 • 52,37 – wypadkowa,
 • 76,84 zł, – chorobowa (dobrowolna).

Dodajmy do tego ubezpieczenie zdrowotne (362,34) i Fundusz Pracy (76,84) – łącznie wychodzi 1 431,48 zł comiesięcznych należności (albo 1 354,64 zł, jeżeli zrezygnujemy ze składki chorobowej).

Zleć księgowość swojej firmy

Przetestuj za darmo aplikację inFakt.

Hasło musi zawierać:
 • 8 znaków lub więcej
 • Małe i wielkie litery
 • Przynajmniej jedną cyfrę
Dla bezpieczeństwa stwórz mocne hasło, którego nie używasz na innych stronach.

Specjalista ds. podatków zajmujący się tematyką podatku VAT oraz CIT (PIT). Obecnie wspiera księgowych i przedsiębiorców na szkoleniach oraz w publikowanych artykułach na blogach inFakt. Interesuje się kryptowalutami, transakcjami zagranicznymi oraz ewidencją zdarzeń gospodarczy w księgach handlowych.

Fakturowanie i księgowość w Twoim telefonie!

Wystawiaj faktury oraz prowadź księgowość prost z telefonu! Księgowość firmy jeszcze nigdy nie była tak prosta! Dowiedz się więcej

Pobierz z App StoreinFakt - fakturowanie i księgowość na iPhone

"Program zajmuje się w prosty i przyjazny sposób tą szarą i nudną stroną prowadzenia firmy"

Logo MyApple
Pobierz z Google playNowa aplikacja do fakturowania na Androida

"Aplikacja mobilna to naturalne uzupełnienie możliwości, które daje Program do Fakturowania inFakt"